Підприємництво

Агропромисловий комплекс.

Дільність агропромислового сектору економіки району у 2014 році була спрямована на забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення ефективності господарювання підприємств.

Основною метою економічного розвитку району на подальшу перспективу є досягнення високого рівня життя його мешканців.

Керівництвом райдержадміністрації визначено ряд пріоритетних завдань та стратегічних напрямів розвитку Заліщицького району, які б забезпечували макроекономічну стабільність, випереджаючі темпи розвитку економіки району та добробуту громадян, посилення складових елементів системи соціального захисту населення. Серед них: нарощування обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва, залучення інвестицій, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду, створення додаткових робочих місць, стабілізація ситуації у сільському господарстві, впровадження енергозберігаючих технологій, створення умов для випереджаючого зростання заробітної плати, покращення системи соціального захисту населення.

Робота агропромислового сектору економіки району протягом 2015 року буде спрямована на нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення ефективності господарювання підприємств.

В 2014 році господарсько-фінансову діяльність здійснювали 45 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, які обробляли 25688 га ріллі, в тому числі 27 фермерських господарств, які обробляли 1672 га ріллі.

Для виробництва сільськогосподарської продукції в районі залучено 7 інвесторів.

В 2014 році виробництво валової продукції сільського господарства в порівняльних цінах 2010 року по всіх категоріях господарств району склало 510млн.604тис.грн., що більше проти аналогічного показника 2013 року на 31,1% (або на 121,1 млн.грн.), а програмне завдання по району виконано на 124,9%. В 2015 році прогнозується виробити валової продукції по всіх категоріях господарств на суму 512 млн.100тис.грн., в тому числі по с/г підприємствах всіх форм власності 220 млн. грн..та по населенню відповідно 292 млн.100тис.грн.

За підсумками фінансової діяльності майже всі с/г підприємства спрацювали прибутково. Сума прибутку становить за 2014 рік 13,2 млн.грн.

У 2014 році сільськогосподарськими підприємствами району обмолочено зернових та зернобобових культур на площі 16299 га, намолочено 108319 тонни зерна у вазі після доробки, урожайність становить 66,7 цнт/га, або на 20,5 цнт/га більше проти 2013 року, в тому числі: озимої пшениці обмолочено 5227 га, намолочено 26778 тонн, урожайність становить 51,4 цнт/га, що більше на 21,3 цнт/га проти 2013 року; озимого жита обмолочено 40 га, намолочено 170,1 тонни, урожайність становить 42,5 цнт/га, що на 22,4 цнт/га більше проти 2013 року; озимого ячменю обмолочено 1159 га, намолочено 5465,7 тонни, урожайність становить 47,2 цнт/га, або на 20,5 цнт/га більше проти 2013 року; ярої пшениці обмолочено 351 га, намолочено 1121,1 тонни, урожайність становить 31,9 цнт/га, або на 11,6 цнт/га більше проти 2013 року; ярого ячменю обмолочено 378 га, намолочено 1351,0 тонн, урожайність становить 35,7 цнт/га, що на 21,1 цнт/га більше проти 2013 року; вівса обмолочено 60 га, намолочено 123,7 тонн, урожайність становить 20,6 цнт/га, що на 4,8 цнт більше до минулого року; кукурудзи на зерно обмолочено 8958 га, намолочено 73237,3 тонни, урожайність становить 81,8 цнт/га, або на 15,5 цнт/га більше проти 2013 року; гречки обмолочено 66га, намолочено 68,1 тонн, урожайність становить 10,3 цнт/га, або на 0,5 цнт/га більше проти 2013 року; цукрового буряка викопано 178 га, накопано 6402,0 тонн, урожайність становить 359,7 цнт/га, або на 117 цнт/га більше проти 2013 року; соняшнику обмолочено 2312 га, намолочено 5682,3 тонни, урожайність становить 24,6 цнт/га, або на 1,3 цнт/га більше проти 2013 року; сої обмолочено 542,9 га, намолочено 16931,2 тонни, урожайність становить 31,2 цнт/га, або на 9,8 цнт/га більше проти 2013 року; озимого ріпаку обмолочено 1227 га, намолочено 4938,2 тонни, урожайність становить 40,2 цнт/га, або на 15,5 цнт/га більше проти 2013 року.

Тваринництво району в основному представлено двома галузями – скотарства та свинарства.

В 2014 році реалізовано на забій худоби і птиці всіма категоріями господарств 3514 тонн у живій вазі (більше до минулого року на 223 тонни), в тому числі с/г підприємствами – 964 тонни в живій вазі (більше до минулого року на 260 тонн).

Станом на 01 січня 2015 року в усіх категоріях господарств району утримувалось 4560 голів ВРХ, що менше до відповідного періоду минулого року на 1015 голів, в тому числі корів 3257, що менше до відповідного періоду минулого року на 476.

Станом на 01 січня 2015 року в усіх категоріях господарств району утримувалося 23756 голів свиней, в тому числі в с/г підприємствах 7238 голів.

В 2014 році всі 21 звітуючі с/г підприємства району оплату за оренду земельних ділянок проводили не менше 3% орендованої землі згідно грошової оцінки землі. В середньому по району відсоток вартості орендованої землі згідно грошової оцінки землі становить 3,6%.

Станом на 01 січня 2015 року 19 звітуючими сільськогосподарськими підприємствами району виплачено орендодавцям за оренду земельних ділянок 13 млн.092,4 тис.грн., що становить 100% до договірних умов 2014 року.

В 2014 році сільськогосподарські підприємства, включаючи представників малого підприємництва Заліщицького району, прийняли участь в трьох ярмарках-розпродажах сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки в місті Тернополі.

На ярмарках в місті Тернополі 12 квітня, 18 жовтня, 15 листопада 2014 року було представлено овочі, м’ясо та інші м’ясопродукти, борошно, крупи різних видів, цукор, яблука, риба та інші продукти. Сільськогосподарську продукцію реалізовано в обласному центрі на суму 976 тис.525 гривень.

Станом на 01 січня 2015 року ТОВ «Едем – Ф» у 2014 році вироблено та продано овочевої продукції 2552,9 тонн на загальну суму 40 млн.624тис.355грн.

Отже, робота агропромислового комплексу району у 2015 році буде спрямована на забезпечення збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, тобто:

– залучення інвестицій в економіку району;

– створення нових та легалізація існуючих робочих місць;

– підвищення ефективного господарювання підприємств галузі та добробуту селян в цілому;

– сприяння оновленню машинно-тракторного парку сільгоспвиробників усіх форм власності;

– удосконаленню існуючих та розведення нових високопродуктивних генотипів сільськогосподарських тварин, забезпечення росту поголів’я тварин;

– з метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції сприяти проведенню ярмарків, купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.

Розвиток малого і середнього підприємництва в Заліщицькому районі.

В 2014 році в районі діяло 167 суб’єктів малого підприємництва, що на 12 підприємств або на 8 % більше, ніж в 2013 році, а також 4 середніх підприємства.

Згідно прогнозних даних кількість діючих структур малого підприємництва в 2015 році складе 169 одиниць, середнього підприємництва – 4 одиниці.

В даний час в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість діючих малих підприємств склала 35 одиниць, на кінець дії програми цей показник становитиме 37 підприємств.

Динаміка розвитку малого підприємництва
Найбільш активно відбулось створення підприємств за такими видами економічної діяльності як «сільське господарство», «торгівля», «виробництво».

Протягом 2014 року малими підприємствами району реалізовано продукції та надано послуг в (діючих цінах) на 143929,9 тис. гривень, середніми підприємствами –120605,8 тис. гривень.

До бюджетів від малого та середнього підприємництва (разом з підприємцями – фізичними особами) надійшло 7100 тис. гривень (в т.ч. 4500 тис. гривень від фізичних осіб-підприємців), що складає 18 % до загального поступлення по району.

За прогнозними даними в 2015 році від діяльності структур малого бізнесу до всіх бюджетів поступить 7150 тис. грн.

Аналіз працюючих сьогодні малих підприємств дозволяє простежити певні тенденції щодо галузевої структури даних суб’єктів. Переважна більшість суб’єктів малого бізнесу працює у сфері торгівлі, виробництва, сільського господарства, побутового обслуговування та інших галузях. Зокрема, питома вага галузі торгівлі у структурі малих підприємств складає – 39 %, виробництва – 16,5 % , сільського господарства – 19 % , побутового обслуговування – 6%, інші – 19,5 %.

Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності у 2014 році
Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах в 2014 році складала 901 та 291 особа відповідно. Із загальної кількості працюючих 25 % зайнята на підприємствах роздрібної торгівлі, 37,2 % – на підприємствах промислових видів діяльності, 13,4 % – в будівництві.

Галузева структура малого підприємництва
На сьогоднішній день в районі зареєстровано 1608 фізичних осіб-підприємців, з них сплачують податки – 1553 особи, або 96,5 %. До бюджетів усіх рівнів підприємцями району щорічно сплачується близько 5 млн. гривень.

Із загальної кількості підприємців-фізичних осіб працюють по торговому патенту 98 осіб (9,2 %), по спрощеній системі працює 600 осіб (56 %), платники ПДВ – 4 одиниці, 140 – на загальній системі оподаткування (13 %).

Розвиток селянських ( фермерських ) господарств. Станом на 1 січня 2015 року в районі зареєстровано 45 селянських фермерських господарства. З них діючих – 22, у користуванні яких знаходиться 1562,4 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 1508,0 га ріллі. В фермерських господарствах зайнято 35 осіб.

Основний напрямок розвитку в фермерських господарствах – рослинництво.

Протягом 2014 року фермерами району оброблено 1150,2 га зернових, намолочено 4270,5 цнт. зернових. Питома вага цих культур у обсягах вироблених усіма сільськогосподарськими підприємствами району складає 7,5 %.

В селянських (фермерських) господарствах нараховувалось 42 трактора та 9 комбайнів, які оснащені сучасними агрегатами обробітку грунту.

Як підсумок роботи селянських (фермерських) господарств можна сказати, що в структурі сільськогосподарського виробництва продукція, вироблена фермерами , займає ще досить незначну частку.

Основними причинами, які гальмують розвиток фермерства:

– недостатнє кредитне забезпечення;

– відсутність бюджетних коштів для розвитку фермерства;

– вкрай незадовільний ринок реалізації сільськогосподарської продукції.

З метою надання допомоги приватним сільськогосподарським товаровиробникам в реалізації продукції, в районі успішно працює обслуговуючий кооператив «Ратай», проте його робота суттєво утруднюється тим, що законодавчо не врегульовано положення про безприбутковість даних кооперативів.

На сьогоднішній день кількість членів кооперативу «Ратай» – 185, в т.ч. фізичні особи – 175, юридичні особи – 10. Кооператив надає близько 16 видів послуг, в тому числі оранка поля, підготовка його під посів, посів зернових культур, збирання зернових культур, хімічна обробка посівів, забезпечення високоякісним посівним матеріалом, переробка сільськогосподарської продукції та ін.

На звернення фермерів та приватних землевласників в даний час Рада кооперативу працює над розширенням сфери надання послуг. Основну увагу кооператив приділяє збільшенню економічної вигоди членам кооперативу від їх виробничої діяльності. За 2013 рік сума наданих послуг членам кооперативу склала більше 700 тис. гривень. Уже четвертий рік кооперативом надаються послуги по заготівлі та реалізації молока. За шість місяців 2013 року населенням заготовлено і реалізовано 310 тонн молока , що на 18% більше попереднього року. За здану продукцію «Ратай» регулярно виплачує гроші. На сьогоднішній день кооперативом в 9 населених пунктах створено філії по заготівлі молока.

Крім того, з метою захисту інтересів фермерів та власників земельних паїв, які працюють самостійно, в районі створено асоціацію фермерів.

Для стабілізації та подальшого нарощування виробництва сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах необхідно:

– забезпечити фінансову підтримку фермерських господарств при закупівлі сільськогосподарської техніки і паливо-мастильних матеріалів;

– налагодити ринок збуту для фермерів.

– формувати ефективного господаря-власника на селі, удосконалити виробничу інфраструктуру, звести до мінімуму виробничі витрати шляхом вибору відповідних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, а також дотримуватися при цьому агротехнічних, агрохімічних і сортових вимог;

– удосконалити орендні відносини при використанні землі та майна, підвищити зацікавленість селян і сільськогосподарських підприємств у співпраці з фермерськими господарствами;

– формувати в населених пунктах району необхідну кількість структур з агротехнічного та агрохімічного обслуговування фермерських господарств, а саме: центрів із фірмового обслуговування і ремонту техніки, пунктів технічного забезпечення і обслуговування сільськогосподарських машин та устаткування, а також механізованих загонів по виконанню агротехнічних і агрохімічних робіт.

Промисловий комплекс

Мале приватне підприємство “Арма”.

м.Заліщики, Тернопільської обл.
вул. 40 років Перемоги, 4б
48600
тел. (03554) 2-14-80
факс 2-22-72

Підприємство “Арма” створено в грудні 1994 р.

Підприємство виробляє оцинковані вироби з металу 19 найменувань, в основному господарського призначення.

Вироби експортуються в 16 областей України та в Німеччину, Румунію і Молдову.

На підприємстві працюють 93 особи.

Приватне підприємство «Адріатика».

м.Заліщики, Тернопільської обл.
вул.В.Великого
Тел. (03554) 2-12-65

Підприємство виготовляє хлібобулочні вироби

Приватне підприємство «ГефестЗахідАгро»

с.УТорське, Заліщицького району, Тернопільської обл. 48600
Тел. (03554) 2-73-40

Підприємство займається переробкою м`яса.

Приватне підприємство Кочман В. В.

м. Заліщики, вул Богуна, 48600,
Тел. (03554) 2- 30 – 93

Виготовляє хліб, хлібобулочні вироби.

Приватне підприємство «Тіміртан»

м.Заліщики, вул.С.Бандери, 48600,
Тел. (03554) 2- 30 – 93

Виготовляє металопрофіль та металеві конструкції.

Мале приватне підприємство «Янтос»

м.Заліщики, вул.С.Бандери 116 В, 48600,
Тел. (03554) 4- 11 – 92

Виготовляє вироби з дроту.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.