Результати проведеного дослідження “Книга та Інтернет: спільники чи суперники” у Заліщицькій ЦБС.

Оскільки у Заліщицькій центральній районній бібліотеці та філіях селища Товсте і села Синьків діють Інтернет-центри, тому дослідження проведено у трьох бібліотечних установах.

1. В анкетуванні користувачів бібліотечних Інтернет-центрів взяло участь 45 осіб, з яких відповіли, що з інформаційних ресурсів частіше використовують книги – 21, періодичні видання – 17, аудіовізуальні документи – 8, пошукові системи Інтернет – 45, електронні видання – 19.

2. З числа загальної кількості користувачів відвідують Інтернет-центр: щоденно – 6, декілька разів на тиждень – 15, раз на тиждень – 10, раз на місяць – 3, 2-3 рази на місяць – 11.

3. Щодо доповнень інформації з Інтернету інформацією з друкованих джерел, одержали наступні відповіді респондентів: користуються завжди – 12 осіб, майже завжди – 18, іноді – 11, ніколи – 4.

4. На запитання про місце у їхньому житті книги, 16 опитаних осіб відповіли, що книга займає важливе місце, дуже важливе – 12, важливе поки навчаюсь – 5, без книги не обходжусь – 8, не дуже люблю читати – 4.

5. На п`яте запитання анкети 19 осіб відповіли, що у їхньому житті важливе місце займає Інтернет, дуже важливе – 12, не можу відірватись – 10, не дуже важливе – 4.

6. На запитання “Чи може бути Інтернет конкурентом книзі?” відповіли що так – 15 осіб, ні – 16, можливо – 14.

7. На сьоме запитання анкети (Якщо Вам було б потрібно написати реферат чи курсову роботу, то інформації з яких джерел Ви надали б перевагу?) респонденти відповіли, що з друкованих джерел – 12, з Інтернету – 16, там і там – 12, використали б уже готові реферати, курсові роботи, що містяться на спеціальних сайтах в Інтернеті – 2.

8. На читання традиційних носіїв витрачають менше 30 хвилин в день – 7 користувачів, від 30 хвилин до 1 години – 23, 1-2 години – 12, 2-4 години – 3, більше 4 годин – 0.

9. На користування електронними носіями інформації 6 респондентів витрачають менше 30 хвилин на день, 20 – від 30 хвилин до 1 години, 1-2 години – 16, 2-4 години – 2, більше 4 годин – 1 особа.

10. Згідні, що у майбутньому електронні носії інформації витіснять книгу 7 користувачів, скоріше згідні – 16 осіб, важко відповісти – 10, скоріше не згідні – 5, повністю не згідні – 7.

11. Респонденти вбачають перевагу в традиційних носіях інформації у можливості логічного мислення, мовного збагачення, аналізу і порівняння.

12. На дванадцяте запитання відповіли не всі учасники, однак більшість вважають перевагу Інтернету по відношенню до традиційних носіїв інформації у швидкості її одержання, тобто економії часу і коштів, зручності пошуку.

13. П`ять респондентів вважають, що Інтернет може замінити їм книгу, скоріше може – 7, важко відповісти – 13, не може – 20.

14. Надають перевагу електронній книзі 12 осіб, друкованій – 33.

15. 12 осіб вважають, що Інтернет та книга – спільники, 6 – суперники, 27 – доповнюють одне одного.

16. Довіряють більше друкованим виданням – 21 особа, електронним носіям інформації – 24.

17. На думку респондентів бібліотека повинна розвивати в першу чергу наступні напрямки роботи:

   – якісне формування фонду друкованих джерел – 7 осіб,

 

   – розширення доступу до мережі Інтернет – 17,

 

   – створення фонду електронних видань – 5,

 

   – створення зведеного електронного каталогу бібліотечного фонду – 3,

 

   – забезпечення електронної доставки документів через міжбібліотечний абонемент – 4,

 

   – створення мультимедійного кабінету – 1,

 

  – все одночасно – 8.

18. Для того, щоб придбати комп`ютер, на думку респондентів, місячний дохід сім`ї в гривнях повинен бути:

   – не менше 1000 – 7,

 

   – від 1000 до 1500 – 11,

 

   – від 1500 до 2000 – 12,

 

  – понад 2000 – 15.

У анкетуванні взяло участь 45 осіб, з яких за віком 14-17 р. – 13 ос., 18-25 р. – 20 ос., понад 30 р. – 12 осіб. За освітою: базова загальна – 6 осіб, повна загальна середня освіта – 12, неповна вища освіта – 6, базова вища освіта – 12, повна вища освіта – 9 осіб.

Також проведено відповідне дослідження для потенційних користувачів бібліотечних Інтернет-центрів.

У анкетуванні взяло участь 36 осіб, які висловили такі варіанти відповідей:

1. Чи маєте Ви навички роботи з комп`ютером?

   так – 12

 

  ні – 24

2. Якщо ні, то чи маєте намір придбати такі навички?

   так – 16

 

   ні – 1

 

  не визначився – 7

3. Якщо так, то чи користуєтесь мережею Інтернет?

   так – перехід до 4 питання – 9

 

  ні – перехід до 5 питання – 3

4. Якщо користуєтесь мережею Інтернет, то де саме? (можна дати декілька варіантів відповідей)

   вдома – 2

 

   в бібліотеці – 9

 

   в навчальному закладі – 3

 

   на роботі – 2

 

   у друзів, знайомих – 2

 

  в Інтернет-кафе – 3

5. Якщо не користуєтесь, то що Вам заважає?

   немає необхідності

 

   звичка працювати з традиційними носіями інформації – 2

 

   відсутність навичок роботи в інформаційних мережах – 1

 

  відсутність вільного доступу до Інтернет

6. Чи бажаєте Ви користуватись мережею Інтернет в нашій бібліотеці?

   так – 32

 

  ні – 4

7. Що спонукає Вас читати книги? (маються на увазі друковані видання)

   навчання – 7

 

   професійна необхідність – 8

 

   самоосвіта – 5

 

   потреба душі – 5

 

   отримання задоволення від читання – 10

 

  інше – 1

8. Якими з перерахованих нижче інформаційних ресурсів бібліотеки Ви користуєтесь? (можна зазначити декілька варіантів)

   книги – 26

 

   періодичні видання – 20

 

   аудіовізуальні документи (компакт-диски, відео та аудіо матеріали та ін.) – 6

 

   пошукові системи Інтернет – 19

 

  електронні видання (CD-ROM, повнотекстові бази даних періодичних видань) – 1

9. Наскільки часто Ви отримуєте інформацію, за якою звертаєтесь у бібліотеку?

   завжди отримую – 6

 

   практично завжди отримую – 25

 

   важко відповісти – 4

 

   практично не отримую – 1

 

  взагалі не отримую

10. Якщо бібліотека не завжди задовольняє Ваші інформаційні потреби, то до яких джерел Ви звертаєтесь щоб отримати потрібну інформацію? (можна зазначити декілька варіантів)

   до інших бібліотек – 17

 

   до друзів – 14

 

  до мережі Інтернет – 24

11. Які, на Вашу думку, напрями роботи бібліотека повинна розвивати в першу чергу?

   якісне формування фонду друкованих джерел – 9

 

   розширення доступу до мережі Інтернет – 11

 

   створення фонду електронних видань – 6

 

   створення зведеного електронного каталогу бібліотечного фонду – 5

 

   забезпечення електронної доставки документів через міжбібліотечний абонемент – 2

 

   створення мультимедійного кабінету

 

  все одночасно – 3

12. Чи може, на Вашу думку, в майбутньому Інтернет замінити книгу?

   так – 2

 

   скоріше так – 7

 

   скоріше ні – 12

 

  нізащо – 15

13. Який, на Вашу думку, місячний дохід в гривнях повинен бути, щоб Ви змогли придбати комп`ютер?

   не менше 1000 – 2

 

   від 1000 до 1500 – 2

 

   від 1500 до 2000 – 14

 

  понад 2000 – 18

Респонденти за віком: 15 р. – 3, 20 р. – 10, 25 р. – 4, 29 р. – 5, 35 р. – 2, 40 р. і більше – 12.

За статтю: чоловіча – 15 ос., жіноча – 21.

За освітою:

   базова загальна (9 кл.) – 5

 

   повна загальна середня освіта – 3

 

   неповна вища освіта (коледж, технікум) – 8

 

   базова вища освіта (бакалавр) – 6

 

  повна вища освіта – 8

 

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.