Програма соціально-економічного та культурного розвитку району

Про виконання програми соціально-економічного
та культурного розвитку району за 2016 рік
та програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2017 рік.

Згідно з проведеним аналізом, валовий сукупний продукт у 2016 році збільшився   на 8,7% у порівнянні з 2015 роком і становить 975,4 млн. гривень.

Найбільша питома вага у валовому регіональному продукті, як і в попередні роки, належатиме сільському господарству (60,7%) та промисловості (28,6%).

Збільшення обсягу валового сукупного продукту забезпечується завдяки покращенню основних макропоказників, а саме:

– у 2016 році аграріями району  виготовлено продукції на 546,1млн.грн., що  менше минулого року на 5,1%.

– у 2016 рік усіма суб’єктами господарювання в економіку району залучено 52,0 млн. гривень капітальних інвестицій,

– у 2016 рік за рахунок усіх джерел фінансування в районі введено  в експлуатацію 2,1тис. кв. метрів загальної площі житла що на 5% більше минулого року.

– темпи зростання рівня середньомісячної заробітної плати у 2016 році становлять – 119,7%;

– у 2016 році суб’єктами господарювання району створено 365 робочих місць. Що більше минулого року на 107 одиниць.

З метою макроекономічної стабільності, посилення соціального захисту населення, системного реформування економічних відносин та соціальної сфери, в регіоні прийнято ряд розпорядчих актів, доручень голови райдержадміністрації, планів заходів, а саме:   план заходів щодо поліпшення та упередження падіння рейтингових показників соціально-економічного розвитку Заліщицького району за 2016 рік;

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловий комплекс району представляли 13 промислових підприємств різних галузей .

Протягом 2016 року промисловий комплекс району закріпив позитивні тенденції зростання виробничого потенціалу, забезпечивши збільшення обсягів реалізації на  106,2% порівняно з 2015 роком. Завдання програми соціально-економічного розвитку   виконано на 114,0 %.  Обсяг реалізованої продукції за звітний період склав 256,0грн.

За результатами виробничої діяльності у 2016 році зростання обсягу виробництва забезпечено насамперед успішною роботою металообробної та хлібопекарської галузей якими вироблено продукції на 2,8 млн.грн. Обсяг виробництва  м’яса та м’ясопродуктів склав 9,6 млн.грн.           Підприємства даної галузі  працюють стабільно. Заборгованості із виплати заробітної плати та заборгованості до бюджету немає.

За звітний період  дана галузь спрацювала прибутково. Загальна сума прибутку склала 3млн.грн. Фінансовий результат був позитивний. На промислових підприємствах прцювало 433 особи. Середньомісячна заробітна плата становила 2252,0грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2016 році виробництво валової продукції сільського господарства склало 546,1 млн. гривень і збільшилось проти 2015 року на 3,4 млн гривень. Програмне завдання виконано на 94,6%.

Всіма категоріями господарств зібрано зернових та зернобобових культур 99,5 тис.тонн. Аграріями району зібрано 7,2 тис.тонн цукрового буряка.

Програмні показники 2016 року в галузі рослинництва всіма категоріями господарств забезпечено на: 98,4% – зернових культур, 61,5%- цукрового буряка, картоплі – на 99,6%, овочів відкритого грунту – на 101,9%.

У 2016 році в районі вироблено 2,5 тис. тонн. м’яса. В тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 0,6 тис.тонн, населенням 1,9 тис. тонн. Виробництво молока склало 16,7 тис. тонн. Виконання програмного показника забезпечено за рахунок населення. Сільськогосподарськими підприємствами району у звітному році молока не вироблялось.

В районі діє 31 молокоприймальний пункт у 28 селах району. Збір молока від особистих селянських господарств проводять заготівельники від Бучацького, Борщівського, Чортківського, Хоростківського та Городенківського молоко-заводів та кооператив «Ратай» Протягом року населенням району продано молока в кількості 1860 тонн, в тому числі обслуговуючим кооперативом «Ратай» закуплено 340 тонни. Ціна на молоко склала 4,0 грн за 1 літру.

Станом на 01 жовтня 2016 року сформовано потребу продовольчого зерна для населення Заліщицького району на 2016/2017 маркетинговий рік в обсязі 8172,5 тонн, що більше до потреби продовольчого зерна для населення на 1562,7 тонн, або  на  23,6 %.

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА,ТРАНСПОРТ ТА ЗВЯЗОК

За січень грудень 2016 року  послугами автомобільного транспорту з врахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями  скористались  1600 тис. пасажирів, що складає 106,6% попереднього року.

Регулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом в районі здійснюють  9 суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 1 – юридична 8 фізичних осіб.

Сьогодні на території Заліщицького району працюють 20 районних автобусних маршрутів загального користування, злучено 41 автобус.

Регулярним автобусним сполученням в районі охоплено 95% населених пунктів від загальної чисельності (54). Не охоплено регулярним транспортним сполученням лише 5 % населених пунктів (4).

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Розрахунки за спожиті енергоносії. Важливе значення для економіки району має реалізація заходів районної програми з енергозбереження. Ситуація на енергоринку тісно пов’язана з системою обліку енергоспоживання, фінансування бюджетних споживачів енергетичних ресурсів, платоспроможністю населення та суб’єктів господарювання

Найважливіші критерії оцінки роботи органів влади є забезпечення життєдіяльності народногосподарського комплексу та соціальної інфраструктури.

Одним із пріоритетних завдань, які поставлені перед райдержадміністрацією є забезпечення своєчасної та в повному обсязі оплати всіма категоріями споживачів за спожиті енергоресурси, зменшення споживання природного газу усіма бюджетними організаціями району за рахунок ефективного його використання, впровадження енергозберігаючих заходів, перехід на альтернативні види палива.

З метою контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії щомісячно ведеться моніторинг та проводяться засідання комісії по контролю за розрахунками за спожиті енергоресурси.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З початку року   будівельними організаціями, виконано будівельних робіт на суму 3,0млн.грн, що становить 17,4% до минулого року.

За   2016р. в районі введено в експлуатацію  нових будівель загальною площею – 2,1тис. квадратних метрів.

Питання залучення інвестицій в галузі економіки є одним із  важливих напрямків соціально-економічного розвитку регіону. Протягом   2016 року суб’єктами господарювання в економіку району інвестовано 52,0 млн. гривень капітальних інвестицій. На одну особу в районі припадає 1106,4грн.  капітальних інвестицій

Протягом  поточного року активно освоювались інвестиції у сільське господарство та промисловість. Найбільшу питому вагу освоєно  ФГ «Перспектива», ТОВ «Маяк», ПП «Тіміртан» ПП «Арма». Крім цього значна сума коштів інвестовано в галузь торгівлі  та освіти.

На сьогоднішній день  в районі  52 із 55, або 99% населених пунктів користуються природнім газом.  Не газифікованими  залишається 3 населених пункти:  Новосілка, Винятинці, Голігради.

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо-торгівельний оборот по району  у 2015 року склав 2,4млн.дол. В тому числі експорт -1,4 млн.доларів США , імпорт -1,0 млн. доларів США. Сальдо зовнішньої торгівлі для району позитивне, оскільки обсяг експортних операцій значно перевищує імпорт. Основу структури експорту з району склали вироби з оцинкованої сталі . Групи товарів, які імпортувались у район протягом року: сталь в рулонах, механічне обладнання, електроустаткування, прокат з оцинкованої сталі.

Для району залишається основним пріоритетним завданням подальша інтеграція місцевих товаровиробників у внутрішній ринок європейських країн,  через збільшення обсягів експорту товарів з подальшим наростанням позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

У 2016 році район взяв участь у реалізації ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН ―Місцевий розвиток, орієнтований на громаду яка розпочалась 23 листопада 2015 року з підписання Угоди про партнерство між Заліщицькою районною державною адміністрацією,  Заліщицькою районною радою та Програмою розвитку Організації

Об’єднаних Націй. За методикою оцінки , в основну квоту визначено 4 сільських ради:Зозулинська,Зеленогайська, Касперівська ,Бедриківська

Реалізація ІІІ фази Проекту сприятиме сталому соціально-економічному

розвитку шляхом зміцнення спільного управління та заохочення громадських

ініціатив району , дозволить відновити або ввести в дію  4 об’єкти

місцевої інфраструктури в галузі освіти, введених в дію у рамках проекту.

ЖИТЛОВО-КОМУНЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 В сфері житлово-комунального господарства в районі працює Заліщицьке житлово-комунальне підприємство, приватне підприємство «Порядок», приватне підприємство «Комунальник Плюс», «Комунальник Плюс 1» та Товстенське житлово-комунальне підприємство.

У всіх сільських радах розроблено схеми та графіки вивезення твердих побутових відходів.

В м.Заліщики частково введено роздільне збирання сміття (встановлено контейнери для збирання поліетиленових виробів). Приватне підприємство проводить приймання від населення вторинної сировини (папір, поліетилен).

На території району створено 35 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та 2 вуличних об’єднання.  Заліщицькою міською радою прийнято «Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків».

Протягом  2016 року в районі проведено наступні роботи:

 • Ремонт тротуарів по центральній вулиці смт Товсте .Поточний ремонт частини тротуару по вул.Гайворонського, поточний ремонт частини тротуару перед костелом м.Заліщики , поточний ремонт частини тротуару по вул. Обіжевській , капітальний ремонт скверу по вул..Бандери,7. Завершено роботи по ремонту насосних станцій та ремонтні роботи на лініях водогону. Здійснено комплекс заходів щодо проведення будівництва, реконструкції і модернізації водопровідних і каналізаційних систем, очисних споруд на об’єктах житлово-комунального господарства (відповідальні – органи місцевого самоврядування) – проведена інвентаризацію всіх об’єктів водопостачання і водовідведення Заліщицького району.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

Протягом 2016 року в районі діяло 170 суб’єкти малого та середнього підприємництва. Кількість підприємницьких структур на 10 тис. осіб наявного населення складає 37 одиниць. (середньообласний показник 35 одиниці). Кількість працюючих на малих підприємствах складає 906 чоловік. Від діяльності малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів оступило 7,25 млн.грн.

З початку 2016 року державним реєстратором в районі зареєстровано 19 юридичних осіб, 87 фізичних осіб – підприємців. Зупинили свою діяльність 13 юридичних та 176 фізичних осіб.

Обсяг роздрібної торгівлі всього по району  склав  170 млн.грн., що становить 98,8% планового рівня  та 103,6% до минулого року. Обсяг реалізованих платних послуг склав 9,0 млн.грн., щостановить 111,1%до планового рівня.

Станом на 1 жовтня в районі здійснюють діяльність  329 заклади торгівлі та 38 закладів ресторанного господарства

За рахунок нового будівництва, освоєння та реконструкції недіючих підприємств з початку 2016 року відкрито 8 магазинів, 2 заклади ресторанного господарства та 2 заклади побутового обслуговування . За результатами розрахунку забезпеченості торгівельною мережею визначено, що на 1000 осіб припадає 334,3 кв.м. торгівельної площі що на 15,3 кв.м. більше від нормативу. Проте, якщо брати до уваги окремі населенні пункти сільської місцевості, то тут спостерігається недостатній рівень забезпеченості населення торгівельною площею.

Важливим сегментом  торгівельної  діяльності є ринкова торгівля. З метою створення належних умов для провадження діяльності заліщицьким РайСТ проводиться повна реконструкція Заліщицького ринку. на реконструкцію використано1050 тис.грн. На території ринку збудовано 2 торгівельних павільйони загальною площею 720 кв.метрів в яких передбачено створити 64 торгових місця, завершено реконструкцію молочного павільйону загальною площею 180 метрів квадратних, а також збудовано 17 магазинів- кіосків згідно проектної документації на загальну площу 200 метрів квадратних. Протягом  року  збудувано  4 піднавіси, що дало змогу створити 128 торгових місця.

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ

В районі проживає 47600  чоловік, що складає 4,5% до населення області. Упродовж 2016 року вона зменшилася на 100 осіб, що в розрахунку на  1000 наявного населення  становило 7,3 особи ( в середньому по області-2,9особи). Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок як природного скорочення- 261особа, так і міграційного- 90 осіб. Природний рух у 2016 році характеризувався збільшенням смертності і зменшенням народжуваності.

Трудові ресурси району складають  24,0 тис.чол. в тому числі працездатне населення в працездатному віці – 20,0 тис.чол.

За статистичними даними  в цілому по району в усіх сферах діяльності  зайнято 4200 чол., що складає 24,0 %  від усього працездатного населення, чисельність незайнятого населення – 16,2 тис. чоловік, або  79,0 % .

Зпочатку року  року послугами Заліщицького районного центру зайнятості скористались 1732  осіб, з них    мали статус безробітного  862 особи, серед них 434 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та  40 осіб з інвалідністю . Середній розмір допомоги по безробіттю за звітний період становив  855 грн. Середня тривалість безробіття 123 дні.

Протягом  2016 рік за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 898 осіб,  в тому числі 17 – шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для  зайняття підприємницькою діяльністю,  235 осіб з числа громадян,  що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 18 осіб з інвалідністю.       До тимчасових та громадських робіт за звітний період залучено 221 особи.  Професійне навчання проходили 85 осіб з числа безробітних.

За  2016 рік центром зайнятості отримано  інформацію від   роботодавців про 169 вільних робочих місць.

Одночасно існує  дефіцит   кваліфікованих   працівників за робітничими професіями –  електрогазозварник, кухар, механік, провізор.

Застосування новітніх технологій уже  сьогодні вимагає висококваліфікованих  робітничих   кадрів,  як в промисловому, так і в сільськогосподарському виробництві та у сфері обслуговування.

Проведено навчання для 85 безробітних по професіях: оператор комп’ютерного набору, продавець продуктових товарів, менеджмент малого підприємництва, оператор котельні.

 

Станом на 01жовтня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  відсутня.

Фонд оплати праці при середньомісячній заробітній платі 3170 грн. склав 168 млн.грн., що більше минулорічного періоду на  19,7%. Зростання рівня середньомісячної плати досягнуто в усіх галузях народногосподарського комплексу.

Серед заходів, які суттєво впливають на виконання Програми, є своєчасне та повне фінансування діючих програм. Формування регіональних програм здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 року №367, на базі яких, департаментом економічного розвитку облдержадміністрації розроблено розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 грудня 2007 року №810 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

За станом на 01.01. 2016 року в районі розроблено 18  місцевих програми  котрі потребують фінансування із районного бюджету. У 2016 році на виконання заходів районнних цільових програм виділено із районного бюджету 447,5 тис.гривень.  Із 15- ти   профінансованих  районних цільових програм, у 1 програмі, відповідальним виконавцем  є відділ  охорони здоров’я РДА, 3 програм, відповідальним виконавцем яких є відділ у справах молоді та спорту РДА, 2 програми, відповідальним виконавцем яких є служба у справах дітей РДА, 1 програми, відповідальним виконавцем яких є управління праці та соціального захисту населення РДА,12 програми, відповідальним виконавцем яких є відділ культури РДА,    1 програма, відповідальним виконавцем якої є  відділ з питань надзвичайних ситуацій РДА.

На виконання районних програм в звітному бюджетному періоді профінансовано 437,5 тис.грн. або 96,4% від  запланованого фінансування.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Основним завданням соціального захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 94 особи переміщених з тимчасово окупованої території районів проведення антитерористичної операції. З них 43 працездатні особи, 19 дітей, 7 інвалідів, 25 пенсіонерів. 25 осіб отримують адресну допомогу, як внутрішньо переміщені. В Заліщицькому УСЗН на обліку перебуває 74 учасники бойових дій, з них 2 інваліди, та 4 члени сім’ї загиблих під час АТО. Всі особи занесені до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків і користуються пільгами відповідно до законодавства. Двом інвалідам призначено пенсію в головному управлінні пенсійного фонду. Членам сімей загиблих виплачується щомісячна грошова допомога 200 грн. з коштів районного бюджету в рамках районної програми підтримки осіб, які брали участь в АТО та членів сімей загиблих під час АТО на 2015 – 2019 роки та по 200 грн. з коштів обласного бюджету аналогічної обласної програми.

У 2016 році 38 військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході України виділено земельні ділянки.

В районі службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом грудня  місяця проводилася певна робота з питань соціально-правового захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень, насильства, злочинності, безпритульності в підлітковому середовищі, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Створено та ведеться банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі проживає 47 таких дітей; на первинному обліку служби  перебуває 47 дітей даної категорії. 7 дітей проживають у 7 прийомних сім’ях, 3 в дитячому будинку сімейного типу.

Службою забезпечується повне внесення та своєчасне поновлення інформації у  ЄІАС «Діти» щодо даної категорії дітей.

Створено  та  систематично  поновлюється   банк  даних   щодо  осіб, які  бажають усиновити, взяти під  опіку  чи піклування, кандидатів на  створення  прийомних  сімей  і   дитячих   будинків  сімейного   типу.

Всім  дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та прийомним сім’ям  проведено перерахунок соціальних виплат.

Протягом звітного періоду дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям , які проживають у сім»ях ,що опинилися у складних життєвих обставинах службою у справах дітей надано матеріальну допомогу до свята Святого Миколая.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

           Медична галузь району представлена Заліщицькою ЦКРЛ – стаціонар на 180 ліжок та центральною районною поліклінікою на 500 відвідувань в день, Товстенською районною лікарнею – стаціонар на 80 ліжок та поліклінічним відділенням на 150 відвідувань в день. Крім того, в районі працює 17 лікарських амбулаторій та 36 ФАПів.

У 2016році на базі Заліщицької ЦКРЛ відкрито гемодіалізне відділення, для надання медичної допомоги хворим з нирковою недостатністю. На даний час проведена розводка для 5 апаратів гемодіалізної терапії. Зараз функціонує 1 апарат.

В районі на даний час знаходиться 16 хворих , які потребують постійної гемодіалізної терапії, на диспансерному обліку  у нефролога знаходиться 54 хворих з нирковою патологією, які є потенційними пацієнтами для гемодіалізу.

ОСВІТА І НУКА

Належне функціонування та інноваційний розвиток освітньої галузі , впровадження інформаційних і комунікаційних технологій навчання було основним завданням галузі освіти.

Протягом 2016 року в районі функціонувало 43 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 41  у сільській місцевості 3 у місті, в яких навчанням і вихованням охоплено 4258 учнів, що на 205 школярів менше минулого року. З них  1227  дітей віком від 2 до 6 років, що становить  28% від загальної кількості. Рівень охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років становить 85,3 %.

У 2016 навчальному році шкільними автобусами до місця навчання  в районі підвозиться  192 учні та21  педагогічний працівник.

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів стовідсотково забезпечені навчально-компютерними комплексами, в загальноосвітніх закладахІ-ІІ ступенів їх встановлено17  ( 85 % від потреби) . До всесвітньої мережі інтернет за допомогою фірм- провайдерів, операторів мобільного зв’язку, а також через лінії «Укртелекому»  підєднані всі заклади освіти, що мають навчально-компютерні класи. Крім того, в звітному році в галузі освіти реалізовано 29 проектів.

КУЛЬТУРА

    На контролі в райдержадміністрації залишається питання покращення матеріально-технічної бази закладів культури району.

В галузі культури  функціонує 111 закладів та установкультури, які розміщені в  74 будівлях, з них пристосованих-12, потребують капітального ремонту-6, поточного ремонту- 20, 1 перебуває в аварійному стані.

Всього в районі працює : 53 – клубних заклади, в т.ч.:

1 – районний будинок народної творчості,  1 – селищний, 21- сільських будинків народної творчості, 3- народних доми, 54- масових бібліотек,

2- державні музичні школи,  1- художня школа .

Заліщицький  район славний своїми культурними традиціями і народними талантами. Велика увага надається питанню відродження і збереження української національної культури, організації дозвілля населення, естетичному вихованню підростаючого покоління.

Для забезпечення культурного розвитку району основним напрямком є збереження та розвиток існуючої мережі закладів соціально-культурного призначення у сільській місцевості; сприяння розвитку аматорського мистецтва, підтримка обрядово-фольклорних колективів, які пропагують автентичне українське народне мистецтво; зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

В районі головними завданнями з реалізації державної політики у сфері

фізичної культури і спорту є забезпечення фізичного розвитку, поліпшення

стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя,

розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських

видів спорту. Розвиток фізичної культури і спорту характеризується

стабільністю основних показників.

Протягом 2015-2016 навчальних років проводяться ХХ Спортивні ігри учнівської молоді Заліщаннщини. Програма змагань складається із 8 видів спорту (футбол, міні-футбол, настільний теніс, волейбол юнаки і дівчата, пляжний волейбол, легка атлетика, легкоатлетичний крос).

Протягом вересня-жовтня в навчальних закладах району проведено Всеукраїнський Олімпійський урок та Олімпійський тиждень, приурочені Всеукраїнському Олімпійському руху «Стань в ряди олімпійців!». В жовтні  2016 року на базі Товстенського сільськогосподарського ліцею відбувся районний етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей  «Олімпійське лелечення» 2016 року. Участь взяли чотири команди загальноосвітніх шкіл з Товстого, Поділля, Лисівців та Шипівців.

На відділеннях в групах ДЮСШ займається 212 учнів загальноосвітніх шкіл, гімназії, ВПУ та Заліщицького аграрного коледжу. Із них на відділенні футбол займається 133 учня, на відділенні волейбол – 16, на відділенні настільного тенісу – 31 та на відділенні легка атлетика – 32 учня. Із загальної кількості учнів  ДЮСШ займається 42 дівчинки. В ДЮСШ працює 4 групи початкової підготовки – 74 учня, 9 груп попередньої базової підготовки –

138 учнів.

Навчально-тренувальний процес відбувається на базі районного стадіону «Дністер», ігровому майданчику з штучним покриттям «Дністер», спорткомплексу Заліщицького аграрного коледжу НАО ім. Є.Храпливого, спортзалу Нирківської ЗОШ  І-ІІІ ст. та спортивного залу РБТ.

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

З метою здійснення рекламно-інформаційного забезпечення історико-архітектурного

та природного потенціалу області, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в розбудову туристичної інфраструктури, підтримки та популяризації основних видів туризму в районі у 2016 році здійснено такі заходи:

Проведено туристичний квест «Мандрівка рідним містом».

Проведено брейн-ринг «Що ми знаємо про нашу місцевість» на базі Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. Захід започатковується з метою привернення уваги до цінності територій природно-заповідного фонду, вивчення об’єктів ПЗФ  Заліщицького району та України.

Завдання акції:

– підвищення зацікавленості громадян до цікавих історико-культурних та природних пам’яток нашого міста та району;

– підвищення зацікавленості громадян до питань збереження та охорони  територій природно-заповідного фонду України;

–  детальний розгляд об’єктів природно-заповідного фонду Заліщицького району;

–  розвиток екологічної свідомості особистості;

– вивчення представників Червоної книги рослинного і тваринного світу в межах природно-заповідних установ на території Заліщицького району;

– виховання бережливого ставлення до природи.

 

Регулярно протягом вересня проводились екскурсії еколого-освітньою стежкою «Устечко-Червоне-Печерки», де працівники Парку знайомили дітей з такими цікавити туристичними об’єктами, як Червоногородський замок, костел Пресвятої Богородиці, Джуринський водоспад, водоспад «Дівочі сльози» в ур. «Пустельня» та грот «Пустельника». Цікавими були розповіді про черновокнижні рослини – арум бестера, зозулині черевички, та тварини – полоза лісового, ящірку зелену та ін.

Проводились пізнавальні екскурсії по місту Заліщики для дітей Заліщицького обласного дитячого санаторію, де дітям розповідали про історію міста, його заснування та цікаві історичні будівлі, зокрема ратушу міста, яка до наших днів, на жаль, не збереглась.

 ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЩИЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК

З метою забезпечення стабільного розвитку району видано ряд розпоряджень голови райдержадміністрації, продовжено дію прийнятих в установленому порядку заходів з питань детінізації економічних процесів в районі.

Зазначеними документами визначено пріоритети розвитку району на середньострокову перспективу.

Головними пріоритетами розвитку району та діяльності місцевих органів виконавчої влади визначено:

 • розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу;
 • впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій;
 • покращення доступу жителів району до соціальної інфраструктури;
 • реконструкція інженерних комунікацій житлово-комунальної сфери;
 • розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища;
 • розбудова об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури та спорту;
 • розвиток сучасної інфраструктури міста та сільських територій;
 • розбудова дорожньої інфраструктури.

Основні завдання на 2017 рік:

 • впровадження реформ у реальному секторі економіки та у соціальній сфері з метою закріплення позитивної динаміки макроекономічних показників, розширення ринку праці, зростання доходів бюджетів різних рівнів та населення, покращення умов життєзабезпечення населення району;
 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій та ведення бізнесу в районі через впровадження заходів щодо ефективної роботи дозвільних служб за принципом організаційної єдності, дерегуляцію господарської діяльності, зменшення тиску контролюючих органів на суб’єктів господарювання, використання можливостей пільгового оподаткування окремих видів господарської діяльності;
 • збільшення сировинної бази для молокопереробних та м’ясопереробних підприємств за рахунок проведення будівництва і реконструкції молочних та відгодівельних комплексів і встановлення технологічного обладнання на свинокомплексах; збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва жита, плодів і ягід господарствами району;
 • будівництво об’єктів сільськогосподарської інфраструктури з метою якісного збереження, реалізації і переробки продукції рослинництва;
 • забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку району, зокрема шляхом реалізації заходів щодо забезпечення споживчого попиту населення в продуктах харчування за доступними цінами, дослідження споживчого ринку щодо зміни цін на продукцію та вжиття заходів щодо врегулювання цінової ситуації;
 • вчасне фінансування та виплата пенсій на території району, а також своєчасне призначення та проведення перерахунків пенсій;
 • створення сучасних об’єктів туристичної інфраструктури; збереження об’єктів культурної спадщини; розвиток етнічних культур, звичаїв, традицій, народної творчості;
 • забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від шкідливої дії вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об’єктів району та зниження рівня негативного впливу на здоров’я населення;
 • оновлення змісту професійно-технічної освіти у відповідності до потреб ринку праці, реалізація програми підготовки робітничих кадрів, що дозволить забезпечити ринок праці висококваліфікованими кадрами, покращити надання освітніх послуг;
 • забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної сфери з метою запобігання надмірному використанню енергоносіїв та зростанню видатків державного бюджету на утримання закладів бюджетної сфери; забезпечення економії енергоресурсів і якісного теплопостачання шляхом використання альтернативних видів палива;
 • підвищення якості надання медичної допомоги та освітніх послуг і забезпечення сучасного медичного обслуговування населення району; створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення району.

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації програми систематизовано: у таблиці 2 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік» та у таблиці 3 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік».

Перелік регіональних цільових програм як складових програми систематизовано у таблиці 4 «Перелік регіональних цільових програм, які пропонуються до фінансування з районного бюджету у 2017 році».

ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА

 2017 рік

Згідно з проведеним аналізом, у 2017 році прогнозується ріст валового регіонального продукту на 2,7 % і становитиме 1002,2 млн. гривень. Збільшення  обсягу валового регіонального продукту буде досягнуто за рахунок нарощування обсягів виробництва у промисловості, сільському господарстві, будівництві. В поточному році прогнозується збільшення обсягів роздрібного товарообороту та платних послуг.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У 2017 році прогнозується наростити обсяги промислового виробництва на 5,0%, аба на 283,5 млн.грн. збільшення виробництва передбачається у металообробній, харчовій та будівельній галузях.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Валова продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року) в 2017 році становитиме 550,5 млн. гривень, що більше показника 2016 року на 0,8 %.

За прогнозними розрахунками у всіх категоріях господарств у 2017 році валовий збір зернових складе 86,2 тис. тонн, виробництво цукрових буряків – 8,6 тис. тонн, картоплі – 70,9 тис. тонн, овочів відкритого грунту – 16,3 тис.тонн.

Виробництво молока прогнозується на  рівні 2016  року  – 16,7 тис. тонн, м’яса – 2,6 тис. тонн (+0,7%).

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК  

Пасажирським автомобільним транспортом району, включаючи перевезення виконані юридичними та фізичними особами, в 2017 році планується перевезти 1650,0 тис. пасажирів, що на 3,1% більше ніж у 2016 році. Вантажним автомобільним транспортом району планується перевезти 8,2 тис. тонн вантажів, що на 1,2% більше від рівня 2016 року.

Передбачається розвиток дорожньої інфраструктури при наданні державної підтримки відновлення (капітальний ремонт)  доріг м.Заліщики:  Гайворонського, Наддністрянська, Сагайдачного, Зелена. На дані об’єкти розроблено проектно-кошторисну документацію  загальною вартістю 12355 тис.грн. Також у 2017 році  передбачається реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та об’єктів придорожнього сервісу.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в бюджетній сфері району у 2017 році буде здійснюватись шляхом реалізації заходів районної програми енергоефективності з використанням механізму відновлювального фінансування енергоефективних проектів та порядку відшкодування інвестиційних затрат енергоефективних проектів для бюджетних установ та організацій.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За прогнозними розрахунками у 2017 році передбачається залучити в економіку району 65 млн. гривень капітальних інвестицій, що на 25% більше відносно 2016 року.

За рахунок всіх джерел фінансування усіма суб’єктами господарювання передбачається ввести в експлуатацію 2,3 тис. кв. метрів загальної площі житла,

На сьогоднішній день  в районі  52 із 55, або 98% населених пунктів користуються природнім газом.  Не газифікованими  залишається 3 населених пункти: Новосілка, Винятинці, Голігради

ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У програмних показниках соціально-економічного розвитку Заліщицького району

на 2017 рік відображено  тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, обсяги зовнішньої торгівлі прогнозується на рівні 2,6 млн дол. США, що становитиме 108,3% до показника попереднього року, в тому числі експорт – 1,5 млн дол. США(107,1%), імпорт – 1,1 млн дол. США (110,0%).

До основних ризиків невиконання прогнозованих показників можна віднести: погіршення ситуації у сфері національної безпеки, значне підвищення вартості енергоносіїв, подальше ускладнення зовнішньоекономічних відносин з країнами Митного Союзу.

Із здійсненого аналізу випливає, що в 2017 році необхідно забезпечити формування оптимального балансу зовнішньоторговельних операцій за рахунок нарощування обсягів експорту високотехнологічної продукції, науково-технічних розробок, робіт і послуг та активного пошуку нових ринків збуту,нарощування обсягів конкурентоспроможної експортоорієнтованої продукції, вивчення та застосування світового досвіду для підвищення конкурентоспроможності економіки району

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

У 2017 році планується розширення співпраці з проектами міжнародної

технічної допомоги з метою залучення технічної та фінансової допомоги для розвитку району.

У 2017 році завершується реалізація ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН ―Місцевий розвиток, орієнтований на громаду яка розпочалась 23 листопада 2015 року з підписання Угоди про партнерство між  Заліщицькою державною адміністрацією, Заліщицькою районною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй. Реалізація ІІІ фази Проекту сприятиме сталому соціально-економічному розвитку шляхом зміцнення спільного управління та заохочення громадських ініціати.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

Згідно з проведеним аналізом у 2017 році триватиме тенденція збільшення загальної кількості малих підприємств та фізичних осіб-підприємців, які діятимуть в районі.

Кількість малих підприємств очікується збільшитись на 2 одиниці та становитиме 177 одиниць та 5 середніх, кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців становитиме 1560 підприємців. Чисельність працюючих у бізнесових структурах збільшиться та складатиме  на МП- 916 осіб та 422 – на СП.

Прогнозується також зростання надходжень до бюджетів від діяльності підприємницьких структур на 9,3% більше, ніж у 2016 році.

У 2017 році прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообігу на 2,9%, який складе 175 млн гривень. Прогнозований обсяг реалізованих платних послуг становитиме 9,5 млн гривень, темп росту до показників 2016 року – 105,5%.

Збільшити обсяг роздрібного товарообігу та реалізацію платних послуг передбачено за рахунок розширення мережі закладів торгівлі, об’єктів з надання послуг, розвитку сфери додаткових послуг, підвищення якості торговельного та побутового обслуговування населення, легалізації роздрібного товарообігу та послуг.

БЮДЖЕТНО_ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2017 році забезпечується подальше зростання показників ефективності виробництва продукції (робіт, послуг). Прогнозується отримати прибутків 44,9 млн. гривень як за рахунок збільшення  прибутковості прибутковими підприємствами, так і зниження збитків збитковими підприємствами .

Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки району, у 2017 році становитиме 175,0 млн. гривень, що на 4,2 % більше за показник 2016 року.

Основним пріоритетним завданням Управління Пенсійного Фонду в Заліщицькому районі є призначення, нарахування, своєчасна виплата пенсій  пенсіонерам та здійснення заходів щодо зменшення заборгованості до Пенсійного Фонду.

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ

Основним завданням у частині зайнятості населення в 2017 році є: досягнення професійно-кваліфікаційної збалансованості попиту і пропозиції робочої сили; забезпечення ефективної зайнятості населення, недопущення зростання безробіття.

За прогнозами, які ґрунтуються на аналізі статистичних даних минулих років та сучасної демографічної ситуації у районі, у 2017 році середньорічна чисельність наявного населення становитиме 46,7 тис. чоловік.(-300 осіб).

Програмою зайнятості населення району на 2017 рік заплановано створити 520 робочих місць.

Пріоритетними показниками програми соціально-економічного та культурного розвитку Заліщицького району в галузі соціального захисту населення на 2017 рік також є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, інвалідів всіх категорій, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

В 2017 році планується здійснити оптимізацію мережі стаціонарної медичної допомоги та ліжкового фонду Заліщицької ЦРКЛ, привівши його у відповідність до кількості обслуговуючого населення. Проводити  контроль за веденням  електронного  реєстру  пацієнтів. Забезпечити  роботу  щодо  формування  статистичних звітів з використанням комп’ютерних  програм  «Кадри» та  «Медстат». Контролювати  використання    лікувально – діагностичної апаратури  та   забезпечення  реактивами   обладнання, яке використовується в лабораторії  Заліщицької  ЦКРЛ. Здійснювати  контроль  за   забезпеченням  медикаментами      в  необхідній  кількості  і асортименті

ОСВІТА І НАУКА

У 2016 році в загальній середній освіті продовжується реалізація  районних програм та заходів на виконання регіональних програм:

– Національної стратегії розвитку освіти на 2013-2021 роки;

–  розвитку дошкільної освіти на 2012-2017 роки з метою підвищення рівня  охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою;

– поліпшення якості природничо-математичної освіти з метою покращення якості зазначеної галузі освіти учнів загальноосвітніх закладів району;

– розвитку позашкільної освіти;

– впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес «100 відсотків»;

– створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед учнями, які проживають у сільській місцевості, в тому числі шляхом виконання Програми “Шкільний автобус”;

– організація гарячого безкоштовного харчування учнів І-ІV класів та дітей соціально незахищених категорій;

– розширення мережі гуртків і факультативів на базі загальноосвітніх закладів у сільській місцевості з метою створення умов для самореалізації талановитих учнів,

– забезпечення моніторингу якості освіти та проведення зовнішнього незалежного тестування випускників загальноосвітніх шкіл.

КУЛЬТУРА

Для забезпечення культурного розвитку району в 2017 році основним напрямком є збереження та розвиток існуючої мережі закладів соціально-культурного призначення у сільській місцевості; сприяння розвитку аматорського мистецтва, підтримка обрядово-фольклорних колективів, які пропагують автентичне українське народне мистецтво; зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району.

Для забезпечення розвитку та популяризації аматорського мистецтва, фольклору, свят та обрядів у 2017 році відбудуться культурно-мистецькі заходи по відзначенню історичних та державних дат.

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

Основними напрямками діяльності, на які у 2017 році спрямовуватимуться зусилля у сфері розвитку туристично-рекреаційної галузі  є:

– підготовка  інформаційних матеріалів щодо туристичних ресурсів району;

– підготовка спільно з науковцями, експертами проектних ідей для громад, пошук розробників проектів щодо залучення інвестицій у туристичну індустрію  (розробка пропозицій щодо інфраструктурного розвитку туристичної галузі  );

– представлення туристичного потенціалу Заліщинщини на міжнародних, всеукраїнських та регіональних спеціалізованих виставкових заходах (за планом проведення виставкових заходів);

– сприяння у розробленні та впровадження нових туристичних маршрутів, насамперед, у таких пріоритетних видах туризму, як оздоровчий, релігійний та пізнавальний (історико-краєзнавчої (патріотичної) та історико-релігієзнавчої тематики);

– організація та сприяння у встановленні щитів (білбордів) з інформацією про Заліщанщину;

– створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних маршрутах, а саме: облаштування доріг та під’їзних шляхів до популярних туристичних об’єктів області (згідно із переліком підготовленим і переданим Службі автомобільних доріг в області); місць для стоянок і короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів, автотуристів (на базі розробленої ескізної пропозиції облаштування туристичної стоянки);

– створення туристичної інфраструктури навколо популярних туристичних об’єктів.

Реалізація вказаних завдань забезпечить:

– зростання кількості внутрішніх туристів – на 5%;

– сприяння розвитку туристичної індустрії;

– розробку інвестиційних проектів у сфері туризму;

– формування переліку земельних ділянок для будівництва об’єктів інфраструктури туризму;

Крім того, вжиті заходи сприятимуть покращенню рівня збереження унікальних природних та історико-культурних ресурсів, збереженню позитивного туристичного іміджу Заліщанщини на туристичному ринку, збільшенню в’їзного туристичного потоку та частки очікуваних доходів від сфери туризму.

Крім основних заходів програмою передбачено ряд інших важливих та актуальних заходів:

-забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної політики, поширення нових форм сімейного влаштування  дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

-своєчасне виявлення,  соціальне інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги  сімям з дітьми, зокрема сприянню працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги;

-проведення оперативно-профілактичних операцій, рейдів, державно-громадських акцій спрямованих на попередження негативних проявів серед неповнолітніх,в тому числі пияцтво наркоманію, дитячу бездоглядність і безпритульність, виявляти та ставити на облік дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих

-здійснювати заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією

-здійснити заходи щодо дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика негативних явищ у дитячому середовищі (проведення профілактичних рейдів та операцій у населених пунктах області щодо виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з  неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих)

-гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення районуі, в тому числі тимчасово розселених громадян-вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя;

-соціальна підтримка та пенсійне забезпечення , відповідно до чинного законодавства, сімей військовослужбовців, що загинули під час проведення АТО на Сході України, а також сімей героїв Небесної Сотні;

-забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які беруть учать у антитерористичній операції на Сході України

 

 

 

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.