Перспективні інвестиційні пропозиції Заліщицького району

I.Загальна інформація:

Територія Заліщицького району розташована на півдні Тернопільської області і межує на півночі з Чортківським, на північному сході з Бучацьким районами Тернопільської області, на півдні з Чернівецькою та на заході з Івано-Франківською областями.

Територія району займає 683,91 кв.км., або 4,9% території області.invest1

В межах району є 55 населених пунктів, з них місто Заліщики, селище міського типу Товсте та 53 сільських населених пунктів, які адміністративно підпорядковані міській, селищній та 35 сільським радам.

За станом на 1.01.2008 року в межах району проживало 50183 чол., що складає 4,6 % від загальної чисельності по області, в тому числі міського -12883 чол (25,7%), сільського – 37300 чол. (74,3%).

Зовнішні і внутрішні зв’язки здійснюються залізничним та автомобільним транспортом. Основні навантаження несуть шляхи загальнодержавного значення Брест-Кишинів-Одеса, Могилів-Подільський-Коломия-Делятин.

Адміністративним центром району є м. Заліщики. Віддаль від нього до обласного центру становить 147 км залізницею і 122 км шосейним шляхом.

II. Економіка:

Структура економіки району

 invest2Провідні галузі економіки району:
-сільське господарство : ТОВ “Дружба”, ПАП “Фортуна”, ТОВ “Галичина”
– промисловість ; ПП “Арма”, ПП “Роммар”, ПП “Агро – КПК”
– будівництво СТ “Агробуд”, СПМК-5

Обсяги виробництва станом на 01.01.2008 року:
– промисловість – 36 млн.грн
– сільське господарство – 108,9 млн.грн.

В 2006 році валовий сукупний продукт основних сфер матеріального виробництва прогнозується в обсязі 164,8 млн.грн.

Обсяг промислового виробництва передбачається в сумі 22,2 млн.грн., Валова продукція сільського господарства збільшиться на 4,7% і становитиме 105,9 млн.грн.

III.Ринок праці та система освіти:

– середня заробітна плата за 2005 рік – 405,79 грн.
– чисельність населення працездатного віку станом на 01.01.2006 року.
-26,2 тис.чол – кількість зареєстрованих громадян , не зайнятих трудовою діяльністю станом на 01.01.2006 року – 4887 осіб.
– Перелік середніх спеціальних навчальних закладів району та їх спеціалізація.

1.1.Заліщицький аграрний коледж НАУ.

-економіка підприємства
-бухгалтерський облік
-комерційна діяльність
-прикладна екологія
-організація і екологія ведення фермерського господарства
-агрономія
-облік і аудит
-агрохімія і грунтознавство
-плодоовочівництво та виноградарство.

1.2.СПТУ-7

– обліковець реєстрації бухгалтерських даних
-молодша медична сестра
-перукар
-кравець
-закрійник
-оператор комп`ютерного набору
– соціальний працівник.

1.3. Товстенський сільськогосподарський ліцей

-тракторист
-машиніст водій категорії В і С
-кухар-кондитер
-муляр-штукатур,тесляр
-майстер по ремонту автомобілів
– оператор комп”ютерного набору
– обліковець реєстрації бухгалтерських даних.

Пріоритети іноземного інвестиційного співробітництва та конкурентні переваги території району:

Пріоритетними визначено 3 галузі народного господарства:

1.Агропромисловий комплекс.
2.Харчова та переробна промисловість.
3.Розвиток туризму, в тому числі сільського “зеленого” туризму.

Враховуючи наявні фінансові , виробничі , навчально-освітні , підприємницькі та інші ресурси, основні напрямки структурної перебудови економіки :

1.Розвиток агропромислового комплексу:
– реалізація програм розвитку земельних відносин в Заліщицькому районі та охорони родючості грунтів;
– реалізація програми становлення та розвитку тваринницької галузі ;
– впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

2.Раціональне використання природних, в тому числі рекреаційних ресурсів.

Розвиток туризму в районі.

– пошук інвесторів для розвитку туристичної інфраструктури на основі розроблених сільськими радами інвестиційних пропозицій;
– розвиток видів туризму, характерних для району;
– сприяння розвитку сільського “зеленого” туризму
– виділення ділянок для будівництва туристично-рекреаційних комплексів;
– розвиток водного туризму по р. Дністер;
– організація курортних зон на берегах р. Дністер.

3.Розвиток промисловості та транспорту.

– Розвиток маршрутної мережі автобусного сполучення. Повне охоплення сполученням сільських населених пунктів. Створення сприятливих умов та залучення на маршрутну мережу району перевізників пасажирів з новим рухомим складом автобусів.
– Розвиток власної бази із виробництва будівельних матеріалів за рахунок раціонального використання місцевих родовищ мінеральної будівельної сировини ;

ПРИРОДНІ УМОВИ.
Територія Заліщицького району розташована у західноукраїнській лісостеповій фізико-географічній зоні.

Клімат району помірно -континентальний, характеризується теплим літом і прохолодною з частими відлигами зимою.

Середньорічна температура повітря становить 7,2 град.С. Тривалість безморозного періоду становить 130-180 днів. Сума річних опадів складає 570-620 мм.

Район належить до вологої помірно-теплої агрокліматичної зони, а м.Заліщики – єдине місце в західних областях України з кліматом, близьким до середноземноморського. Він формується внаслідок особливостей рельєфу Заліщик.

В геоморфологічному відношенні територія району відноситься до Західного Поділля, яке займає південну частину Волино-Подільського плато .

За кліматичними умовами територія району придатна для всіх сільськогосподарських культур. Сприятливі умови для повторних посівів, садівництва (включаючи абрикоси , айву , персики ) , виноградарства , городництва (ранні сорти помідорів , баклажанів, кавунів ) , розвитку промислового та житлового будівництва , а також для тривалого та короткочасного відпочинку.

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ.
На території району знаходяться :

– піску будівельного – 13 родовищ;
– каменю пісковику – 10 родовищ;
– глини будівельної – 9 родовищ;
– гіпсу – 2 родовища;
– гравію – 4 родовища;
– вапняку – 2 родовища;

Переробку корисних копалин здійснюють:
– ТОВ “Галичина” с. Лисівці – цегельний завод
– Приватний підприємець Шевчук М.Я. с. Дорогичівка
– цегельний завод – ТОВ “Будінвест” с. Харитонівці
– цегельний завод – ПП. “Г – АЛІНА” с. Новосілка – цегельний завод

На території району відкриті 3 родовища мінеральної води в селах Дзвиняч, Шипівці та смт. Товсте , на використання яких є ліценції.

Станом на 1 травня 2006 року здійснюється експлуатація родовища тільки в с. Дзвиняч ( МВТП “Беркут” )

Лікарські торфяні грязі зареєстровані в районі смт. Товсте.

ВОДНІ РЕСУРСИ.

Район відноситься до Волино-Подільського артезіанського басейну і характеризується поширенням системи горизонтів підземних вод з великою кількістю води. Прісні води в північній частині басейну відомі до глибини 600-700 м, а південної-до 300-400 м.

Гідрографічна сітка району представлена системою річок Дністер, Серет, Джурин, Тупа, Храмова, Поросячка і їх притоками.

Основними водними артеріями району є р. Дністер та Серет

Річка Дністер – головна водна магістраль району, довжина її в межах району становить 80 км. Ширина річки – 100 м.

Найвищий річний рівень р. Дністер спостерігається під час весняного паводку та випадання літніх злив. Максимальна висота паводку досягає біля м.Заліщики – 9,6 м..

Ріка Серет є лівою притокою Дністра, її гирло знаходиться біля с.Городок. На ній збудовано Касперівське водосховище ємкістю

19 млн.м куб /рік, загальною площею 2,63 кв.км.

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ.

Грунтовий покрив району різноманітний. Майже всю територію займають грунти різного ступеня опідзоленості.

Найбільш поширеними грунтами на території району є чорноземи опідзолені. Залягають вони в західній частині району і займають 29%, чорноземи реградовані – 16,6%, опідзолені грунти становлять 8%.

Лучні і болотні грунти залягають на понижених елементах рельєфу – балкових долинах і заплавах. Їх можна використовувати під овочеві та кормові культури. Велика зволоженість та розчленованість території сприяли розвитку лісової рослинності. Збереглись дубово-грабові і зрідка букові ліси, на крутосхилах – ліси з представниками середземноморської флори.

Рівень розораності земель складає 59,7 %, сільськогосподарських угідь – 82,4%.

Земельний фонд району становить 68,4 тис.га, з яких 49,5 тис.га складають сільськогосподарські угіддя, в тому числі рілля-40,8 тис.га, сінокоси-0,5 тис.га, пасовища-5,9 тис.га., перелоги-1,4 тис.га.

ЛІСОВІ РЕСУРСИ.

За даними земельного обліку на 1.01.2006 року в адміністративних межах району лісовий фонд становив 10722,7 га, з них ліси державних лісогосподарських підприємств – 8837 га , в тому числі :

– Наддністрянське лісництво – 1109 га;
– Дорогичівське лісництво – 4159 га;
– Заліщицьке лісництво – 3240 га;
– Улашківське лісництво – 329 га.

Ліси держлісфонду підпорядковані Чортківському та Бучацькому лісгоспзагам.
Загальний запас насаджень складає майже 30 тис.куб.м .
Головними лісоутворюючими породами є : дуб , граб, сосна, ялина, акація, липа.
Загальна лісистість району – 16 %. Середній вік лісів – 37 років.
В лісах держлісгоспу щорічно проводяться рубки догляду, санітарного та головного користування.
Щорічний обсяг заготівель становить близько 6 тис.куб.м.

Деревина від рубок частково іде на потреби населення, решта -на промислову переробку за межами району.

У сфері деревообробки здійснює свою діяльність ТОВ “Галицький ліс”.

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ.

В даний час курортно-рекреаційне обслуговування населення здійснюють база відпочинку “Росинка” ( ТОВ “Росинка” с. Касперівці ) на 130 місць та позашкільний табір “Ромашка” с.Червоне на 100 місць.

Для короткочасного відпочинку населенням використовуються лісопарки, рекреаційні ліси, водойми, річки (особливе значення має Дністер, Касперівське водосховище ).

Район має значний рекреаційний потенціал: сприятливі природні умови ( особливий місцевий мікроклімат) , наявність мінеральних вод, лікувальних торфяних грязей, лісові масиви, річки, особливо долина Дністра, Касперівське водосховище, поєднання яких утворили унікальні ландшафти і створили умови для організації і розвитку курортно-рекреаційного господарства.

Обмежуючим фактором є забрудненість території м.Заліщики радіонуклідами в результаті аварії на Чорнобильській АЕС і включення його до 1У зони посиленого радіологічного контролю.

Особливу групу ландшафтних ресурсів утворюють об’єкти природи заповідного фонду за виключенням тих, де забороняється рекреаційне використання.

В даний час розлив лікувальних мінеральних вод в районі не здійснюється.

ТУРИЗМ.

В минулому Заліщики були відомим курортним центром, який до 1939 року відвідували громадяни багатьох країн Європи.

До пам`ятників архітектури можна віднести костел Св.Станіслава ( 1763 р.), який діє по даний час. В місті споруджено пам”ятник відомому диригенту і композитору М. Гайворонському, відкрито меморіальну дошку громадсько-політичному діячеві В.Баранику, споруджено пам”ятник “Борцям за волю України”.

На території Касперівської сільської ради розташований Наддністрянський державний заповідник. В селі Лисичники знаходяться 23 діючих цілющих джерела.

На правому березі річки Серет в с. Касперівці розташована база відпочинку “Росинка”, в с.Лисичники – туристична база “Колиба”.

До старовинних поселень належить с.Устечко, перші згадки про яке відносяться ще до часів монголо- татарського іга.

Село розташоване на березі річки Дністер, привабливе гарними краєвидами. Є всі умови для розвитку водного та “зеленого” туризму, риболовлі.

Поблизу сіл Нирків та Нагоряни знаходиться Червоногородський каньйон, глибина якого сягає 150 метрів.

В центрі каньйону височить стародавній замок – фортеця колишнього міста Червоногорода , згадка про яке зафіксована в письмових джерелах ще в 1X столітті, як резиденція руських князів.

У 1448 році Червоногород першим із сучасних міст Тернопільщини здобув Магдебурзьке право. До наших днів збереглись дві башти Червоногородського замку, костел.

В Чарвоногородському каньйоні знаходиться водоспад. Його висота перевищує 16 метрів.

В урочищі “Поросячка” є унікальна печера “Джуринська”.

В південній частині Заліщицького району , в басейні річки Дністер розташоване село Добрівляни. Гори, які оточують село з двох сторін, в народі отримали назву Заліщицькі Карпати.

Село відоме з ХУ століття , перша згадка про яке зафіксована у Вроцлавському історичному збірнику за 1440 рік.

Окрема частина села під назвою “Обіжева” є найбільш привабливим місцем для туризму. Тут розташований ресторан та готель “Обіжева”.

В іншій частині села – “Гукалі” в даний час продовжується будівництво туристичної бази “Каштан” європейського рівня.

ІНФРАСТРУКТУРА ЗАЛІЩИЦЬКОГО РАЙОНУ.

Транспортні комунікації.

1. Експлуатаційна довжина:
– залізничних колій – 29 км
– автомобільних доріг державного і місцевого значення – 617,46 км, в тому числі з твердим покриттям – 264,4 км

Відстань від адміністративного центру до обласного центру.-122 км.

2.Кількість автомобільних мостів – 35 од.

3. Перелік об’єктів транспортної інфраструктури :

СТО “Надзбруччя- Лада” м.Заліщики.

Телекомунікаційні системи.

1. Організації, які надають послуги зв”язку : Заліщицький цех електрозв”язку № 16, Заліщицький райвузол зв”язку.

2. Рівень забезпечення населення телефонним зв”язком ; 14 телефонів на 100 чол населення.

Газифікація (станом на 1.01.2006 року).

1. Перелік газифікованих населених пунктів

м.Заліщики, смт.Товсте , села : Ангелівка, Бедриківці, Бересток, Буряківка, Зелений Гай, Глушка, Головчинці, Дзвиняч, Добрівляни, Дуплиська, Іване-Золоте, Королівка, Кошилівці, Лисівці, Лисичники, Нагіряни, Нирків, Печорна, Поділля, Попівці, Рожанівка, Слобідка, Солоне, Торське, Устечко, Шипівці, Якубівка.

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ
Ринок житла

Загальна площа житлових приміщень, введених в експлуатацію. в 2005 році – 5,33 тис. кв. м

Забезпеченість населення житлом в середньому на 1 жителя становить 21,7 кв.метрів загальної площі.

Вартість одного квадратного метра новозбудованого житла. – 1500 грн

Вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку. – 1000 грн

Медичні установи

В районі функціонує

Заліщицька центральна комунальна районна лікарня на 200 ліжок , в якій надається невідкладна, багатопрофільна амбулаторно- поліклінічна та стаціонарна медична допомога.

Товстенська комунальна районна лікарня на 100 ліжок, в якій надається невідкладна амбулаторнополіклінічна , стаціонарна медична допомога ;

П`ятнадцять амбулаторій сімейного лікаря в селах Колодрібка, Синьків, Зозулинці, Дунів, Касперівці, Блищанка, Торське, Нирків, Дорогичівка, Буряківка, Попівці, Лисівці, Новосілка, Устечко.

Тридцять шість фельдшерсько – акушерських пунктів.

Станом на 1.06.2006 року в районі діє 8 приватних стоматологів та 8 аптек, з яких 6 – комерційні.

Фізична культура та спорт

В районі працює 91 колектив фізичної культури, в тому числі:

– 50 середніх закладів освіти;
– 2 професійно-технічних заклади;
– агроколедж НАУ;
– 38 підприємств, установ, організацій ;
– 1 районна дитячо-юнацька спортивна школа.

Для здійснення фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивної роботи в районі функціонує:

– 1 стадіон ;
– 47 спортивних майданчиків ;
– 1 спортивний майданчик із штучним покриттям;
– 26 футбольних полів;
– 8 стрілецьких тирів;
– 25 спортивних залів ;
– 15 гімнастичних містечок;
– 4 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, з них 3 – з тренажерним обладнанням.

При районній ДЮСШ створено шахово-шашковий клуб .

Необхідні інвестиції для реконструкції міського стадіону “Дністер” м.Заліщики та створення спортивної школи з водних видів спорту на базі “Росинка” с.Касперівці.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.