Західно-Український регіональний центр фермерства

м.Заліщики, Тернопільська обл.,
48600, вул.С.Крушельницької, 52
тел.: (03554) 2-23-53, 8097-572-98-50

Західно-Український регіональний центр фермерства бере свій початок із Заліщицької регіональної школи фермера, що була створена в 1988 р., в період перебудовних процесів та пошуку шляхів відродження вільного сільського господаря. Впродовж п’яти років школа була активним порадником тих, хто торував нові шляхи аграрних відносин, сміливо прокладав першу борозну на своїй землі.
В березні 1993 р. на підставі постанови Установчих Зборів фермерів Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей Заліщицька школа фермера була реформована в Західно-Український регіональний центр фермерства. Створена установа обрала своєю місією науково-інфоромаційну підтримку фермерських і особистих селянських господарств, а також сприяння розвитку малого підприємництва на селі.
В серпні 1993 р., відповідно до клопотання Ради Асоціації фермерів України, Західно-Український регіональний центр фермерства підпорядкований Українській академії аграрних наук.
В 1997 р. Центром впроваджена одна з перших діючих моделей оренди земельно-майнового комплексу, шляхом реформування колишнього колгоспу “Городок” в Заліщицькому районі Тернопільської області і створення на його базі фермерського господарства “Перспектива”. Це господарство стало полігоном для випробування і поширення досвіду нових виробничо-економічних відносин.
Десять років тому консультантами Центру разом із науковцями інституту картоплярства були визначені та обгрунтовані напрями спеціалізації фермерських господарств “Мрія” і “Коваль” Гусятинського району, які зараз стали потужними виробниками картоплі, є взірцевими агропідприємствами інноваційної спрямованості і опорними пунктами аграрної науки.
Невеликий за чисельністю штат спеціалістів Центру є ініціатором впровадження новітніх технологій вирощування ранніх овочів та використання сприятливих умов надсоння Дністровського регіону. Застосування прикореневого краплинного зрошення з одночасним підживленням внесло революційні зміни в підвищення врожайності овочів. Так, наприклад, збір помідор збільшився з 3-4 кг до 14-16 кг на квадратний метр захищеного грунту, огірків, відповідно, з 4-5 до 22-25 кг на м2, поліпшилась якість овочів, зросла доходність господарств. Свій вклад в загальну справу інноваційного розвитку с.-г. підприємництва вносять фахівці та позаштатні консультанти Центру Ярослав Верхола, Дмитро Ванцовський, Ігор Марусяк, Аркадій Сідоров, Іван Тимчук, Ольга Червоногріцька, та інші.
Безпосередня підпорядкованість Західно-Українського регіонального центру фермерства Українській академії аграрних наук дає змогу отримувати новітні наукові розробки, залучати їх авторів до впровадження у сільськогосподарське виробництво. Завдяки творчим стосункам Центру із Полтавським науково-дослідним інститутом свинарства ім.О.Квасницького, на базі особистого селянського господарства Миколи Гуйвана в селі Добрівляни Заліщицького району створена племінна ферма по розведенню червонопоясної породи свиней.
Плідною є співпраця фахівців Центру із ученими-аграрниками ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН, зокрема академіком Володимиром Юрчишиним, завідувачем відділення підприємництва і сільськогосподарської кооперації членом-кореспондентом УААН Миколою Маліком, фундатором інформаційних технологій в аграрному секторі членом-кореспондентом УААН Михайлом Кропивком.
Цінні консультації та методологічні поради по найбільш складних земельних питаннях Центр та користувачі його послуг отримують від науковців відділення аграрної економіки і земельних відносин, його керівника – академіка-секретаря, члена-кореспондента УААН Антона Третяка.
Дедалі тіснішими є зв’язки Центру фермерства із Інститутом аграрного бізнесу Національного аграрного університету (директор Валерій Галушко). Винятково результативною є співпраця із Заліщицьким аграрним коледжом – структурним підрозділом цього університету (директор Володимир Глова). Провідні викладачі цього навчального закладу Аркадій Сідоров, Михайло Сопилюк, Ольга Червоногріцька, впродовж більше десяти років працюють позаштатними консультантами, експертами-дорадниками, з їх безпосередньою участю проводяться науково-практичні конференції і семінари, створюються демонстраційні господарства, випробовуються сотні гібридів і сортів сільськогосподарських культур. Поля агроколеджу стали випробувальним полігоном Харківського науково-дослідного інституту овочівництва, Одеського селекційно-генетичного інституту, Дніпропетровського інституту зерна, Тернопільського обласного державного центру експертизи сортів рослин.
Від безпосередніх контактів з науковими установами виграють й студенти, бо навчальний процес стає більш різноманітним, пов’язаним з передовою практикою і с.-г. підприємствами.
Науково-практичні конференції та конференції, які організовує Західно-Український регіональний центр фермерства дали потужний імпульс для вибору власної справи такими відомими в Україні фермерами, як Іван Гута, Володимир Коваль, Олександр Мельниченко, Іван Перожак, Василь Соломко, Іван Томич та багатьом іншим.
Одним із стратегічних напрямів утвореного Центру фермерства стало відродження традицій кооперативного руху. Запропонована модель постачальницько-збутового кооперативу отримала підтримку на Зборах фермерів регіону, які відбулися 8 грудня 1993 р. Відповідно до прийнятої постанови був створений перший вітчизняний с.-г. обслуговуючий кооператив “Ратай”. В даний час це потужний багатофункціональний сервісний агрокооператив, що надає 16 видів послуг сільськогосподарським товаровиробникам з обробітку грунту, збирання врожаю та переробки і реалізації сільськогосподарської продукції.
При Західно-Українському регіональному центрі фермерства функціонує на громадських засадах наукова лабораторія методології кредитно-кооперативних відносин. В даний час працівники Центру працюють над актуальною проблемою вдосконалення менеджменту кооперативно-кредитних установ, відродження кооперативного руху. Зроблено перші кроки по гармонізації відносин між споживчою, кредитною та обслуговуючою коопераціями в інтересах сільськогосподарських товаровиробників.
Співпраця Західно-Українського регіонального центру фермерства із науково-дослідними установами УААН, сільськогосподарськими навчальними закладами дала можливість створити навколо хліборобів експериментальний “зелений трикутник”, сторони якого “аграрна наука” – “сільськогосподарська освіта” – “вітчизняна модель “екстеншн сервіз”.
Західно-Український регіональний центр фермерства з часу його створення по даний час очолює член відділення аграрної економіки і земельних відносин Української академії аграрних наук, консультант з агробізнесменеджменту Йосип Децовський. З його ініціативи виконаний значний обсяг робіт на шляху повернення українським хліборобам наукової спадщини колишнього керівника Крайового Товариства “Сільський Господар”, дійсного члена Науково-Технічного Товариства імені Т.Г.Шевченка, організатора хліборобського просвітництва і кооперативного руху проф. Євгена Храпливого.
Західно-Український регіональний центр фермерства в складних умовах сьогодення продовжує виконувати місію, що була обрана два десятиліття тому – працювати в інтересах хлібороба, на благо українського села.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток і збереження українського села – нагальна потреба сьогодення»
У Заліщицькому аграрному коледжі імені професора Є. Храпливого та Західно – Українському регіональному центрі фермерства і кооперації 5-16 травня відбулася Всеукраїнська науково – практична конференція “Розвиток і збереження українського села – нагальна потреба сьогодення”, у підготовці і проведенні якої інформаційну підтримку надавала центральна районна бібліотека.

S73R0172

Дана конференція була присвячена 110-річчю від дня народження професора Євгена Храпливого та 110-річчю Національного аграрного університету.

У конференції брали участь і виступили В. П. Лисенко – професор, проректор Національного аграрного університету, С. М. Кваша – академік – секретар Відділення економіки і земельних відносин Української академії аграрних наук, М. І. Стрижак – віце – президент Асоціації фермерів і землевласників України, заступник генерального директора “Укрдержфермерфонду”, М. Й. Малік – академік, завідувач відділом ННЦ “Інститут аграрної академії ”, Г. В. Дроник – директор Буковинського інституту агропромислового виробництва, академік УААН, П. С. Березівський – завідувач кафедри організації і менеджменту ім. професора Є. Храпливого Львівського Національного аграрного університету, А. Росторгуєв – завідувач відділом маркетингу інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук, Ф. І. Коваль – голова Львівського товариства кооперативного руху, М. Ю. Зарицька – редактор часопису “Вісник кредитної кооперації”, А. І. Хома – начальник Головного управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації, М. Й. Мазур – кореспондент газети “Вісті…” по західному регіоні. С. В. Козаченко – Президент Південно – промислового Союзу, депутат Вернховної Ради Автономної Республіки Крим, голова демократичної партії України, А. А. Остапчук – доцент, заступник директора ННІ бізнесу національного аграрного університету, В. С. Глова – директор Заліщицького аграрного коледжу, І. М. Марусяк – голова с-г. обслуговуючого кооперативу і Заліщицької районної асоціації фермерів, Я. М. Навольський – голова Заліщицької держадміністрації, В. П. Чухрій – голова Заліщицької районної Ради, В. С. Бенев’ят – Заліщицький міський голова.

На конференції були висвітлені питання: “Проблеми сучасного аграрного бізнесу і участь науковців Національного аграрного університетів в їх розв’язанні”, “Експорт с-г. продукції країни Європи“, “Кооперативний досвід 20-30р.р. XX ст.., вступ України в світову організацію Торгівлі і очікувані наслідки для вітчизняних фермерських і селянських господарств”, “Створення с-г., обслуговуючих кооперативів, як один із напрямів збереження українського села”, “Наукові погляди професора Є. Храпливого в сучасному розвитку с-г.”, “Ідеї професора Є. Храпливого поступово втілюються в наше життя”, “Роль друкованих засобів інформації в обізнаності суспільства в перевагах кооперативних відносин”, “Кредитно – кооперативний рух, як форма розвитку громадської активності суспільства”, “Розвиток підприємницької діяльності в с-г. виробництві”, “Зростання попиту селян на послуги кооперативу “Ратай”, як фактор підтвердження необхідності розширення обслуговуючої кооперативної мережі”, “Суспільна агрономія, як напрям аграрної науки та її вплив на соціально – економічний і культурний розвиток села ”.

Учасники конференції також брали участь і у секційних засіданнях, які проводились на теми: “Нові виклики: від розвитку агрономії – до агрономії суспільної”, керівники секції Р. В. Андрусик – завідувач агрономічним відділенням, В. В. Гагалюк – заочним відділенням; “Аграрний бізнес і проблеми його розвитку” – Л. В. Стрільчук – завідувач економічним відділенням, М. Д. Папушко, Г. М. Ситиник – голови циклових комісій, “Екологія довкілля і безпека продуктів харчування” – І. М. Гулько – заступник директора з практичного навчання, О. М. Матійчук – методист, Й. Сопівник – голова циклової комісії.

“Соціально – гуманітарні аспекти розвитку українського села: історія і сучасність” – М. В. Сопилюк – заступник директора з навчальної роботи, І. П. Сагайдак – заступник директора з виховної роботи, Ю. П. Війтик – голова циклової комісії.

На секційних заняттях були зачитані реферати студентів агроколеджу. Цікавими були теми:

“Сучасне село в контексті аграрної реформи: реалії сьогодення (на прикладі села Дзвиняч), Мале українське село Тернопілля: реалії сучасності”, (на прикладі села Головчинці), “Сучасні проблеми села”. “Економічні проблеми Тернопільщини”, “Українське жіноцтво – обереги нашого села”, “Моє село – на перехресті минулого і сьогодення”, “Соціальні проблеми молоді українського села в сучасних умовах”, “Родина Храпливих – взірець відданості та служіння народу”.

Учасники конференції мали можливість познайомитись з матеріалами книжкової виставки “Розвиток і збереження українського села – нагальна проблема сьогодення”, яку підготували бібліотека агроколеджу та центральна районна бібліотека.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.