Освіта в Заліщицькому районі

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого” .

emblemacol

м.Заліщики, Тернопільської обл.
вул. С.Крушельницької, 52
48600
тел. (03554) 2-16-61, 2-28-97
факс 2-12-32
Наш сайт: http://www.zakyh.org.ua
e-mail: Zalishchyky@rambler.ru

college2

 

college3Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого” – сучасний навчальний заклад, в якому органічно поєднуються навчально-виховна робота, виробнича і наукова діяльність. У листопаді 2004 року колектив коледжу урочисто відзначив 100-річчя з дня заснування закладу.

У 1939 році на базі школи городництва, яка функціонувала з 1904р., заснований Заліщицький сільськогосподарський технікум. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів України від 11 березня 1975 р. №142 на базі Заліщицького сільськогосподарського технікуму та частини земель колгоспу ім. Шевченка Заліщицького району утворений Заліщицький радгосп-технікум.

Згідно наказу Держагропрому України від 11 липня 1988 року №189 до Заліщицького радгоспу-технікуму приєднано Копичинський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку.

college4Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 “Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів”

Заліщицький радгосп-технікум переведено до сфери управління Національного аграрного університету із збереженням юридичної особи.

Заліщицький технікум Національного аграрного університету правонаступник Заліщицького радгоспу-технікуму, є вищим закладом освіти.

Наказом ректора НАУ №80 від 2.03.2001 року змінено назву

college5Заліщицького технікуму на Заліщицький державний аграрний коледж ім. Є. Храпливого НАУ.

З 1 січня 2009 року коледж у зв’язку із зміною назви університету змінив відповідно і свою назву на: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України „Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого”.

Рішенням ДАК від 4 липня 2002 року (Протокол № 34) коледж акредитований за 1 рівнем акредитації і проводить підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів.

college6У коледжі працює 105 викладачів, в них 28 за сумісництвом, 14 кандидатів наук, один заслужений працівник освіти України, тринадцять нагороджені знаком “Відмінник освіти України”, двоє “Відмінник аграрної освіти України”. Всього в коледжі навчається 1044 студенти.

Відповідно до одержаних ліцензій, коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Молодший спеціаліст” і “Бакалавр”.

До навчального закладу приймаються громадяни України з базовою та повною середньою освітою, а також випускники професійно-технічних училищ та ВНЗ І рівня акредитації на навчання за ОКР “Бакалавр”. college7Фінансування підготовки спеціалістів проводиться:

• за державним замовленням;

• за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Здійснюється цільовий прийом сільської молоді Тернопільської області.

Напрям: 0501 – “Економіка і підприємництво” спеціальності:
6.050100 – “Облік і аудит” – сертифікати № 201828, серія НД-ІІ, термін дії до 1.07.2010р;
5.050107 – “Економіка підприємства” – сертифікат № 208351, серія СД-І, термін дії до 1.07.2008р.;

college95.050111 – “Бухгалтерський облік” – сертифікат № 208351, серія СД-І, термін дії до 1.07.2008р.;
5.050104 – “Фінанси” – Ліцензія № 175172, серія АБ, термін дії до 2010 року;
5.050113 – “Комерційна діяльність” – сертифікат № 208351, серія СД-І, термін дії до 1.07.2008р.;
Напрям: 1301 – “Агрономія” спеціальності:
6.130100 – “Агрохімія і ґрунтознавство” – сертифікат № 2011829, серія НД-ІІ, термін дії до 1.07.2010; 6.130100 – “Плодоовочівництво і виноградарство” – сертифікат

college10№ 2011830, серія НД-ІІ, термін дії до 1.07.2010р.; 5.130106 – “Організація і технологія ведення фермерського господарства” – сертифікат № 208351, серія СД-І, термін дії до 1.07.2008р.; 5.130107 – ” Агрономія” – сертифікат № 208351, серія СД-І, термін дії до 1.07.2008р.; Напрям: 0708 – “Екологія” спеціальність:

5.070803 – “Прикладна екологія” – сертифікат № 2011831, серія НД-І, термін дії до 1.07.2010.

 

І ПЕРСПЕКТИВИ, І ПЛЮСИ

Закінчується навчання у загальноосвітніх школах. Перед випускниками, перед їхніми батьками постає важливе питання: куди піти вчитися, який навчальний заклад обрати? Запрошуємо юнаків і дівчат у ВП НУБіПУ “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”.

Зупинюсь на перспективах нашого навчального закладу, на плюсах, які може отримати студент агроколеджу. Заліщицький аграрний коледж входить у структуру Національного університету біоресурсів і природокористування України, наші навчальні плани адаптуються до навчальних планів НУБіПУ, що дає змогу продовжувати навчання на ОКР “Бакалавр” і “Магістр” за скороченим терміном.Крім того, випускники бакалаврату коледжу мають всі можливості продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за обраною спеціальністю або обрати педагогічний напрямок чи стати науковим працівником.

Коледж повністю акредитований і ліцензований за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст і бакалавр. Щорічно приймаємо на навчання понад 300 студентів на денну і заочну форми навчання.У нашому навчальному закладі акредитовано сім спеціальностей за першим і три за другим рівнем акредитації: облік і аудит, агрохімія та ґрунтознавство, плодоовочівництво і виноградарство(підготовка бакалаврів); фінанси, економіка підприємства, бухгалтерський облік,комерційна діяльність, прикладна екологія, організація і технологія ведення фермерського господарства, агрономія(підготовка молодших спеціалістів).

Для забезпечення сільськогосподарських підприємств кваліфікаційними кадрами в коледжі здійснюється підготовка за цільовими направленнями, які дають вступникам пільги при зарахуванні на навчання та направлення на роботу.Для цього виділяється квота в обсязі до 75% від числа вступників на дану спеціальність. При цьому вступники, які бажають навчатися за цільовою підготовкою, крім загальноприйнятих документів (документ про освіту, медична довідка форми 0086-У,фотокартки 3х4,копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків, документи про пільги ,якщо це передбачено законодавством України здають цільове направлення, видане управлінням агропромислового розвитку. Вступники , котрі проходили державну атестацію в Українському центрі оцінювання якості освіти, можуть здавати сертифікат цього центру. При цьому результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальноосвітньої школи , підтверджені сертифікатами цього центру, зараховуються як результати вступних випробувань.

Відповідно до ст.3 Міністерства освіти і науки України в цьому році розширено можливості громадян при вступі на навчання у ВНЗ України . Так, громадяни України , які за станом здоров’я втратили можливість виконувати посадові і службові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, приймаються на навчання для безплатного отримання другої вищої освіти за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії. Для вступників на базі 11 класів усі вступні випробування проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями. Розширено перелік категорій громадян, що зараховуються поза конкурсом. Зокрема цим правом користуватимуться також інваліди І-ІІ групи та діти інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

Протягом 2008-2009 року колективом коледжу:

– підготовлено для народного господарства спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів в кількості 352 чоловік;

– впроваджено кредитно-модульну систему організації навчально-виховного процесу на ОКР „Бакалавр” ;

– дочасно здійснено за ініціативою коледжу акредитацію спеціальності „Фінанси і кредит”;

– удосконалено творчу співпрацю з рядом науково-дослідних установ України (Інститутом овочівництва та баштанництва УААН, Тернопільським обласним державним центром родючості і якості продукції „Облдержродючість”, Придністровською дослідною станцією садівництва, фірмами „Бейо”, „Тезьєр”, „Тирас”, розширено тематику прикладних наукових досліджень викладачами та студентами коледжу з одержанням понад 50 тис. грн. позабюджетних надходжень;

– обладнано аудиторію для дистанційного навчання, кабінет Захисту Вітчизни, музей, зал традицій „Зал традицій”, розширено базу комп’ютеризації бібліотеки з вільним доступом до світової мережі „Інтернет”.

Студентське життя у коледжі яскраве, різноманітне, насичене цікавими подіями.

У 2008-2009 н.р. студенти стали переможцями:
1) І-го відбіркового етапу конкурсу поетичного рядка „Студентські струни” – Гуйван Катерина (11 гр.);
2) ХІІ –го обласного творчого конкурсу молодих поетів і композиторів Тернопільщини – Палагнюк Мар’яна ( 24 гр.);
3) в номінації „Кращий профспілковий лідер” обласного туру „Студент року -2008” – Золотий Микола (402 гр.);
4) обласної олімпіади з вищої математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2007-2008 н.р.) – Крупцала Галина ( 34 гр.), Бодьо Наталія ( 35 гр.) та Озімінський Володимир( 25 гр.).
5) Чемпіони України з настільного тенісу, переможці обласних та регіональних змагань – Левицький Сергій(12 гр.), Юрійчук Тетяна (17 гр.), Галушка Тарас(401-А гр.)

– продовжується робота по впровадженню нових технологій, сортів;

– викладачами коледжу підготовлено і видано більше 66 найменувань методичних рекомендацій, посібників, більше 105 експонатів представлено на виставку лабораторії педагогічного досвіду і творчості молоді в НМЦ (Немішаєво).

Особливістю підготовки спеціалістів в агроколеджі є акцент на індивідуалізацію роботи зі студентами, збільшення кількості годин на практичну підготовку. Вже в цьому році три групи з числа студентів випускних курсів одержали додаткову робітничу професію оператора комп’ютерного набору, а студенти бакалаврату вже з другого курсу мають визначені теми бакалаврських робіт, над якими працюють. У цьому році і на перспективу заплановано стажування студентів 2-3 курсів за кордоном, зокрема, у Великобританії, Польщі, Німеччині, Данії.

Хочу відзначити зростаючу потребу ринку праці в кваліфікованих спеціалістах технологічного напряму: агроном-плодоовічник, агроном-агрохімік. Багато випускників шкіл мріють продовжити навчання у вузах великих міст. Адже тоді перед ними виникає ряд проблем, зокрема, їх повільна адаптація до умов великого міста, невміння адекватно реагувати на місця відпочинку у великих містах. До того ж, ціни на навчання та проживання досить високі і не під силу більшості батькам. Переконаний, що коледж своїм викладацьким колективом та відповідною матеріально-технічною базою (читальний зал, бібліотеки, гуртожитки, комп’ютерні класи, аудиторії, лабораторії для практичних занять) зможе забезпечити якісну підготовку своїх випускників, що ще раз було підтверджено сертифікатом про акредитацію коледжу в цілому, виданим Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України.

Володимир ГЛОВА,

Директор Заліщицького агроколеджу

Заліщицьке вище професійне училище.

м.Заліщики, Тернопільської обл.
вул. С.Бандери, 94
48600
тел. (03554) 2-14-01
факс 2-15-67

ptu1Училище засновано в 1947 році. Навчальний заклад ІІ атестаційного рівня готує кваліфікованих робітників державної форми навчання з таких професій:

1. Кравець (на базі 9, 11 класів – термін навчання 3 роки, 1,6 роки).

2. Обліковець (реєстрації бухгалтерських даних), оператор комп`ютерного набору (на базі 9 класів – термін навчання 3 роки).

3. Молодша медична сестра з догляду за хворими (на базі 9 класів – 3 роки).

4. Перукар (перукар-модельєр; манікюрниця) на базі 11 класів – термін навчання 1 рік.

5. Оператор комп`ютерного набору, комп`ютерної верстки (на базі 11 класів – 1 рік).

6. Штукатур; лицювальник-плиточник

Щорічний набір учнів становить 150-180 осіб.

Їх навчають 54 інженерно-педагогічних працівники. Для користування учнів навчальний комплекс, що налічує: 2 навчальні корпуси, 2 гуртожитки, актовий зал, спортивний зал, їдальня, 6 майстерень виробничого навчання, комп`ютерний кабінет.

Історічна довідка про навчальний заклад

ptu2Розвиток ринкових відносин в економіці, робота сучасних підприємств з високим технологічним рівнем вимагає підготовки висококваліфікованих працівників різних професій. Це завдання можна вирішити, тільки забезпечивши країну висококваліфікованим кадрами, яких можна навчити у професійно-технічних училищах. Система профтехосвіти – невід’ємна частина освіти в Україні. Вона – міцний резерв молодих кваліфікованих робітничих кадрів. У діяльність щодо підготовки кваліфікованих кадрів для народно-господарського комплексу нашої незалежної держави свій вагомий внесок вкладає і Заліщицьке вище професійне училище. Початок свого заснування наш навчальний заклад сягає 6 листопада 1947 року, коли на основі відповідних документів Ради Міністрів СРСР було створено

Спеціальне ремісниче училище №12 для дітей сиріт, батьки яких загинули у роки Другої світової війни, яка на теренах України, зокрема, пострадянського простору мала назву Велика Вітчизняна війна. У 1948 році було проведено перший набір учнів, зокрема 114 дівчат, які знайшли в училищі свій рідний дім. Важко було першим вихованцям, які поряд із навчанням відбудовували зруйновані корпуси. Але молоді руки, наполегливість і працелюбність зробили свою справу. Один за одним піднімалися корпуси, в яких обладнувалися класи і майстерні, гуртожитки, їдальня. За роки існування училище кілька разів реорганізовувалось.

ptu3У 1960 р. зі Спеціального ремісничого училища №12 – в ПТУ №5. У 1965 р. – із ПТУ №5 у МПТУ №7. У 1970 р. – в середнє міське професійно-технічне училище (МПТУ) №7. Але скільки б не змінювалася назва училища, ніколи не змінювалася мета нашого навчального закладу, а саме: виховати учнів добрими, щирими людьми і разом із цим -висококваліфікованими спеціалістами своєї справи. До 1999 р. в училищі готували кадри тільки по спеціальностях швеї або кравця. Починаючи з 1999 р., в училищі з кожними роком розширюється коло професій, які обирає молодь для оволодіння кваліфікацією.

В училищі можна здобути освіту за такими спеціальностями:
– кравець (з умінням розкрою і моделювання одягу);
– оператор комп’ютерного набору; оператор комп’ютерної верстки;
– секретар керівника (підприємства, організації, установи), оператор комп’ютерного набору;
– перукар (перукар-модельєр), манікюрниця;
– демонстратор верхнього одягу, демонстратор зачісок, перукар;
– обліковець (реєстрації бухгалтерських даних), оператор комп’ютерного набору;
– соціальний працівник, гувернант, молодша медична сестра по догляду за хворими;
– муляр-штукатур;
– плиточник-облицювальник.

ptu4У 2007 році училищу присвоєно статус Вищого професійного училища, що дає можливість готувати учнів по багатоступеневій системі навчання. Наше училище дало путівку в життя понад 15 тисячам кваліфікованих спеціалістів для різних галузей промисловості. Випускників училища можна зустріти в різних куточках нашої держави, а також у країнах далекого зарубіжжя. Багато випускників не зупинялися на досягнутому і далі підвищують свій професійний і загальноосвітній рівень у вищих навчальних закладах. Частина наших випускників стали працівниками училища. Вони своєю майстерністю забезпечують високий рівень професійної підготовки учнів, вчать їх застосовувати набуті знання на практиці, любити і цінувати життя.

У Заліщицькому вищому професійному училищі можна одержати якісні знання з таких спеціальностей: на базі неповної загальної середньої освіти – 9 кл.:
кравець (з умінням розкрою, моделюванням одягу) – термін навчання 3 роки;
оператор комп`ютерного набору, секретар керівника(підприємств, організацій, установ) – термін навчання 3 роки;
молодша медична сестра з догляду за хворими –термін навчання 3 роки;
обліковець (реєстрації бухгалтерських даних), оператор комп’ютерного набору–термін навчання 3 роки;
перукар (перукар-модельєр), манікюрниця – термін навчання 3 роки;
плиточник-облицювальник – термін навчання 3 роки;
муляр-штукатур – термін навчання 3 роки;
соціальний працівник, гувернант, молодша медична сестра по догляду за хворими – термін навчання 3 роки.

На базі повної загальної середньої освіти – 11 кл.:
кравець (з умінням розкрою, моделюванням одягу) – термін навчання 1,6 рік;
молодша медична сестра з догляду за хворими – термін навчання 1 рік;
оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки – термін навчання 1 рік;
перукар (перукар-модельєр) – термін навчання 1 рік;
демонстратор верхнього одягу, демонстратор зачісок, перукар –термін навчання 1 рік;
демонстратор верхнього одягу, демонстратор зачісок, перукар – термін навчання 1 рік;
муляр-штукатур – термін навчання 1 рік;
плиточник-облицювальник – термін навчання 1 рік.
соціальний працівник, гувернант, молодша медична сестра по догляду за хворими – термін навчання 1 рік.

Учні забезпечуються гуртожитком, харчуванням та стипендією. Після закінчення Заліщицького вищого професійного училища мають можливість підвищити свій освітньо-кваліфікаційний рівень – від кваліфікованого робітника – до молодшого спеціаліста:
моделювання та конструювання виробів народного вжитку (модельєр-конструктор) – термін навчання 2 роки.
– перукарське мистецтво та декоративна косметика (стиліст) – термін навчання 2 роки.
Умови вступу – співбесіда, екзамен.

У навчальних корпусах обладнано 6 виробничих майстерень і 15 кабінетів. На території училища знаходиться 2 гуртожитки, їдальня, клуб, бібліотека, спортивний зал, спортивний майданчик, все необхідне для навчання і відпочинку.

Дозвілля:

Клуби за інтересами:
1. “Закон і ми”
2. “Берегиня”
3. “У світі прекрасного”
4. “Рідний край”
5. “Краса і здоров’я”
6. “Тонкощі психологічної науки”
7. “Моя сім’я”

Спортивні гуртки:
1. Настільний теніс
2. Баскетбол
3. Волейбол
4. Легка атлетика
5. Шахи
6. Міні футбол
7. Реслінг

Гуртки:
1. “У світі математики”
2. “Умілі ручки”
3. “Художнє оформлення одягу”
4. “Хімія у повсякденному житті”
5. “Фізика навколо нас”
6. “Шию сама”
7. “Танцювальний”
8. “Хоровий”
9. Гурток розкрою верхнього одягу
10. Гурток крою і шиття
11. “У світі поезій”
12. “Веретено”
13. Гурток технічної творчості
14. Екологічний гурток
15. Чарівний світ зачісок
16. Лекторій “Люби і знай свій рідний край”

Уроки виробничого навчання за професією «Оператор комп’ютерного набору; адміністратор»
Уроки виробничого навчання за професією «Оператор комп’ютерного набору; адміністратор»

Уроки виробничого навчання за професією «Перукар, перукар-модельєр», «Перукар, перукар-модельєр; манікюрниця»
Уроки виробничого навчання за професією «Перукар, перукар-модельєр», «Перукар, перукар-модельєр; манікюрниця»

Уроки виробничого навчання за професією «Штукатур; лицювальник-плиточник»

DSC03232 IMG_0216

Зустрічі з воїнами АТО назавжди залишиться у пам’яті учнів та стануть справжніми уроками життя.

Зустріч викладачем ВПУ Павлом Сергійовичем Брєєвим та випускником навчального закладу Олегом Дмитерком
Зустріч викладачем ВПУ Павлом Сергійовичем Брєєвим та випускником навчального закладу Олегом Дмитерком

Товстенський професійний сільськогосподарський ліцей.

смт.Товсте, Заліщицького району, Тернопільської обл.
вул. Грушевського, 45
48630
тел. (03554) 3-53-50

Режим роботи здійснюється за п`ятиденним робочим тижнем з 8.30 до 17.30 год.

Товстенський професійний сільськогосподарський ліцей (до 2003 року – професійно-технічне училище № 22, яке було утворене у 1963 році) за роки існування підготував близько 15 тис. спеціалістів для агропромислового комплексу та громадського харчування. В даний час ліцей продовжує готувати фахівців і проводить набір на базі неповної середньої освіти (9-ти класів), термін навчання 3 роки, на спеціальності:

тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту с/г машин і устаткування, водій автотранспортних засобів категорій “В”, “С”;

слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії “С”;

оператор комп`ютерного набору, обліковець (реєстрація бухгалтерських даних);

столяр будівельний, тесляр;

муляр, штукатур, тесляр;

кухар, кондитер.

На базі повної середньої освіти (11 класів):

тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автомобіля категорій “В”, “С”;

кухар, кондитер.

Також проводиться платна курсова підготовка за спеціальностями:

водій автотранспортних засобів категорії “С”;

оператор комп`ютерного набору, обліковець (реєстрація бухгалтерських даних).

На базі Товстенського професійного сільськогосподарського ліцею створено локальний центр Відкритого Міжнародного Університету Розвитку людини “Україна” з дистанційною формою навчання по спеціальностях:

Правознавство

Фінанси

Бухгалтерський облік

Діловодство

З-поміж учнів, зарахованих на перший курс, формуються групи для здобуття вищої освіти. Навчання платне.

Ліцей має заключені договори із Заліщицьким і Борщівським державними аграрними коледжами, Бережанським агротехнічним інститутом, Подільською державною аграрно-технічною академією.

Випускники ліцею мають право вступу до вище вказаних навчальних закладів на пільгових умовах.

В даний час в Товстенському професійному сільськогосподарському ліцеї та його філії навчається більше 600 учнів.

У навчальному закладі створено необхідну матеріально-технічну базу з професій, відповідні умови для навчання, професійної підготовки, побуту і дозвілля учнів.

За час навчання вони здобувають робітничу професію і повну загальну освіту, отримують стипендію. Звичайна – 76 гривень в місяць, для кращих учнів стипендія підвищена на 25%, та для дітей-сиріт на 30%. Учні забезпечуються трьох чи одноразовим харчуванням. Усім бажаючим надається безоплатне місце для проживання в гуртожитку.

У загальному об`ємі навчання значна частина часу відводиться виробничій практиці на підприємствах різної форми власності, у колективних господарствах та організаціях.

По спеціальності “Кухар, кондитер” виробничу практику учні проходять на базі санаторію “Медін” на Чорному морі.

Для ознайомлення і набуття практичних навичок з нової сільськогосподарської техніки частину виробничої практики учні проходять на базі Борщівського агротехнічного коледжу.

За період виробничої практики учні отримують заробітну плату згідно з укладеними договорами.

У ліцеї нагромаджено значний досвід роботи щодо формування в учнів високих моральних якостей, громадянської самосвідомості, утвердження і розвитку національної культури і професійних традицій.

Діють гуртки художньої самодіяльності, народний фольклорний колектив, клуби і об`єднання за інтересами, спортивні секції (є стадіон, типовий спортивний зал), працює бібліотека, предметні гуртки.

Навчання і виховання молодих робітників здійснюють досвідчені викладачі, майстри виробничого навчання. Багатьох з них нагороджено відзнаками управління, Міністерства освіти і науки України.

На базі Товстенського професійного сільськогосподарського ліцею проводились обласні і республіканські конкурси професійної майстерності.

Навчально-виховний та виробничий процес забезпечують понад 100 працівників ліцею.

Діяльність дирекції ліцею у даний час спрямовується на впровадження нових економічних механізмів організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення стабілізації та зміцнення фінансового становища, залучення додаткових джерел фінансування на потреби розширення матеріально-технічної бази та навчально-виховного процесу.

Заліщицька державна гімназія.

м.Заліщики, Тернопільської обл.
вул. С.Бандери, 68
48600
тел. (03554) 2-13-34
http://zarcs.narod.ru/
e-mail: zarcs@zal.tr.ukrtel.net

gimnasiaГімназія розміщена в типовому приміщенні, розрахована на 350 учнівських місць, відкрита у 1995 році згідно рішення Заліщицької районної ради. Директор школи: Царьова Ольга Степанівна, 1954 р.н., освіта вища, закінчила Львівський державний університет ім.. І. Франка, спеціальність за дипломом – вчитель німецької мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «Старший вчитель», педагогічний стаж – 34 роки; на посаді директора – 9 років, читає німецьку мову та курс «Етика та психологія сімейного життя».

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Дяків Василь Григорович, 1970 р. н., освіта вища, закінчив Тернопільський Національний педагогічний університет ім.. В. Гнатюка, Чернівецький державний університет ім.. Ю. Федьковича, за фахом вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «Вчитель-методист», читає уроки історії та основи безпеки життєдіяльності, основи здоров’я, стаж педагогічної роботи – 20 років, на посаді заступника директора школи з 2002 року

Заступник директора з навчально-методичної роботи Підгреб`я Надія Михайлівна, 1976 року народження, освіта вища, закінчила Тернопільський Національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, за фахом вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «Старший вчитель», викладає українську мову та літературу, стаж педагогічної роботи 9 років, на посаді заступника директора з 2006 року. Заступник директора з виховної роботи Нетреб’юк Зоряна Миронівна, 1967 року народження, освіта вища, закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, Івано-Франківський державний університет ім. В.Стефаника, за фахом вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, стаж педагогічної роботи 21 рік, на посаді заступника з 2009 року.

Вчителі української мови та літератури Бежук М.М., Дорощук О.П., Підгребя Н.М., Середюк Т.С., біології Вікирчак О.К., іноземних мов Войчишин О.Д., Стрельбіцька О.П., Бабченко О.М., Шмельова М.І., Лучин І.З., Чубарай Т.П., математики Скрипник Н.В., Колодницька О.Ю., Грушко Н.А., Костинюк О.М., історії Коцебейчук Г.В., Гуцуляк Н.Я., хімії Сушко Г.М., Сопилюк Н.І., фізики Горин Н.П., географії Олексюк О.М., постійно проводять індивідуально-групову роботу по підготовці учнів для участі у ІІ етапі предметних олімпіад.

Результати ІІ етапу дають змогу визначити рівень підготовки гімназистів стосовно інших навчальних закладів району.

Обласна олімпіада – це новий етап у розвитку здібностей гімназиста. Вона дає змогу не лише проявити знаннєві компетентності, але й морально-вольові якості у боротьбі з самим собою та суперниками.

Протягом 2004-2010 років призерами обласного етапу ставали учні, що часто брали участь у різноманітних змагальних заходах. Перші місця виборювали: Вікирчак Леся (8 клас) – біологія, Волошин Дмитро (10-11 клас) – інформатика, Бежук Наталя (11 клас), Дяків Надія(9 клас), Кукурудзяк Марта(11 кл.) – українська мова та література, Рудько Марія (11 кл.) – – англійська мова, призерами обласних олімпіад з трьох предметів (німецька мова, фізика, хімія) – Бачинський Мирослав(2004-2005 н.р.), (історія, українська мова, англійська мова) – Дяків Надія (2008-2009, 2009-2010 н.р.), двох (інформатика, основи економічних знань) – Волошин Дмитро (2004-2005 н.р.), (історія, географія) – Стахурський Іван ( 2005-2006 н.р.), (інформатика, хімія) – Квач Захар (2005-2006 н.р.), призерами з англійської мови ставали Лазарчук Валентина, Навольський Роман, Паньків Ірина, Романко Тетяна, Боднар Анна, німецької мови – Стрельбіцька Уляна, української мови та літератури – Мацьків Тетяна, Рудько Марія, з образотворчого мистецтва – Костинник Іван, історії – Шмиглик Назарій, музики – Натуркач Зоряна.

На Всеукраїнському (заключному) етапі гімназія мала таких учасників – Волошин Дмитро – інформатика (2004,2005) Квач Захар – інформатика (2006) Бежук Наталія – українська мова та література (2005) Дяків Надія – українська мова та література (2009) Кукурудзяк Марта –українська мова та література(2010) Рудько Марія – англійська мова(2010) Волошин Дмитро ставав двічі призером (ІІІ, 2004, ІІ – 2005).

Протягом 2002-2010 навчальних років гімназисти брали участь в обласних та ІІІ (заключному) етапах конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН. Працюючи у історичній, фізичній, біологічній, філологічній секціях Заліщицької філії Тернопільського обласного відділення МАН, педагоги Дяків В.Г., Горин Н.П., Вікирчак О.К., Підгребя Н.М., Лучин І.З., Нетребюк З.М., Бежук М.М., Дорощук О.П., Гуцуляк Н.Я., Нетреб’юк З.М., допомагають учням готувати науково-дослідницькі роботи.

Успішність співпраці педагогів, науковців, батьків та гімназистів дають свої вагомі результати. Щодо участі гімназистів у заключному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, то.

Найбільша кількість учнів-випускників навчається у вищих навчальних закладах м. Чернівці: Національний університет ім. Ю. Федьковича, медична академія, торгівельно-економічний університет Київського торгівельно-економічного університету, Буковинська фінансово-правничий інститут. Останніми роками відбулася динаміка розширення спрямованості випускників при вступі у ВНЗ. Протягом 2 років вони ставали студентами Києво-Могилянської академії, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського національного університету мистецтв, Київського торгівельно-економічного університету, Київський інститут МВС, Київської медичної академії ім. Богомольця, Київського університету лінгвістики та права.

Крім вказаних міст та навчальних закладів, наші випускники навчаються і у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Дніпропетровську, Харкові. Діти-гімназисти, які з батьками виїхали за кордон, теж добре навчаються.

Виходячи з проблеми, над якою працює школа «Формування життєвої компетентності учнів у глобальному освітньому просторі», компонентами виховної системи є:
– вивчення особистості учня та учнівських колективів;
– організація роботи з батьками;
– розвиток учнівського самоврядування;
– розвиток творчих здібностей учнів, створення мережі позакласної роботи;
– розвиток потреби у здоровому способі життя;
– організація трудової діяльності учнів, організація самовиховання особистості учня.

У світлі національного відродження особливого значення набуває збереження та розвиток національних традицій та звичаїв, що формувалися протягом багатьох століть і освячені віками. З цією метою у школі систематично проводяться: Свято Знань, тиждень Незалежності, вечори, присвячені календарно-обрядовим дійствам: Великодню, вечорницям, святу осені, святому Миколаєві, Різдвяним святам, Покрови Пресвятої Богородиці та ін. Зразковий ансамбль пісні і танцю «Первоцвіт» постійно бере участь в районних та обласних етапах творчих конкурсів, які проходять у рамках фестивалю «Таланти твої, Україно!». У них колектив постійно стає переможцем. У районному огляді-конкурсі стрілецької, повстанської та козацької пісні та поезії наші учні ставали переможцями та призерами і представляли район на обласному етапі. (Л. Вікирчак, Т. Розновська, М. Цуркан і т.д.).

Постійно гімназисти беруть участь у русі учнівської молоді « Моя земля – земля моїх батьків». Проводячи експедиції та оформляючи звіти, туристсько-екологічна студія «Джерела» ставала переможцем районного та обласного етапів конкурсів. Водночас гімназисти протягом 2005-2009 років активно брали участь у акціях та програмах, спрямованих на реалізацію власних громадянських засад та компетентностей. Так учнями 6-Б класу було представлено матеріали на Всеукраїнських конкурс «Україна – наш рідний дім»(керівник Гуцуляк Н.Я.), команда гімназії стала переможцем акції «Громадянин 2006» і представляла свої досягнення на заключному етапі у Києві (керівник Вікирчак О.К.), випускники 2004-2005 н.р. стали переможцями у програмі «Громадянин», де презентували власні досягнення та здобутки за часи навчання у гімназії (керівник Грушко Н.А.).

У 2007 році гімназисти зініціювали створення молодіжної міської ради для вирішення проблем молоді. Таким чином, вони стали переможцями однойменного проекту і презентували власні досягнення у м. Києві.

Історична пам’ять є невід’ємною частиною нації. А тому у 2008 році наші гімназисти брали участь у всеукраїнському конкурсі «Голодомор 1932-33 роки. Народ пам’ятає». Учні проводили активну пошукову роботу щодо виявлення та фіксування спогадів очевидців Голодомору. Дяків Н. стала призером цього конкурсу, Бега Ю. – лауреатом. Дані виховні заходи організовувала та проводила Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». Відрадно є те, що постійно у гімназії проходять виховні інформаційні заходи, присвячені пам’ятним історичним подіям – Дню Злуки, Дню створення ЗУНР, день пам’яті та народження С. Петлюри, С. Бандери, письменників- дисидентів та правозахисників (В. Чорновіл), роковини створення УПА.

Вчителі української мови постійно підкреслюють власну національну гордість за геніїв українського народу. Постійно відбуваються заходи, присвячені дню народження чи пам’яті Лесі Українки, Тараса Шевченка, І. Франка, Є Маланюка та ін. Вони різноманітні за формою та змістом. Серед них і конкурс газет, малюнків, поезій, тематичні літературно-мистецькі вечори, літературні журнали, тематичні лінійки. Часто вчителями використовується НІТ, що активізує сприймання матеріалу, сприяє його ефективнішому засвоєнню.

Активно класні керівники використовують співпрацю з регіональним туристичним центром у м. Борщів. Завдяки спільним зусиллям учнівські колективи протягом 2006-2009 років побували у с. Колодяжне, де відвідали музей Лесі Українки, на Шацьких озерах, у Шевченківських місцях, фортецях Хотин та Кам’янець-Подільський, м. Львів, Київ, Коломия, Снятин, Тернопіль, Почаїв, Збараж, Кременець, Вишнівець, озеро Синевір, печера Кришталева. Традиційним є сходження на Говерлу випускників гімназії.

Вчителі фізичної культури постійно стають переможцями районного етапу конкурсу козацької слави «Козацький гарт» і успішно представляють район на обласному етапі (2006-2009рр., Безушко Б.В., Стасюк С.В., Скоропадська Н.А., Капляр М.М., Рибак Я.Я.) Класними керівниками проведено виховні години на теми: “СНІД – рана людства”, “Степан Бандера – велика постать українського народу” , “Доброта – ознака сили , а не слабкості ”, “У чому сенс життя людини ?”, “По краплі душу іншим віддаєш… ”, “ Права і обов’язки”, “Як примирити “хочу” і “можу”, “Треба” і “не хочу”?”, “Шкідливі звички чи життя собі на втіху”, ,,Життя людини – найбільша цінність”. Поряд з традиційними формами виховної роботи, значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування – гімназійний парламент. До його складу входять 30 учнів і об’єднує в собі комісії: навчальну, культмасову, дисципліни і порядку, інформативну та спортивну. Кожною комісією розроблено плани роботи і згідно з ними проводились ті чи інші заходи.

Традиційними стали тематичні дійства, присвячені Дню української писемності і мови, Дню Соборності України, Дню пам’яті героїв Крут, участь у Шевченківських днях, проводяться Андріївські вечорниці, новорічні та Різдвяні свята, Великоднє дійство «Христос воскрес» з метою залучення школярів до звичаїв та традицій нашого народу. У класах, кабінетах оформлені національні куточки з багатим пошуковим матеріалом.

У гімназії естетично оформлена кімната гімназиста, яка стала центром всієї виховної роботи школи та організації роботи дитячого самоврядування. Протягом 2005-2010 років у гімназії випускається стінна газета «Гімназійне розмаїття». Крім того, як результат співпраці з Корпусом Миру було отримано грант на оформлення медіа-центру з метою налагодження випуску молодіжної газети. У 2006-2007 році було проведено ряд семінарів для залучення учнів інших шкіл до випуску газети. У гімназії випускається періодично газета «Думка +», яка укладається з матеріалів гімназистів. Щороку випускається літопис гімназії «Гроно», який підбиває підсумки навчального року.

Традиційно, починаючи з 2002 наприкінці року проводиться конкурс на кращий громадсько-активний клас. Гімназійні матеріали з правової освіти протягом 2005-2009 року ставали переможцями та призерами районного етапу конкурсу на організацію кращої правовиховної роботи в навчальному закладі.

У 2008-09 н.р. виступ агітбригади «Джерела» на обласному етапі конкурсу-огляду агітбригад виборов третє місце. Активно функціонує зразковий ансамбль пісні і танцю «Первоцвіт». Крім успішних виступів на районних та обласних етапах конкурсу «Таланти твої, Україно!», вони презентували українське мистецтво у гімназії м. Мільовка (Шльонського воєводства, Республіка Польща) та суботній школі при церкві св. Миколая (м. Берлін). Колектив – учасник Міжнародного фестивалю «Червона калина» (Тернопіль, 2007). Постійно проводить звіти, приурочені Дню Матері, Дню соборності України. Солісти-вокалісти протягом 2006-2009 років виступали на регіональних фестивалях та конкурсах, присвячених Н.Яремчуку (Чернівці, 2007, Т. Розновська ), «Веселі нотки» (Чернівці, 2007, 2009, Х. Чельняк), відбірному турі конкурсу «Червона рута» (Тернопіль, 2006), «Буковинська зіронька» (Чернівці, 2006, Т. Розновська). Вокалісти
І. Лукашик, Т. Розновська, М.Цуркан ставали переможцями та призерами обласного етапу конкурсу «Таланти твої, Україно!» (у номінації «Солісти-вокалісти»).

Важливою ланкою пропаганди здорового способу життя є проведення масових спортивних заходів: День фізичної культури і спорту, спортивні свята – «Старти надій», «Тато, мама і я – спортивна сім’я», «Козацькі забави», змагання з настільного тенісу, турніри з баскетболу між учнями та педагогами, участь у районних змаганнях з різних видів спорту, фізкультурно-оздоровчому фестивалі учнівської молоді «Січ-2007». Постійне використання НІТ дозволило протягом 2004-2007 років командам гімназії брати участь у Міжнародному конкурсі «Аліанте» (Що я знаю про НАТО?) У напружених двохтурових змаганнях команди ставали переможцями і мали змогу відвідати військові бази Польщі та Чехії (Квач З., Черніцький А., Ткачик Ю., Волошин Д., Сопилюк В., Максимець І., Голов’янник Ю.)

Протягом 2003-2005 років гімназисти брали участь у зйомках інтелектуального шоу «LG-Еврика». У 2005 році Квач З. став переможцем тижня і гімназія отримала в подарунок телевізор.

У 2006 році Гринишин Ольга стала переможцем обласного та призером Всеукраїнського етапів інтелектуального конкурсу «Молода економіка», у 2009, 2010 році Шмиглик Назар став переможцем обласного та учасником Всеукраїнського етапів конкурсу «Новітній інтелект України», організованого фондом «Україна 3000», Учні брали участь у Інтернет конкурсі «ХХ століття. Рік за роком», конкурсах «Хто для мене Іван Мазепа?», переклад сонетів Шекспіра(м. Запоріжжя). Активно використовуються інтелектуальні ігри при проведенні предметних тижнів – брейн-ринг, інтелектуальне шоу, «Найрозумніший», «Що?Де?Коли?» і т.д.

Діяльність педагогічного колективу Протягом 2005-2010 років педагоги брали активну участь у громадській позашкільній роботі:
2004-2006 – Лучин І.З., координатор Корпусу Миру.
2009 – Лучин І.З., координатор програми міжнародного партнерства «Україна – Швеція»
2006-2008 – Войчишин О.Д., координатор Корпусу Миру
2007 – Войчишин О.Д., координатор Міжнародної організації «Люди до людей». Найвище досягнення – перемога у конкурсі проектів і участь у фінальній частині Міжнародна молодіжна конференція (м. Берлін, 2008)
2008 – Підгреб`я Н.М., координатор проекту щодо активної співпраці з українською діаспорою ФРН (м. Берлін).
2008 – Підгреб`я Н.М., координатор спільного проекту з головним редактором газети «Завуч» В. Варавою
2008 – Бабченко О.М., координатор Корпусу Миру.
2008 – Царьова О.С., координатор спільного освітнього проекту «Україна – Польща: шлях до порозуміння»
2006 – 2008 – Дяків В.Г., учасник Міжнародного проекту “Громадянська освіта – Україна”. Програма TACIS ЄС
2009 – 2010 – Дяків В.Г., учасник Міжнародної програми з дотримання прав жінок та тендерної рівності.
2009 – Вилка Л.В., переможець обласного конкурсу навчальних програм курсів за вибором.
2009 – Вікирчак О.К., переможець обласного конкурсу навчальних програм курсів за вибором.

2008 – Підгреб`я Н.М., переможець всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для використання в гуртках, групах, секціях МАН. Серед успішних виступів на професійному рівні вагомими здобутками у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» відзначилися: Дяків В.Г.(лауреат, номінація «Історія»), Лучин І.З.(лауреат, номінація «Англійська мова»), Грушко Н.А.(переможець у номінації «Класний керівник року», учасник у номінаціях «Математика», «Інформатика»). Лауреатами в обласному етапі – Сушко Г.М.(номінація «Хімія»), Попіль Г.І.(номінація «Німецька мова»), Гуцуляк Н.Я.(номінація «Право»), Дорощук О.П.(номінація «Українська мова та література»), Підгребя Н.М.(номінація «Українська мова та література»), Вікирчак О.К.(номінація «Біологія»), Нетреб’юк З.М. (номінація «Зарубіжна література»).

Директор гімназії Царьова О.С. стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «Сто кращих керівників навчальних закладів». Педагоги тісно співпрацюють з видавництвом «Шкільний світ». Протягом 2007-2010 років у різних всеукраїнських педагогічних виданнях було опубліковано понад 50 доробків вчителів гімназії.

Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр. .

м.Заліщики, Тернопільської обл.
вул. С.Бандери, 68
48600
тел. (03554) 2-12-84, 2-33-72

В даний час навчально-педагогічним процесом охоплено 135 вихованців.

В педагогічному реабілітаційному процесі зайнято 60 педагогів , які працюють над проблемою створення оптимальних умов для соціально психологічної адаптації і трудової реабілітації учнів з вадами інтелекту…………..

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників становить :
Звання “Вчитель-методист” присвоєно – 4;
“Вихователь методист” – 2;
” Старший вчитель ” – 2;
“Вища кваліфікаційна категорія” – 28 ;
” І кваліфікаційна категорія” – 8;
” II кваліфікаційна категорія ” – 10; ” Спеціаліст ” – 9;
” Молодший спеціаліст” – 4;

6 педагогічних працівників нагороджено державними нагородами .

В навчально-реабілітаційному центрі обладнано 11 класних кімнат, 5 навчальних кабінетів ( логопедії, соціально-побутової орієнтації , сільського господарства, географії та природознавства, музики та образотворчого мистецтва, спортивний зал, зал для занять лікувальної фізкультури та ритміки, бібліотеку.

В закладі здійснюється професійно-трудове навчання з швейної та столярної справ, основ сільського господарства. Працюють столярна та швейні майстерні, теплиця, допоміжне господарство, навчально-дослідна ділянка.

Після закінчення школи вихованці мають змогу продовжувати навчання з поглибленою професійно-трудовою підготовкою та набути професію “Швачка” та “Взуттьовик з ремонту взуття”.

З метою змістовної організації дозвілля дітей в школі працюють гуртки: “Вишиванка”, “Перлинка”, “Умілі руки”, “Юний озеленювач”, “Спортивні секції”.

Вихованці мають змогу відвідувати позашкільні освітньо-виховні заклади: Художню, музичну та спортивну школи, районний Будинок школяра, брати участь у роботі дитячих організацій Наддністряночка та Краяни.

До послуг дітей діє шкільне медичне реабілітаційне відділення , де надається кваліфікована лікарська допомога педіатром, психоневрологом, стоматологом.

Медичний реабілітаційний центр працює за такими напрямками:
рання діагностика та корекція відхилення розвитку дитини; медикаментозна терапія, фізіотерапія;

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.