Презентація життєвого доробку краянки Стефанії Шабатури

Цього року на держав­ному рівні відзначається 80-та річниця від дня народження мисткині, шести­десятниці-дисидентки, в’язня концентраційних таборів тоталітарного режиму СРСР з села Іване-Золоте Стефанії Шабатури.

У читальному залі районної бібліотеки відбулася зустріч з представниками клубу української греко-католицької інтелігенції м. Львова, які поділилися спогадами про нашу відому землячку та презентували видання про її життєвий і творчий шлях – це книги: «Стефанія Шабатура: нескорений дух творчості» і  «Стефанія Шабатура: вибрана палітра кольорів мозаїки життя і творчості».

 Серед гостей у бібліотечній вітальні «Літературні зустрічі» був  лауреат Шев­ченківської премії, багато­річний в’язень тоталітарної системи, поет, громадський діяч Ігор Калинець і наш земляк із села Летяче, письменник-дисидент, народний де­путат України другого склика­ння Микола Горбаль, а також худож­ник Валерій Шаленко, одно­сельчанка Ліда Ковчек, пенсіонер-юрист Нестор Гнатів. Марійське товарист­во Львова презентувала Ірина Буджерин та заліщанка Савина Кирилецька-Коверчук – одно­класниця Стефанії.

Розпочала захід директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало, яка пригадала факти співпраці товариства «Про­світа» зі Львова з місцевими його осередками і запросила до слова-спогаду про Стефанію Шабатуру гостей.

Тетяна Шаленко від Львівської обласної органі­зації Всеукраїнського жіночо­го товариства ім. Олени Теліги презентувала бібліотеці книгу «Кобзарство ХХ – поч. ХХІ ст. в іменах: його творці та хранителі», про кобзарів XX століт­тя і про їх життєві трагічні шляхи у роки тоталітарного режиму.

Письменник Микола Гор­баль розповів про складні часи ув’язнення в таборах Уралу, де відбулося його знайомство з дисидентом Ігорем Калинцем і групою українських патріотів, які своєю творчістю протистояли тоталітарній системі та інформували світову гро­мадськість про її злочини про­ти гідності, людяності, про творчі здобутки, поділився новими задумами. Звернув увагу на життєвий і творчий шлях Стефанії Шабатури, з якою познайомився у таких складних обставинах,захоп­люючись її силою духу.

   Поет Ігор Калинець, який був другом Стефанії Шабатури, зу­пинився на табірному періоді її творчості, коли у постійних обшуках наглядачів, заборо­нах мисткиня зуміла створи­ти і передати на волю альбом «Квіти С. Шабатури». Він відзначив актуальність і сьогодні тем, які піднімала во­на у своїй творчості: змалю­вання історичних постатей та подій, образи духовного змісту, розвиток кращих тра­дицій народного декоративно-прикладного мистецт­ва у ткацтві.

Стефанія Шабатура своєю творчістю вихо­дила за рамки традиційного соціалістичного реалізму і розвивала мистецькі образи, які близькі українській ідентичності та водночас спів­звучні світовим культурним традиціям другої половини XX століття. Її мужність, прин­циповість, непохитна позиція щодо національного духовно­го розвитку і протистояння тоталітарному режиму пе­ріоду застою допомогла вижити у складні часи ув’яз­нення. Зупинився поет на її дисидентській діяльності, пригадуючи, що в квартирі Стефанії Шабатури постійно зберігалися твори самвидаву, які вона давала читати та передруковувати однодумцям-шестидесятникам.

У період перебудови мисткиня стала у Львові організатором Марійського товариства «Милосердя», яке було однією з форм громадянсь­кого протесту проти існуючої комуністичної системи. До неї були залучені священики УГКЦ, які перебували у підпіллі. Саме її зусиллям як депутата міської ради було відновлено з костелу греко-католицький храм, який так і називають «церква Стефанії Шабатури».

У контексті діяльності ди­сидентів у таборах Мордовії та Уралу Ігор Калинець у спо­гадах розповів про складну творчу працю українських в’язнів групи Івана Світличного, яка інформувала світ про недотримання прав лю­дини в СРСР.

Лауреат Шевченківської премії окремо виділив твор­чість матері Стефанії Шаба­тури – Ганни, яка почала ма­лювати у пізньому віці, але зуміла розкрити у своїх ма­люнках душу українського на­роду.

Про неординарність пос­таті нашої відомої землячки говорили її лікар Ольга Си­ненько, яка звернула увагу на мужність мисткині у бо­ротьбі з важкою недугою.

Ро­дичка,  викладач університе­ту «Львівська політехніка» Тетяна Романишин, 31 рік жила разом зі Стефанією Шабатурою і цікаво розповіла про мистецькі традиції родини Семаників, з якої походить мати, про роботу спільно зі Соломією Дяків над підготов­кою видань про життя і творчість Стефанії Шабатури.

Кіно­режисер Надія Бодревич зі Львова поділилася творчими планами щодо підготовки до­кументального фільму про мисткиню.    Учасникам заходу було презентовано слайд-шоу про життєвий шлях Стефанії Шабатури, у якому використано багато світлин з родинного архіву.

Після заходу відбулося представлення виставки «Жива історія», присвяченої 125-ій річниці від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого, яка є спільним проектом  Львівського музею історії релігії та Інституту історії церкви. Її підготували завідувачі відділів музею історії церкви Руслана Бубряк та Роман Гера. У матеріалах представлено багато цікавих документів та світлин, які відображають складний життєвий і духовний шлях патріарха Йосифа Сліпого.

 

Отець Іван Сендзюк щиро подякував делегації Львівського клубу української греко-католицької інтелігенції за просвітницьку діяльність та співпрацю і подарував книгу Михайла Сопилюка «Церква Покрови Пресвятої Богородиці в Заліщиках».

Односельчанка Ліда Цимбалюк, лікарка, з теплотою зга­дувала про Стефанію, яка збирала, зберігала та популя­ризувала предмети ужит­кового декоративно-прик­ладного мистецтва з рідного села. З особливим трепетом розповідала вона і про під­няття мужньою і свідомою краянкою та її колегами-депутатами місь­кої ради жовто-блакитного прапора над львівською ра­тушею 3 квітня 1990 року.

Зустріч у бібліотеці об’єднала пам’ять про патріотів, велетнів національного духу, які своєю діяльністю утверджували ві­ру у нескореність нашого на­роду у боротьбі за незалеж­ність.

Для делегації гостей зі Львова історик Михайло Сопилюк, заступник директора ВП НУБіП «Заліщицький аграрний коледж ім.Є Храпливого» провів екскурсію містом, познайо­мив з його визначни­ми місцями, які відвідували представники національно-визвольного руху: Олена Теліга, Олег Ольжич, Юрій Донцов, брати Гжицькі, Євген Маланюк, патріарх Мстислав та інші.

Василь Дяків, член НСЖУ

Гості зі Львова побували в Іване-Золотому,  родинному селі Стефанії Шабатури і організували зустріч із його мешканцями у сільському закладі культури, зібрали спогади та цікаві матеріали для фільму, який мають на меті створити. Вони відвідали мальовничі природні місця нашого краю, побували в урочищі «Червоне» і на берегах Дністра-ріки.

Львів’яни відвідали парафіяльний музей церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Заліщиках, побували біля хреста – пам’ятного знака українським політичним в’язням, які  були знищені органами НКВС, скинуті з вагонами у річку Дністер  5 липня 1941 року.

Дирекція і працівники центральної районної бібліотеки вдячні членам львівського клубу української греко-католицької інтелігенції за подаровані книги, організовану у бібліотеці виставку “Патріарх”, цікаві виступи і спогади про Стефанію Шабатуру, а також підприємцям – братам Степанові і Миколі Навольським за матеріальну підтримку в організації зустрічі.

 

 

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.