Працевлаштування

Заліщицький районний центр зайнятості

м.Заліщики, Тернопільської обл.
вул. С. Бандери, 43а
48600
тел. (03554) 2-24-586, 2-10-70
тел/факс 2-22-82 e-mail:zalic@ukr.net

Центр зайнятості працює:

понеділок-четвер: 800-1715
п`ятниця: 800-1600

Заліщицький центр зайнятості був створений у грудні 1990 р. У центрі зайнятості 15 працівників. У структурі центру зайнятості такі відділи:

відділ взаємодії з роботодавцями;
відділ надання соціальних послуг;
відділ фінансів та бухгалтерського обліку;
юрист-консульт.

Центр зайнятості має значні можливості щодо забезпечення роботодавців інформацією про тих, хто шукає роботу. Він не тільки підшуковує необхідні кадри, а й готує їх, підвищує ква-ліфікацію.

Перелік послуг, які надаються роботодавцям:

1. Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.

2. Інформування роботодавців у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості.

3. Інформування роботодавців про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності або особисті якості, шляхом розміщення відомостей про них (без наведення прізвищ) на спеціальних стендах у секторі по роботі з роботодавцями та в базі даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС.NET).

3.1. Вакансії Центру зайнятості на резюме безробітних розміщено на порталі www.trud.gov.ua

4. Інформування про витрати центрі зайнятості коштів страхового фонду з розкриттям досягнутого ефекту за статтями бюджету.

5. Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.

6. Підбір необхідних працівників на замовлення роботодавця із використанням психодіагностичних методик: тестування, оцінка та інтерпретація результатів.

7. Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств, організацій, установ шляхом надання дотацій на фінансування частини витрат на оплату праці при прийнятті на роботу певних категорій безробітних.

8. Задоволення потреб у робочої силі при виконанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників.

9. Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення ярмарок вакансій.

10. Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.

11. Надання комплексу спеціальних послуг у розв’язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників. З цією метою: вжиття превентивних та адаптаційних заходів, спрямованих на підбір роботи, профнавчання, залучення до самозайнятості цих громадян, консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, психологічна адаптація працівників до початку їх фактичного звільнення.

12. Консультування щодо впровадження певних норм законодавства про працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, в т.ч. при вивільненні працівників.

13. Забезпечення роботодавця повною інформацією щодо виконання ним обов’язків перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та його прав як страхувальника, здійснення автоматизованого обліку надходження коштів до Фонду.

14. Допомога в підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення в ЄІАС.net, засобах масової інформації.

15. Сприяння у проведенні роботодавцями співбесід із кандидатами на робочі місця – розробка і забезпечення відповідними рекомендаціями з техніки їх проведення, надання приміщень для зустрічі з кандидатами.

16. Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.

17. Розміщення в центрах зайнятості у паспортах підприємств відомостей про їх історію, продукцію, що вони випускають, соціально-економічне становище тощо, інформації про вакансії.

18. Проведення ярмарків вакансій, конкурсу на звання “Кращий роботодавець року”, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.

19. Консультування з використання праці іноземців.

20. Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.

21. Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

З метою заохочення роботодавців при вирішенні проблем безробіття центр зайнятості пропонує ряд послуг: організацію професійної підготовки, перепідготовки працівників із числа безробітних за замовленням роботодавця під конкретні робочі місця, включаючи навчання безпосередньо на робочому місці; стажування робітників і спеціалістів з метою розширення набутих раніше навичок та умінь, оволодіння новими технологіями, набуття практичного досвіду на посаду, на яку претендує безробітний. З найменшою затратою часу ви зможете знайти собі працівника, користуючись нашим банком даних висококваліфікованих працівників.

Усі послуги державної служби зайнятості здійснюються за рахунок коштів Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У разі звернення громадян до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні вони мають можливість самостійно ознайомитися з інформацією про вільні робочі місця (банком даних), яка систематизована за ознаками груп професій, а також отримати оперативну інформацію про вільні робочі місця та вакантні посади не тільки в межах району, а й в інших населених пунктах області та України.

При пропонуванні підходящої роботи враховується трудовий стаж громадянина за спеціальністю, його попередня діяльність, вік, досвід, становище на ринку праці, тривалість періоду безробіття.

Пошук підходящої роботи здійснюється спеціалістом служби зайнятості, заявник також можете самостійно ознайомитися з інформацією про вільні робочі місця (банком даних), яка система-тизована за ознаками груп професій, що знаходиться в секторі самостійного пошуку роботи центру зайнятості.

Державна служба зайнятості надає компенсацію єдиного соціального внеску за працевлаштованих безробітних на нові робочі місця за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття. Компенсація надається у розмірі витрат на оплату єдиного соціального внеску.

Крім того, безробітні направляються на громадські та тимчасові роботи – загальнодоступний вид тимчасової трудової діяльності, які не потребують спеціальної кваліфікації і виконуються на договірній основі та добровільних засадах. Основними напрямами організації громадських робіт є:

• надання соціальних послуг інвалідам, громадянам похилого віку, ветеранам праці та війни;

• благоустрій територій міст, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери;

• відбудова історико-архітектурних пам’яток;

• сільськогосподарські роботи;

Заліщицький районний центр зайнятості проводить інформаційну, організаційну, методичну та практичну роботу щодо надання комплексної допомоги безробітним у започаткуванні та розвитку власного бізнесу, реалізації програми підтримки підприємницької діяльності та виконання заходів підтримки малого підприємництва.

Заліщицьким районним центром зайнятості проводяться інформаційні семінари з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність. Під час їх проведення безробітні отримують необхідну інформацію щодо порядку здійснення одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, оцінюють власні можливості стосовно ведення власної справи, вчаться складанню бізнес-планів та прогнозуванню подальшої діяльності тощо.

Якщо Ви бажаєте працювати і не можете працевлаштуватися через:

– відсутність у вас необхідної професії (спеціальності);

– відсутність роботи, яка відповідає Вашим професійним навичкам;

– втрати здатності до виконання роботи за попередньою професією (спеціальністю).

Державна служба зайнятості надасть Вам можливість оволодіти професією (спеціальністю), що має попит на ринку праці.

Пропонуємо:

– професійну підготовку та перепідготовку за робітничими професіями, в тому числі за індивідуальними навчальними планами та програмами;

– професійну підготовку, перепідготовку за гнучкими модульними технологіями нав-чання;

– перепідготовку фахівців з вищою освітою;

– підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів, в тому числі шляхом стажування на підприємствах, в установах та організаціях;

– навчання основам підприємницької діяльності для організації власної справи.

Гарантуємо:

– після завершення навчання видачу документів державного зразка, відповідно до чинного законодавства.

Надаємо:

– матеріальну допомогу в період проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Здійснюємо:

– оплату за проживання у гуртожитку;

– оплату, пов’язану з проїздом на навчання.

Послуги, пов`язані із забезпеченням зайнятості населення, його соціальним захистом від безробіття, надаються районним центром зайнятості безкоштовно.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.