Матеріали проведеного дослідження “Публічні бібліотеки України в контексті соціокультурного простору регіону” в центральній районній бібліотеці і Tорськівській бібліотеці-філії.

СОЦІОКУЛЬТУРНА КАРТА РЕГІОНУ
м. Заліщики, Тернопільської області.

(на 01.01.2007р.)

1. Кількість жителів населеного пункту – 9477 осіб.
2. Структура населення за видами економічної діяльності та професійними групами:

державні службовці – 350 науковці в усіх галузях знань______________
фахівці у галузях промисловості – 590
фахіві у галузях народного господарства____
фахівці у галузі освіти – 1135
фахівці у галузі культури – 75
фахівці у галузі медицини – 1120
фахівці-економісти – 120
фахівці-юристи – 35
робітники – 1250
пенсіонери – 2020
домогосподині – 1320
безробітні – 1900
учні – 1931
студенти – 1050
інші категорії – 1125

3. Економічна характеристика регіону

На сучасному етапі Заліщицький район є аграрно-промисловим. Промисловий комплекс району представлений 10 підприємствами різних галузей. У 2006 році ними виготовлено продукції на 28, 7 млн. грн. Провідні галузі району – металообробна та харчова, питома вага яких в загальному обсязі виробництва складає відповідно 67% та 27,2%. Найбільшими промисловими підприємствами є МПП “Арма” та ПП “Роммар”. Будівельними організаціями у 2006 році виконано будівельно-монтажних робіт власними силами на суму 4847 тис грн. Найбільші будівельні організації – СПМК-5 та СТ “Агробуд”. Торгове обслуговування населення у м. Заліщики здійснюють 71 підприємство торгівлі та 14 підприємств ресторанного господарства. Побутові послуги надають 84 підприємці. Це ремонт і виготовлення одягу та взуття, технічне обслуговування автомобілів, ремонт телерадіо апаратури, годинників, перукарські послуги та інше.

4. Основні види економічної діяльності підприємств, організацій, фірм населеного пункту
Будівництво, промисловість, торгівля, побутове обслуговування.
5. Заклади культури: Районний Будинок народної творчості.
6.Учбові заклади:
Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету “Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого” , Заліщицьке вище професійне училище, Заліщицький локальний центр Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.
7. Наявність книжкових магазинів, книжкових ринків
Немає.
8. Назвіть бібліотеки, які працюють у Вашому населеному пункті:
Центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей.
публічні (кількість бібліотек у міській або районній мережі) – 54
навчальні – 8
в т.ч.
– шкільні – 5
-середніх навчальних закладів
-вузів -2

Характеристика базової районної бібліотеки

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Кількість обслужених користувачів 3000 3000 3229 3227 3648 3812
Кількість зареєстрованих користувачів (ЄРК) 2500 2500 2500 2802 3348 3150
З них за віком:
– 15-21 (включно)
840 1086 1015 700 728 1701

Фонди

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Всього 60068 60161 60446 60732 61241 61709
Надійшло Прим/назв 759/710 732/701 795/782 1097/1081 903/880 1110/1008
Вибуло Прим/назв 45/44 639/638 510/509 811/810 394/391 642/640
Книговидача 55000 55044 55001 55004 55042 55000

Електронні ресурси. Довідково-інформаційне обслуговування.

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Електронні ресурси
Обсяг власних баз даних (тис.записів)
– з них обсяг електронного каталогу
Інформаційне обслуговування.
Кількість абонентів – усього осіб
У т. ч. – індивідуальні 8 8 9 7 8 9
– колективні 3 2 3 2 2 3
Кількість задоволених запитів 48 48 54 42 48 54
У т.ч. електронні інформаційні запити

Бібліотечні кадри

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Всього працівників 11 11 11 11 11 11
у. т.ч. бібліотечних працівників 11 11 11 11 11 11
З них мають освіту: – вищу 7 7 7 5 5 6
У т.ч. вищу бібліотечну 5 5 5 3 3 3
– середню спец. 4 4 4 5 5 5
у т.ч. бібліотечну 4 4 4 5 5 5
– середню 3 3 4 3 4 3
Кількість бібліотечних фахівців, що мають стаж бібліотечної роботи – до 3 років 1 1 1
– до 10 років 2 2 2 2 2 3
– до 20 років 5 5 5 5 5 5
– понад 20 років
Кількість бібліотечних фахівців, що працюють

– на 0, 25% ставки
– на 0, 5% ставки

– на повну ставку 11 11 11 11 11 11

 

Матеріально-технічна база бібліотек
(станом на 01.01.2007 р.)

Приміщення

Загальна кількість приміщень Загальна площа приміщень (кв.м) Для збері-гання фондів Для обслуго-вування користу-вачів Кількість посадочних місць для користувачів Кількість пунктів бібліотечного обслуго-вування (од)
1 406,9 180,8 226,1 120

Технічні засоби

Комп`ютери Копіювально-розмножувальна техніка Кількість
телефонних
номерів
Елект-ронна пошта Доступ до Інтернету*

Кількість місць

В.т.чДля користу-вачів Транс-портні засоби
7 4 2 1 6 5 1

* Доступ: ADSL 512×128 Кбит/c без обмежень, відповідно розпорядку роботи установи, сервер для зв`язку з інтернет-центрами Товстенської селищної та Синьківської сільської бібліотек-філій.

Кошти

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Надходження з бюджету 5463,9 7113, 75 5150 6500 20000 9882
В .т.ч. на комплектування 5463,9 7113, 75 5150 6500 6000 6382
Позабюджетні кошти
В.т.ч. від платних послуг 1080 1400 800 2200 3470, 20
З інших джерел
Спонсорська допомога 603 2000 2000 1000 2500 2544, 60

Заліщицька центральна районна бібліотека організовує діяльність по обслуговуванню користувачів книгою, друкованими виданнями, здійснює інформаційне забезпечення, проводить різноманітні заходи з популяризації літератури, забезпечує безкоштовний доступ до мережі Інтернет.

Бібліотека надає користувачам додаткові платні послуги: користування копіювальною технікою (ксерокс, сканер, принтер), видача документів під заставу, платний перегляд і видача документів, придбаних за кошти, отримані від господарської діяльності, надання довідки з БК, підготовка та надання тематичної довідки з використанням БК, оформлення документів, анкет, видача документів на нічний абонемент.

Найбільш значущі масові заходи.
В читальній залі центральної районної бібліотеки проводяться літературні вечори для відзначення ювілярів року, видатних діячів, письменників, учасників історичних подій, національно-визвольних змагань, краєзнавців, митців, професійних діячів. Цикл заходів “З його духа печаттю прямувати нам у мандрівку століть” проведено до 150-річчя від дня народження Івана Франка.

Вечір-спогад “Жива пам`ять” присвятили 65-річчю від дня народження Юрія Малєєва – історика, краєзнавця, археолога, випускника Заліщицької середньої школи, доцента Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, керівника Дністровської археологічної експедиції.

Широко відзначено у м. Заліщики 100-річчя від дня народження патріотки, полум`яної поетки, члена ОУН – Олени Теліги. В залі засідань РДА центральна бібліотека провела конференцію “Життя як спалах”. Матеріали та фотографії конференції розміщено на веб-сторінці ЦБС http://library.zal.iatp.org.ua у рубриці “Скарбничка бібліотечного досвіду”. Заліщики увіковічили пам`ять патріотки України відкриттям меморіальної дошки на будинку, в якому О. Теліга відпочивала 1936 року.

Літературний вечір “Живий у славі поміж нас” присвятили 75-річчю від дня народження письменника, журналіста, члена НСПУ – Петра Івановича Ковальчука.

Вечір-спогад “З Україною в серці” проведено до 85-річчя від дня народження Василя Вериги – письменника, віце-президента Світового конгресу українців, уродженця краю, який тепер проживає в Торонто, бібліотекаря, доктора історії.

Вже стало традицією кожного року разом з духовенством для різновікової категорії проводити свято Просфори, Передпостового запусту, духовні читання. Духовенство благословить свято і просфору, розділяє просфору разом із побажаннями з учасниками свята. Віншування, колядки, щедрівки виконували члени міського осередку “Союзу українок”, учасники молодіжних колективів РБНТ, навчальних установ міста.

В читальному залі проведено зустрічі за круглим столом “Цінуймо працю селянина”, до Дня працівників сільського господарства, з участю керівників сільськогосподарських підприємств, голів РДА та районної ради.

На юнацькому абонементі ЦРБ діє Клуб творчої молоді, який об`єднує молодих талановитих людей, чиє захоплення література і мистецтво. Найбільш цікавими були засідання “Дві зорі творчості: перо і пензель”, присвячене Дню художника, “Я і поезія моя”, до Дня поезії. Стало вже традицією проводити у клубі презентацію книг молодих авторів. Проведено презентацію 10-го випуску збірки молодих літераторів Тернопільщини “Перші ластівки”, де поміщені вірші членів Клубу творчої молоді.

У читальній залі створено і діє літературно-мистецька вітальня “Літературні зустрічі”, де проводяться цікаві і змістовні заходи для різновікової категорії користувачів. Тут проведено літературну годину, присвячену видатній українській поетесі Лесі Українці “Мрії зламане крило”, мовне свято “Рідна мова -краю батьківського пісня”.

У День пам`яті героїв Крут проведено години пам`яті “Цвіт життя вони віддали Україні”.

Заліщицька центральна районна бібліотека впроваджує в практику діяльності інноваційні форми роботи: диспути, діалоги, презентації, бібліо-шоу, брейн-ринги, віртуальні мандрівки, інтернет-екскурси, інформаційні дайджести, духовні академії, бенефіси читачів, виставки-дискусії, виставки-застереження, виставки-рекомендації.

Центральна районна бібліотека співпрацює з відділами молоді і спорту, освіти, юстиції, райдержадміністрації, краєзнавчим музеєм, районним центром зайнятості, районними організаціями “Союз українок”, “Просвіта”, духовенством, агроколеджем НАУ, ЗОШ №1 ім.О.Маковея, ЗОШ № 2, державною гімназією ім. братів Гнатюків, міським ВТУ, РБНТ, молодіжними організаціями ” Молода Просвіта”, “Пора”, ” Молодий рух”, ” Українська молодь – Христові”, “КРОКС”, ” Молода Батьківщина”, “Молодіжний союз ” Наша Україна”. Співпраця з партнерами носить координаційний характер, спільну роботу в проведенні масових форм обслуговування користувачів, їх інформаційне забезпечення.

Спонсорами бібліотеки є підприємства “Арма”, “Піон”, “Роммар”, “Агронафтозбут”, ВАТ ” ПМК-5″, “Агробуд”, приватні підприємці Іван, Микола, Степан, Ярослав Навольські, Василь Андрусик, Ярослав Вацик, Іван Городинський, Микола Орищук, Юліан Лопавчук, Володимир Чубатий, Ярослав Крайник, Валерій Бальцевич, Василина Кочман та інші, церква Святої Покрови (отець Іван Сендзюк), які надають допомогу коштами для передплати преси, матеріалами для проведення ремонту приміщень. Депутат обласної ради Михайло Лазар посприяв у виділенні коштів на проведення ремонту центральної бібліотеки.

Бібліотека підтримує зв`язки і співпрацює з благодійними фондами ” Відродження”, “Сейбр – Світло”, Світовим Конгресом українців, НТШ Америки, з українцями діаспори – уродженцями краю: віце-президентом СКУ, письменником Василем Веригою (Торонто, Канада), Нілею Кузич, колишньою бібліотекарем Народного дому м.Заліщики (Чикаго, США), Василем Лопухом ( директором НТШ Америки) та багатьма іншими, які дарують авторські книги, друковані видання із власних книгозбірень, комп`ютерну техніку.

З 2003 року в центральній бібліотеці, а також у Товстенській селищній та Синьківській сільській бібліотеках-філіях діють інтернет-центри (сервер зв`язку з бібліотеками у центральній районній бібліотеці). Бібліотеки працюють в умовах конкурсу “LEAP”, “Connect”, які проводить відділ у справах освіти, преси та культури Посольства США в Україні.

Центральна бібліотека підтримує постійний зв`язок для висвітлення роботи із місцевими ЗМІ. Так у обласних газетах “Свобода”, “Вільне життя”, у республіканській газеті “Урядовий кур`єр”, у журналах “Бібліотечний форум України”, ” Бібліотечна планета”, районному часописі “Колос” друкуються інформації про роботу бібліотек, матеріали про роботу бібліотеки звучать у передачах обласного та районного радіомовлення, телебачення. Бібліотека бере активну участь у житті місцевої громади. В центральній бібліотеці діє Регіональний довідково-інформаційний центр, а також Інформаційний центр з питань реформування АПК.

В ЦБС відкрито і функціонують в Інтернеті дві веб-сторінки, які підтримуються і постійно поповнюються новими інформаціями про діяльність бібліотек, про усі сфери життя району, господарської діяльності, туристичні маршрути, інвестиційні проекти та ін.

У центральній бібліотеці діє літературно-мистецька вітальня, Клуб творчої молоді, де проводяться заходи по відзначенню політичних, історичних, суспільно-значимих подій, дат. Бібліотека бере активну участь у житті місцевої громади, спільно організовує та проводить масові заходи з участю мешканців міста, району, представників органів влади, громадських об`єднань, політичних партій, духовенства, просвітянської інтелігенції. Під час проведення заходів, у засобах масової інформації бібліотека звітує про свою роботу.

В інформаційному просторі регіону бібліотека займає провідне місце. Спільно з органами районної та міської влади на веб-сайті ЦБС відкрито рубрику “Заліщицький район”, яку наповнюють інформаціями відділи та управління, районні служби , організації та установи. Взаємообмін інформаціями про сфери послуг у районі бібліотека здійснює у співпраці з районним центром зайнятості, для користувачів якого надається приміщення та технічне обладнання в бібліотечному інтернет-центрі, де проводяться навчання, інформування про можливості їх працевлаштування.

Інформаційний центр з питань реформування АПК, що діє в читальному залі, організовує заходи спільно із Західно-Українським центром фермерства, Дорадчою службою, управліннями земельних ресурсів, агропромислового розвитку, економіки та підприємництва райдержадміністрації.

Результати опитування жителів міста

Про проведення анкетування в Заліщицькій центральній районній бібліотеці у рамках дослідження: “Публічні бібліотеки України в контексті соціокультурного простору регіону”.

В анкетуванні жителів регіону взяли участь 150 респондентів – мешканці міста Заліщики, з яких – 98 жінок, 52 чоловіків.

На запитання “У яких закладах Вашого населеного пункту можна провести дозвілля?” відповіли так: в кінотеатрах -45, дискотеках – 58, бібліотеках -101, Будинках культури, клубах – 95, музеях, виставках -81, концертних залах- 15, комп`ютерних клубах -48, колективах та гуртках народної творчості -85, ігорних закладах – 35.

Якщо з’являється вільний час, респонденти його використовують на: перегляд телевізійних передач – 142, відвідування кіно – 26, читання газет та журналів – 130, читання книг – 114, комп`ютерне спілкування, ігри – 45, рукоділля, майстрування – 47, заняття спортом – 62, хоббі – 31, дискотека – 57, похід в нічний клуб, казино – 15, колективи та гуртки народної творчості – 110, зустрічі з друзями – 62.

Про користування місцевою бібліотекою засвідчили 103 осіб, “Ні” – 12, колись користувались – 35, саме сільською – 25, районною – 111, обласною – 12, при навчальному закладі – 25, за місцем роботи – 14, домашньою – 6.

Не користуються бібліотекою з таких причин: немає вільного часу – 28, достатньо домашньої бібліотеки – 42, немає потреби в читанні – 11, бібліотека розміщена не в зручному місці -15, беру книги у знайомих – 51, зникла потреба в послугах бібліотеки у зв`язку із закінченням навчання – 45.

Книги для читання респонденти купують – 51, беруть у бібліотеці – 125, у друзів – 100. Літературу, яку брали в бібліотеці родичі чи знайомі, читали “Так” – 81, “Ні” – 32, “Важко відповісти” – 37.

Жителі міста вважають, що бібліотека в першу чергу це: освітній центр- 100, місце отримання книг – 84, місце спілкування – 75, інформаційний центр – 72, краєзнавчий центр – 64, культурно-дозвіллєвий центр- 61.

Доступність бібліотек проявляється на думку жителів міста у можливості взяти книгу додому -96, зручному місці розміщення – 25, зручні часи роботи – 48, наявність доступу до Інтернету – 54, універсальність фондів – 14, легкий пошук книг та інформації – 86. 83 респонденти вважають, що бібліотека користується авторитетом у населення міста, “Ні” – 42, “Важко відповісти” – 25.

Пропозиції та шляхи підвищення авторитету бібліотеки: більше популяризувати себе (бути організатором або учасником важливих заходів, рекламувати в ЗМІ свої фонди та послуги)-35, більше проводити культурно-масових заходів-22, зробити її зовні привабливою-19, підвищити комфортність умов-47, стати місцем, де можна знайти потрібну інформацію як із різних галузей знань так і для вирішення особистих проблем.-102, активізувати участь у житті місцевої громади (створити в бібліотеці можливості для спілкування: організувати клуби за інтересами, різні гуртки тощо)-96.

Хотіли б отримувати книги -111, допомогу у навчанні – 95, пошук інформації – 64, отримання інформації про події в регіоні (селі, місті, районі, області)- 59, участь у роботі любительських об ‘єднань, гуртків-25, участь у бібліотечних заходах-42, робота на комп ‘ютері, в Інтернеті-56.

Готові захищати бібліотеку у випадку її закриття 135 осіб, важко сказати – 15. Читання у своєму житті оцінюють так: один із важливих засобів самовдосконалення і розвитку -41, непоганий спосіб для проведення вільного часу -27, джерело нових знань 84, можливість відійти від повсякденних проблем і знайти душевне заспокоєння-46.

Респонденти вважають, що перспективи розвитку бібліотеки пов`язані з універсальністю фондів -83, наявністю доступу до Інтернету -101, створенням електронної бібліотеки -24, наявністю довідково-консультаційних центрів з різних питань -40, забезпеченням дозвілля та спілкування -72, підвищенням кваліфікації бібліотечних працівників-44.

Відомості про респондентів: стать: чоловіків -52, жінок -98; за віком: до 20 років- 24, 21-30 років- 52, 31-40 років -56, 41-60 років – 10, понад 60 років – 8.

Освіта середня -11, середня спеціальна – 62, незакінчена вища – 13, вища – 64. Професія: медичні працівники, вчителі, робітники, студенти, учні ВТУ, підприємці, продавці, державні службовці, журналісти, працівники соціальної сфери, зв`язку, культури.

Результати опитування користувачів бібліотеки

В анкетуванні взяло участь 108 користувачів, які визнали заклади, де можна провести дозвілля, таким чином: концертні зали -21, дискотеки -64, бібліотеки -103, кінотеатри -66, комп`ютерні клуби, інтернет-кафе -59, гуртки та колективи народної творчості-54, ігорні заклади,-39, Будинки культури, клуби -92, спортивні заклади, стадіони-72, музеї, виставки -63.

На запитання: “Якщо з`являється вільний час, Ви витрачаєте його на що?”, респонденти відповіли так:

на перегляд телевізійних передач-75, читання газет та журналів-76, рукоділля, майстрування -24, відвідування театру -4, заняття спортом-11, кіно -10, хоббі-14, дискотеку-10, читання книг -78, похід у нічний клуб, казино-4, комп`ютерне спілкування, ігри-19, інше – спілкування з природою, садівництво, походи.

Є читачами бібліотеки: 1 рік – 20 осіб, 2-3 роки – 23, 4-5 років -12, 6-10 років – 11, понад – 10 років – 42. Частіше одного разу на місяць відвідують бібліотеку 38 осіб, 1 раз на місяць – 44, рідше одного разу на місяць – 20, інше – 6.

На обрання для користування районною бібліотекою, на думку користувачів, вплинуло те, що вона розміщена в зручному місці -48, можливість отримати необхідну інформацію-35, зручний режим роботи -51, культура обслуговування-55, затишне приміщення-25, професіоналізм бібліотекарів-36, влаштовує фонд -30, можливість цікаво провести вільний час-16, тому, що інших немає-10, оперативне обслуговування-43, інше – дружелюбність бібліотекарів.

Також користуються послугами інших бібліотек: ВТУ-3, шкіл -2, коледжу – 6, гімназії – 2, бібліотекою лікарні -1, обласною бібліотекою – 2.

Респонденти оцінюють читання у своєму житті так: як один із важливих засобів самовдосконалення і розвитку -56, непоганий спосіб для проведення вільного часу-42, джерело нових знань-74, засіб для набуття додаткового життєвого досвіду та вирішення особистих проблем-13, можливість відійти від повсякденних проблем і знайти душевне заспокоєння-28.

За ступенем важливості бібліотеку визначено у такій послідовності: культурно-дозвіллєвий – 50, місце отримання книг – 50, інформаційний центр – 38, місце спілкування – 32, краєзнавчий центр – 24, освітній центр – 24.

Користувачі читають літературу відповідно інтересів: для відпочинку. -80, для професійної діяльності-35, хоббі -21, для вирішення побутових та соціальних проблем-16, для навчання – 27 , для самоосвіти -27.

Книги, взяті в бібліотеці користувачами, читають інші члени родини, друзі – 55, не читають – 20, інколи читають – 33.

На думку респондентів авторитет бібліотеки складається з культури обслуговування – 31, оперативність і якість задоволення читацьких запитів – 12 , універсальність фондів – 25, професіоналізм бібліотекарів – 20, проведення культурно-масових заходів – 5, особистість бібліотекаря – 18, матеріально-технічне забезпечення бібліотеки- 2, наявність краєзнавчо-історичної літератури-1, керівництва -1, участь у житті громади – 1, інші респонденти залишили питання без відповіді – 7.

Додатково користувачі хотіли б отримувати у бібліотеці такі види послуг: одержання літератури на замовлення -3, можливість придбання книг (купівля) -2, можливість ксерокопії в читальному залі -2, одержання книг на електронних носіях-1, курси рукоділля – 1, інші залишили питання без відповіді.

Респонденти хочуть відвідувати бібліотечні заходи: тематичні вечори -41, вечори відпочинку – 28, презентації книг – 58, лекції – 25, книжкові виставки – 48, семінари-7, гуртки, любительські об`єднання – 12, курси, школи – 11.

На запитання “Чи влаштовує Вас у бібліотеці книжковий фонд?” відповіли “Так” – 65, “Ні” – 43, фонд газет – 85 “Так”, “Ні”-23, фонд журналів – 94 “Так”, “Ні” -14, репертуар аудіо та відео записів – “Так” -21, “Ні”-87, нові надходження – “Так” – 60, “Ні” – 48, оснащеність технічними засобами -“Так” – 38, “Ні” – 70, культура обслуговування – “Так” – 96, “Ні” – 12, професіоналізм бібліотекарів – “Так” – 95, “Ні” – 13, оформлення інтер`єру бібліотеки – “Так”-77, “Ні” – 31, режим роботи – “Так” – 91, “Ні” – 17, місце знаходження бібліотеки – “Так”-100, “Ні”-8, комфортність умов – “Так”72, “Ні”-36, довідково-бібліографічний апарат – “Так”-69, “Ні”-39, інформаційне обслуговування – “Так”-75, “Ні”- 33, можливість цікаво провести вільний час – “Так”-81, “Ні”-27, участь у житті місцевого співтовариства – “Так”-52, “Ні”-56, можливість спілкування – “Так” -72, “Ні”-36

На запитання “Чи відбулися зміни в роботі бібліотеки останнім часом?” відповіли “Так” – 68 осіб, “Ні” – 14, не дали відповіді -26.

Позитивним визначили відкриття інтернет-центру, проведення цікавих масових заходів, використання інноваційних форм роботи, збільшення кількості нових надходжень, зокрема україномовних видань, діаспорних видань, придбання копіювальної техніки, проведення ремонту приміщень бібліотеки, покращення інформаційного забезпечення, культурного обслуговування.

101 респондентів готові захищати свою бібліотеку у випадку її закриття, 1 – “Ні”, 6 – не визначились.

Відповіді респондентів про авторитет бібліотеки серед населення міста: “Так” – 80, “Ні” -1, 27 – не дали відповіді.

Такі пропозиції щодо підвищення авторитету бібліотеки у населеному пункті висловили користувачі: зробити її зовні привабливою -53, підвищити комфортність умов -46, покращити технічне оснащення -51, більше популяризувати себе (бути організатором, співучасником важливих заходів, рекламувати в ЗМІ свої фонди та послуги)- 14, більше проводити культурно-масових заходів – 15, стати місцем, де можна знайти потрібну інформацію як із різних галузей знань, так і з особистих проблем- 46, активізувати участь у житті місцевої громади (створити в бібліотеці можливості для спілкування: організувати клуби за інтересами, різні гуртки тощо) -20, забезпечити зростання професійного рівня та компетентності бібліотечних працівників-14. Відомості про користувачів, які взяли участь у анкетуванні:

За статтю: чоловіків.-33, жінок-75. За віком: до 20 років, -23, 21-30 років- 27, 31-40 років-26, 41-60 років-25, понад 60 років-7. За освітою: середня -18 , середня спеціальна -42, незакінчена вища -8, вища-40.

За професією: вчителів-14, студентів-13, учнів-8, лікарів-4, викладачів-6, бухгалтерів – 6, економістів -5, домогосподинь- 4, не працюючих -2, продавців -3, екологів -2, бібліотекарів-3, медсестер-3, журналістів-3, пенсіонерів-2, службовців-2, робітників-10 та інші, які працюють у галузях сільського господарства, а також соціальної сфери, освіти, культури, транспорту, зв`язку, торгівлі, у державних службах, приватних структурах.

Результати опитування бібліотекарів

В анкетуванні бібліотечних працівників взяли участь 13 осіб (працівники центральної районної бібліотеки та районної бібліотеки для дітей.)

Їхні відповіді на питання анкети були такі:

13 опитаних респондентів засвідчили почуття гордості за свою бібліотеку. На запитання: “Що Вам дає підставу пишатися своєю бібліотекою?” відповіли: діяльність бібліотечних працівників завжди на вістрі часу, високий авторитет серед населення міста, позитивні відгуки громадян міста про роботу бібліотеки, інтернет-центру, оцінка роботи бібліотеки місцевою громадою, користувачами, професіоналізм спеціалістів бібліотечної справи.

Позитивний імідж бібліотеки серед користувачів визначили 12 респондентів, не визначились -1.

Про сильні та слабкі сторони бібліотеки респонденти відповіли так:
– в інформаційних ресурсах бібліотеки + 8 , – 1
– в науково-бібліографічній діяльності +2, – 5
– в культурі обслуговування читачів + 7, – 2
-в повному задоволенні запитів користувачів + 2, – 5
-в оперативності надання інформації +9, – 2
– в обсязі наданих послуг для користувачів + 8, – 2
– у комфортності умов роботи бібліотеки + 6, – 1
-у масовій роботі – +8
– у технічному оснащенні бібліотеки +2, – 4
– у роботі з людьми з обмеженими можливостями -3
– у роботі з дітьми + 6, – 2
– у роботі з пенсіонерами +4
-у роботі з національними меншинами
-у співпраці з органами влади +4, – 2
-у формуванні високопрофесійного колективу бібліотеки +4, – 2

За ступенем важливості бібліотеку як інформаційний центр визначили 8 респондентів (1 позиція), культурно-дозвіллєвий центр -6 (2 позиція), краєзнавчий центр -6 (3 позиція), місце спілкування -5 (4 позиція), освітній центр-5 (5 позиція), інше- це місце отримання книг, проведення мистецьких заходів.

Пріорітетними функціями бібліотеки визначили: повне задоволення запитів користувачів, читацьких та інформаційних потреб, інформаційно-освітню.

Про зміни у роботі бібліотеки останнім часом засвідчили 10 осіб, не визначились із відповіддю – 3. Позитивними визначили зміни: в наявності доступу до Інтернет, впровадженні інноваційних форм роботи.

На думку бібліотекарів частіше стали відвідувати бібліотеку (5), стали відвідувати рідше (7), так як і раніше -1, інші – частіше відвідують бібліотечний інтернет-центр.

Пропозиції про шляхи підвищення іміджу бібліотеки в суспільстві висловили так: підвищення професіоналізму бібліотекарів, культури обслуговування та повного задоволення запитів користувачів, наявність повноцінного книжкового фонду, а також наявність державної політики в галузі культури, участь бібліотеки у житті громади, створення інформаційно-довідкових центрів, покращення умов праці та технічного забезпечення бібліотеки.

13 осіб визначили, що саме особистість бібліотекаря впливає на імідж бібліотеки. На запитання “Чи задоволені Ви визнанням своєї професії з боку місцевої громади?”

“Так” відповіли 11, “Ні” – 1, “Важко сказати” – 1.

З боку органів місцевої влади “Так” -11, “Ні” -1, “Важко сказати” – 1.

“Чи готові Ви до інноваційної діяльності?”, – на це запитання усі 13 респондентів відповіли “Так”.

12 респондентів володіють навиками роботи з комп`ютером, електронною поштою, ксероксом, інтернетом, 1 – не володіє.

11 респондентів достатньо обізнані з сучасним літературним процесом, 2 – менш обізнані. Заважає те, що до бібліотеки недостатньо надходять літературні новинки, немає тематичних планів видавництв , не вистачає часу

На думку респондентів перспективи бібліотек пов`язані з універсальністю фондів (13), з наявністю доступу до Інтернет (6), зі створенням електронної бібліотеки (2), з наявністю довідково-консультаційних центрів з різних питань (7), із забезпеченням дозвілля та спілкування (4), підвищенням кваліфікації бібліотечних працівників (6).

За віком: 28 -1, 30 -1, 33-1, 31 – 1, 45 -1, 47 – 1, 50 – 4, 52 – 1, 60 -1, 68 -1.

Освіта: вища -6, середня спеціальна – 7

Стаж роботи: 6 місяців -1; 2 роки – 1; 5 років – 1; 9 років – 2; 15 років -1; 25 років -1; 26 років -1; 27 років -1; 31 рік – 3; 40 років -1.

Посада: заступник директора по роботі з дітьми, завідуючі відділами центральної бібліотеки, зав. сектором інформації, бібліографи, бібліотекарі.

В опитуванні взяли участь також 20 бібліотечних працівників сільських філій системи.

АНКЕТА ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДИ,
що опікується питаннями культури

В анкетуванні представників влади взяли участь 14 осіб – працівники відділу культури та туризму, заступники голови райдержадміністрації, управління економіки, фінансового відділу, відділу освіти райдержадміністрації, а також заступники голови районної ради.. Їхні відповіді на запитання були такими:

Закладами, де можна провести дозвілля, визначили бібліотеки – 14, комп`ютерні клуби – 11, Будинки культури – 13, спортивні заклади – 14, театри – 11, дискотеки – 5, концертні зали – 1.

На запитання “Якщо у Вас з`являється вільний час, на що витрачаєте його?” респонденти відповіли, що на перегляд телевізійних передач – 13, читання газет та журналів – 10, читання книг – 9, комп`ютерні спілкування -5, рукоділля, хоббі – 4, відвідування театру – 1.

Найважливішими соціо-культурними закладами визначено: бібліотека-7, БНТ – 10, спортивні заклади – 4, музеї- 1, кінотеатр -1.

При можливості збільшення коштів на утримання закладів населеного пункту, респонденти профінансували б у першу чергу бібліотеки-2, БНТ-3, позашкільні навчально-виховні заклади-2, спортивні клуби-1, ігрові заклади -1.

На запитання анкети “Чи опікуєтесь Ви проблемами бібліотек в силу своїх посадових обов’язків?” відповіді були такими: “Так”-4, “Ні” -3, “інколи”-5.

Шляхами взаємодії місцевої влади та бібліотеки визнано постійну підтримку і надання допомоги, спільні проекти.

На думку респондентів вимагають першочергового вирішення проблеми фінансової підтримки, забезпечення відповідних умов праці та відповідної зарплати, поповнення книжкового фонду, ремонту приміщень.

Визначено, що бібліотека в першу чергу це: інформаційний центр -10, освітній центр -9, місце отримання книг -5, культурно-дозвіллєвий центр 6, краєзнавчий центр -4, місце спілкування-4.

Більшість учасників анкетування влаштовує кількість бібліотек у населеному пункті: “Так”-10, “Ні”-2, “Важко відповісти-2”.

В разі виникнення ситуації будуть враховувати думку громади щодо закриття бібліотек 9 респондентів, 4 – “Ні”, “Важко відповісти”-1.

На запитання “Чи достатньо укомплектовані штати бібліотек в Вашому регіоні?” “Так” відповіли – 5, “Ні”- 4, “Важко відповісти” – 5.

“Чи відчуваєте Ви відповідальність за долю та подальший розвиток бібліотек Вашого регіону?”, -на це запитання 9 осіб відповіли “Так”, 2 – “Ні”, “Важко відповісти”-2.

На думку респондентів має вирішальне значення для розвитку бібліотек за ступенем важливості:

1. економічний розвиток регіону -9,
2. зарплата працівників бібліотеки -8,
3. зацікавленість та професіоналізм бібліотечних працівників -6,
4. державна політика в галузі культури -6, розмір фінансування -6, потреба населення в бібліотечних послугах -6.

Політику держави в галузі культури, бібліотечної справи респонденти оцінили так: відповідає потребам сьогодення -3, недооцінює ролі культури в розвитку суспільства -5, ганебна, яка дасть негативні результати в майбутньому -5.

“Як Ви вважаєте, чи є сьогодні необхідність реформування в бібліотечній галузі?”, – на це запитання 8 респондентів відповіли “Так”, 1 -“Ні”, 5 -“Важко відповісти

Серед реформ, які необхідно провести в першу чергу – підвищення зарплати, поступова комп`ютеризація бібліотек з підключенням до інтернету.

СОЦІОКУЛЬТУРНА КАРТА Торськівської бібліотеки-філії
(на 01.01.2007р.)

Кількість жителів населеного пункту – 1145 осіб.

Структура населення за видами економічної діяльності та професійними групами:

державні службовці – 8
науковці в усіх галузях знань______________
фахівці у галузях промисловості
фахівці у галузях народного господарства – 9
фахівці у галузі освіти – 35
фахівці у галузі культури – 4
фахівці у галузі медицини – 6
фахівці-економісти
фахівці-юристи
робітники
пенсіонери – 518
домогосподині – 99
безробітні – 309
учні – 130
студенти – 27
інші категорії

Економічна характеристика регіону:
На території Торськівської сільської ради є ТОВ “Агрополіс”, площа с/г угідь 190,55 га, яке спеціалізується по вирощуванню продукції рослинництва (ячмінь,пшениця, цукрові буряки). У цьому господарстві є 69 одиниць сільськогосподарської техніки: тракторів – 57, комбайнів – 12.

На території села діють фермерські господарства: СФГ”Олександра” (спеціалізується по вирощуванню продукції рослинництва, площа 50 га), ПСП “Апіс” (вирощує рослинницьку продукцію на площі 87, 72 га), фермерський кооператив “Ратай” – спеціалізується по вирощуванню гречки на площі 50 га, ВЕП “Агро” – спеціалізується по вирощуванню продукції рослинництва (60, 59 га), тваринництва (свинарство), фермерство “Швигар” – вирощує рослинницьку продукцію на площі 40 га.

Основні види економічної діяльності підприємств, організацій, фірм населеного пункту:

Сільське господарство.
Заклади культури:
Будинок народної творчості.
Учбові заклади: Немає.
Книжкові магазини, книжкові ринки: Немає.
У населеному пункті працюють бібліотеки: публічні – 1 (бібліотека-філія Заліщицької ЦБС) навчальні – 1 в т.ч. – шкільні – 1

Характеристика базової сільської бібліотеки-філії

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Кількість обслужених користувачів 650 650 650 650 650 650
Кількість зареєстрованих користувачів (ЄРК) 650 650 650 650 650 650
З них за віком:
– до 15 років
– 15-21 (включно)
130

37

130

40

130

40

130

40

130

40

130

50

Фонди

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Всього 10656 10749 10779 10777 10736 10791
Надійшло Прим/назв 174/115 93/71 30/28 59/45 30/27 103/100
Вибуло Прим/назв 61/60 80/78 48/48
Книговидача 10379 10270 10924 10332 9877 11436

Електронні ресурси. Довідково-інформаційне обслуговування.

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Електронні ресурси
Обсяг власних баз даних (тис.записів)
– з них обсяг електронного каталогу
Інформаційне обслуговування.
Кількість абонентів – усього осіб
5 7 4 4 7 5
У т. ч. – індивідуальні 3 4 3 3 4 3
– колективні 2 3 1 1 3 2
Кількість задоволених запитів 30 35 24 24 42 30
У т.ч. електронні інформаційні запити

Бібліотечні кадри

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Всього працівників 1 1 1 1 1 1
у. т.ч. бібліотечних працівників 1 1 1 1 1 1
З них мають освіту: – вищу
У т.ч. вищу бібліотечну
– середню спец. 1 1 1 1 1 1
у т.ч. бібліотечну 1 1 1 1 1 1
– середню
Кількість бібліотечних фахівців, що мають стаж бібліотечної роботи – до 3 років
– до 10 років
– до 20 років 1 1 1 1 1 1
– понад 20 років
Кількість бібліотечних фахівців, що працюють

– на 0, 25% ставки
– на 0, 5% ставки

 

1

 

1

 

1

– на повну ставку 1 1 1

 

Матеріально-технічна база бібліотеки
(станом на 01.01.2007 р.)

Приміщення

Загальна кількість приміщень Загальна площа приміщень (кв.м) Для збері-гання фондів Для обслуго-вування користу-вачів Кількість посадочних місць для користувачів Кількість пунктів бібліотечного обслуго-вування (од)
1 118 41 77 15

Технічні засоби

Комп`ютери Копіювально-розмножувальна техніка Кількість
телефонних
номерів
Елект-ронна пошта Доступ до Інтернету*

Кількість місць

В.т.чДля користу-вачів Транс-портні засоби

* Доступ: ADSL 512×128 Кбит/c без обмежень, відповідно розпорядку роботи установи, сервер для зв`язку з інтернет-центрами Товстенської селищної та Синьківської сільської бібліотек-філій.

Кошти

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Надходження з бюджету 190 287 965 147 145 359
В .т.ч. на комплектування 65 67 65 67 65 327
Позабюджетні кошти
В.т.ч. від платних послуг
З інших джерел
Спонсорська допомога 100 50 160 80 75

Бібліотека с.Торське надає користувачам бібліотеки такі послуги:
видає книги, складає інформаційні списки літератури, проводить огляди періодичних статей, видає експрес-довідки, готує списки літератури для курсових робіт.

Бібліотека проводить масові заходи для задоволення різноманітних інтересів різновікових груп читачів. Проведено краєзнавчу годину “Доповнюємо історію села” ( за матеріалами “Тернопільського енциклопедичного словника”), зустрічі з цікавими людьми, уродженцями села ” З історичного джерела”. Ознайомлення з друкованими матеріалами та авторською книгою Миколи Дейкала “Історія Торського, на тлі якої вишитий літопис нашого краю, доля України”, літературну годину ” З криниці пам`яті черпаємо любов до краю”. Зустріч з активістом організації ” Просвіта” с.Торське Олександром Стасюком “Краєвиди мого села” проведено у бібліотечному центрі краєзнавства, де діє виставка 67 картин, подарованих автором бібліотеці.

З 2002 року в бібліотеці діє центр краєзнавства, клуб за інтересом ” Ровесник” для різновікової категорії користувачів. 27 членів клубу проводять дослідження з питань краєзнавства: історія села, історія краю, видатні імена діячів, учасників визвольних змагань. Зібрані матеріали оформлені і знаходяться в куточку краєзнавства, створеному при бібліотеці.

Бібліотека села Торське протягом 5 років використовує в роботі такі форми: презентації книг, дискусійні години ” Яким уявляю майбутнє цивілізації?”, бесіди – дискусії ” Людина в ринковій економіці”, години спілкування ” Добро і зло в нашому житті”, диспути ” В чому краса людини?”.

Бібліотека співпрацює з БНТ, загальноосвітньою школою I-Ш ступенів с.Торське, з “Просвітою” села; з “Молодою “Просвітою” школи. Спільно проводить масові заходи, здійснює пошукову діяльність.

Бібліотека-філія взаємодіє з органами місцевої влади. Депутати, працівники сільської ради беруть участь у вирішенні бібліотечних проблем, допомагають в організації і проведенні масових заходів, допомагають у ремонті бібліотеки, здійснюють передплату періодичних видань.

Фонд бібліотеки поповнюється не тільки через центральну бібліотеку, але й спонсорами. Жителі с.Торське Киян П.І., Боднар Р.І., Лопавчук Ю, Слота М., Стасюк О.Р. подарували 22 книги із власних книгозбірень, книжкові новинки.

Сільська бібліотека постійно співпрацює із засобами масової інформації. Про роботу установи друкуються матеріали в районному часописі “Колос”.

Бібліотека бере участь у житті місцевої громади. Тут діє бібліотечний актив (7 осіб). Проводяться засідання бібліотечного активу, які допомагають в організації великих масових заходів.

Бібліотека проводить звіти перед громадськістю села. Вона оперативно інформує мешканців села про діяльність органів районної, сільської рад, депутатів села. Постійно поповнюються матеріалами стенди “Бібліотека інформує” та “Земельна реформа”. У бібліотеці проводяться “Дні відкритих дверей”, екскурсії, зустрічі з працівниками органів місцевої влади.

Свою роботу бібліотека координує із місцевою владою і школою. У 2002 році на базі Торськівської бібліотеки-філії проведено заняття творчої лабораторії “Бібліотека – центр краєзнавства”, з участю бібліотечних працівників системи району, керівників центрів краєзнавства.

Результати опитування жителів села

В анкетуванні жителів регіону взяли участь 52 респонденти – мешканці села Торське Заліщицького району, з яких – 25 жінок, 27 чоловіків.

На запитання “У яких закладах Вашого населеного пункту можна провести дозвілля?” відповіли так: в бібліотеках -48, в будинках культури, клубах -37, на дискотеках – 2.

Якщо з’являється вільний час, респонденти його використовують на: перегляд телевізійних передач – 32, читання газет та журналів – 24, читання книг -29, заняття спортом – 3, хоббі – 1, дискотека – 1, зустріч з друзями-1.

Про користування місцевою бібліотекою засвідчили 13 осіб, “Ні” – 13, колись користувались – 26, саме сільською – 12, при навчальному закладі – 1.

Не користуються бібліотекою з таких причин: немає вільного часу – 17, достатньо домашньої бібліотеки – 4, немає потреби в читанні – 3, бібліотека розміщена не в зручному місці -5, беруть книги у знайомих – 7, зникла потреба в послугах бібліотеки у зв`язку із закінченням навчання – 2.

Книги для читання респонденти купують -9, у бібліотеці – 13 у друзів – 25, не читають -5.

Літературу, яку брали в бібліотеці родичі чи знайомі читали “Так” – 22, “Ні” – 16, “Важко відповісти” – 5.

Жителі села вважають, що бібліотека в першу чергу це: місце спілкування – 26, культурно-дозвіллєвий центр- 18, місце отримання книг – 15, краєзнавчий центр – 15, інформаційний центр – 14, освітній центр- 11.

Доступність бібліотек проявляється на думку жителів села у можливості взяти книгу додому -18, зручному місці розміщення – 12, зручні часи роботи – 1, універсальність фондів – 9, легкий пошук книг та інформації – 20.

31 респондентів вважає, що бібліотека користується авторитетом у населення села, важко відповісти – 18, решта – залишили без відповіді.

Пропозиції та шляхи підвищення авторитету бібліотеки:
більше популяризувати себе (бути організатором або учасником важливих заходів, рекламувати в ЗМІ свої фонди та послуги)-6, більше проводити культурно-масових заходів-1, зробити її зовні привабливою-2, підвищити комфортність умов-24, стати місцем, де можна знайти потрібну інформацію як із різних галузей знань так і для вирішення особистих проблем.-1, активізувати участь у житті місцевої громади (створити в бібліотеці можливості для спілкування: організувати клуби за інтересами, різні гуртки тощо)-10.

Хотіли б отримувати книги -4, допомогу у навчанні – 1, пошук інформації – 12, отримання інформації про події в регіоні (селі, місті, районі, області)- 13, участь у роботі любительських об ‘єднань, гуртків-4, участь у бібліотечних заходах-2, робота на комп’ютері, в Інтернеті-14.

Готові захищати бібліотеку у випадку її закриття 36 осіб, важко сказати – 16.

Читання у своєму житті оцінюють так: один із важливих засобів самовдосконалення і розвитку – 6, непоганий спосіб для проведення вільного часу -13, не завжди виправдана трата часу – те ж саме можна дізнатись по радіо і телебаченню, знайти в Інтернеті-7, джерело нових знань -9, для придбання додаткового життєвого досвіду та вирішення особистих проблем-8, можливість відійти від повсякденних проблем і знайти душевне заспокоєння-9.

Респонденти вважають, що перспективи розвитку бібліотеки пов`язані з універсальністю фондів -6, наявністю доступу до Інтернету -7, створенням електронної бібліотеки -3, наявністю довідково-консультаційних центрів з різних питань -13, забезпеченням дозвілля та спілкування -17, підвищенням кваліфікації бібліотечних працівників-4.

Відомості про респондентів:
Стать: чоловіків-27, жінок-25;
Вік: до 20 років-4, 21-30 років-4, 31-40 років -13, 41-60 років-18, понад 60 років-13.
Освіта: середня-27, середня спеціальна-13, незакінчена вища -1, вища-11.
Професія: економіст, бухгалтер, вчителі, медпрацівник, ветлікар, пенсіонери, водій, електрики, перукар, механік, тракторист, студенти, пожежник, лаборант, агрохімік, різноробочі, повар, робітники.
У якій галузі народного господарства: освіта, сільське господарство, медицина, соціальна сфера.

Результати опитування користувачів бібліотеки

В анкетуванні взяло участь 99 користувачів , які визнали заклади, у яких можна провести дозвілля, так: бібліотеки -98, дискотеки -3, гуртки та колективи народної творчості-59, будинки культури, клуби -92, спортивні заклади, стадіони-6.

На запитання “Якщо з`являється вільний час, Ви витрачаєте його на що?” респонденти відповіли:
на перегляд телевізійних передач-65, читання газет та журналів-78, рукоділля, майстрування -21, заняття спортом-7, кіно-3, хоббі-5, дискотеку-7, читання книг – 84.

Є читачами бібліотеки:
2-3 роки – 7, 4-5 років -18, 6-10 років – 32, понад 10 років – 42.

Частіше одного разу на місяць відвідують бібліотеку 27 осіб, 1 раз на місяць – 42, рідше одного разу на місяць – 30.

На обрання районної бібліотеки, на думку користувачів, вплинуло те, що вона розміщена в зручному місці -34, можливість отримати необхідну інформацію-37, зручний режим роботи -23, культура обслуговування-12, затишне приміщення-27, професіоналізм бібліотекарів-37, влаштовує фонд -27, можливість цікаво провести вільний час-27, тому, що інших немає-10, оперативне обслуговування-41.

Також користуються послугами інших бібліотек: шкільною-8.

Респонденти оцінюють читання у своєму житті:
як один із важливих засобів самовдосконалення і розвитку -16, непоганий спосіб для проведення вільного часу-42, джерело нових знань-44, засіб для набуття додаткового життєвого досвіду та вирішення особистих проблем-21, можливість відійти від повсякденних проблем і знайти душевне заспокоєння-35, не завжди виправдана трата часу- теж саме можна дізнатись по радіо, телебачення, знайти в Інтернеті – 3.

За ступенем важливості бібліотеку визначено у такій послідовності: місце спілкування – 39, культурно-дозвіллєвий – 33, інформаційний центр – 30, місце отримання книг – 26, краєзнавчий центр – 24, освітній центр – 23.

Користувачі читають літературу відповідно інтересів: для відпочинку. -68, для професійної діяльності-22, хоббі -37, для вирішення побутових та соціальних проблем-29, для навчання – 10, для самоосвіти -22.

Книги, взяті в бібліотеці користувачами, читають інші члени родини, друзі – 43, не читають – 24, інколи читають – 27.

На думку респондентів авторитет бібліотеки складається з культури обслуговування – 36, професіоналізм бібліотекарів – 9, інформаційної роботи -17, можливості спілкування- 1, комфортності умов -2.

Додатково користувачі хотіли б отримувати у бібліотеці такі види послуг: комп`ютерне обслуговування-23.

Респонденти хочуть відвідувати бібліотечні заходи: тематичні вечори -15, вечори відпочинку -47, презентації книг – 40, лекції – 3, книжкові виставки – 22, семінари-4, гуртки, любительські об`єднання – 48, курси, школи – 2.

На запитання “Чи влаштовує Вас у бібліотеці книжковий фонд?” відповіли “Так” – 66, “Ні” – 33, фонд газет – 62 “Так”, 36 – “Ні”, фонд журналів – 14 “Так”, 83 – “Ні”, репертуар аудіо та відео записів – 82 “Ні”, нові надходження – “Так” – 54, “Ні” – 36, оснащеність технічними засобами -“Так” – 5, “Ні” – 85, культура обслуговування – “Так” – 90, “Ні” – 7, можливість спілкування “Так” -65, “Ні”-25, професіоналізм бібліотекаря – “Так” – 90, “Ні” – 9, оформлення інтер`єру бібліотеки – “Так”-50, “Ні” – 36, режим роботи – “Так” – 68, “Ні” – 30, місце знаходження бібліотеки – “Так”-67, “Ні”-23, комфортність умов – “Так”13, “Ні”-76, довідково-бібліографічний апарат – “Так”-60, “Ні”-22, інформаційне обслуговування – “Так”-62, “Ні”- 27, можливість цікаво провести вільний час – “Так”-61, “Ні”-27, участь у житті місцевого співтовариства – “Так”-41, “Ні”-38,

На запитання “Чи відбулися зміни в роботі бібліотеки останнім часом?” відповіли “Так” – 28 осіб, “Ні” – 40, не дали відповіді -31.

Позитивним визначили створення центру краєзнавства, покращення обслуговування користувачів.

Негативними визначили не досконалі умови праці та відсутність комп`ютерного обладнання. 88 респондентів готові захищати свою бібліотеку у випадку її закриття, 4 – “Ні”, 7 – не визначились.

Відповіді респондентів про авторитет бібліотеки серед населення села: “Так” – 67, “Ні” -1, 31 – не дали відповіді.

Такі пропозиції що до підвищення авторитету бібліотеки у населеному пункті висловили користувачі: зробити її зовні привабливою -19, покращити технічне оснащення -56, більше популяризувати себе (бути організатором, співучасником важливих заходів, рекламувати в ЗМІ свої фонди та послуги)- 6, більше проводити культурно-масових заходів – 27, стати місцем, де можна знайти потрібну інформацію як із різних галузей знань, так і з особистих проблем- 27, активізувати участь у житті місцевої громади (створити в бібліотеці можливості для спілкування: організувати клуби за інтересами, різні гуртки тощо) -3, забезпечити зростання професійного рівня та компетентності бібліотечних працівників-4.

Відомості про користувачів які взяли участь у анкетуванні:
За статтю: чоловіків-43, жінок-56.
За віком: до 20 років, -17, 21-30 років- 25, 31-40 років-27, 41-60 років-27, понад 60 років-7.
За освітою: середня -36, середня спеціальна -37, незакінчена вища -6, вища-20.
За професією: вчителі, студенти, учні, агрономи, різноробочі.
В галузі народного господарства: сільське господарство, підприємництво.

Результати опитування бібліотекаря

У Торськівській бібліотеці-філії працює одна особа – зав бібліотекою.

Її відповіді на питання анкети такі:

Засвідчує почуття гордості за свою бібліотеку. На запитання: “Що Вам дає підставу пишатися своєю бібліотекою?” відповіла: діяльність створеного у бібліотеці центру краєзнавства..

Позитивний імідж бібліотеки.

Про сильні та слабкі сторони бібліотеки респондент відповіла так: –
в інформаційних ресурсах бібліотеки –
– в науково-бібліографічній діяльності +
– в культурі обслуговування читачів +
-в повному задоволенні запитів користувачів +
-в оперативності надання інформації –
– в обсязі наданих послуг для користувачів +
– у комфортності умов роботи бібліотеки –
-у масовій роботі – +
– у технічному оснащенні бібліотеки –
– у роботі з людьми з обмеженими можливостями –
– у роботі з дітьми +
– у роботі з пенсіонерами +
-у співпраці з органами влади +
-у формуванні високопрофесійного колективу бібліотеки +

За ступенем важливості бібліотеку визначила як краєзнавчий центр (1 поз.), і далі – культурно-дозвіллєвий, інформаційний, освітній центри, місце спілкування.

Пріорітетними функціями бібліотеки визначила: інформаційну, освітню, виховну.

Про зміни у роботі бібліотеки останнім часом засвідчила відповіддю “Так”, а саме: при бібліотеці створено і активно діє клуб за інтересом “Ровесник”, центр краєзнавства.

На думку бібліотекаря установу стали відвідувати частіше.

Пропозиції про шляхи підвищення іміджу бібліотеки в суспільстві висловила так: стати місцем, де можна одержати інформацію з різних галузей знань.

Визначила, що саме особистість бібліотекаря впливає на імідж бібліотеки, давши відповідь “Так”.

На запитання “Чи задоволені Ви визнанням своєї професії з боку місцевої громади, органів місцевої влади?” відповіла “Так”

“Чи готові Ви до інноваційної діяльності?”, – на це запитання респондент відповіла “Так”.

Респондент не володіє навиками роботи з комп`ютером, електронною поштою, ксероксом, інтернетом, обрала відповідь – “Якщо буде техніка, навчуся”.

Зав. бібліотекою достатньо обізнана з сучасним літературним процесом.

На думку респондента перспективи бібліотеки пов`язані з наявністю довідково-консультаційних центрів з різних питань, можливістю доступу до Інтернет.

Вік: 40 років.
Освіта: середня спеціальна.
Стаж роботи: 21 рік.
Посада: зав. бібліотекою.

Результати опитування представників влади

В анкетуванні представників влади взяли участь 14 осіб – працівники відділу культури та туризму, заступники голови райдержадміністрації, управління економіки, фінансового відділу, відділу освіти райдержадміністрації, а також заступники голови районної ради.. Їхні відповіді на запитання були такими:

Закладами, де можна провести дозвілля, визначили бібліотеки – 14, комп`ютерні клуби – 11, Будинки культури – 13, спортивні заклади – 14, театри – 11, дискотеки – 5, концертні зали – 1.

На запитання “Якщо у Вас з`являється вільний час, на що витрачаєте його?” респонденти відповіли, що на перегляд телевізійних передач – 13, читання газет та журналів – 10, читання книг – 9, комп`ютерні спілкування -5, рукоділля, хоббі – 4, відвідування театру – 1.

Найважливішими соціо-культурними закладами визначено: бібліотека-7, БНТ – 10, спортивні заклади – 4, музеї- 1, кінотеатр -1.

При можливості збільшення коштів на утримання закладів населеного пункту, респонденти профінансували б у першу чергу бібліотеки-2, БНТ-3, позашкільні навчально-виховні заклади-2, спортивні клуби-1, ігрові заклади -1.

На запитання анкети “Чи опікуєтесь Ви проблемами бібліотек в силу своїх посадових обов’язків?” відповіді були такими: “Так”-4, “Ні” -3, “інколи”-5. Шляхами взаємодії місцевої влади та бібліотеки визнано постійну підтримку і надання допомоги, спільні проекти.

На думку респондентів вимагають першочергового вирішення проблеми фінансової підтримки, забезпечення відповідних умов праці та відповідної зарплати, поповнення книжкового фонду, ремонту приміщень.

Визначено, що бібліотека в першу чергу це: інформаційний центр -10, освітній центр -9, місце отримання книг -5, культурно-дозвіллєвий центр 6, краєзнавчий центр -4, місце спілкування-4.

Більшість учасників анкетування влаштовує кількість бібліотек у населеному пункті: “Так”-10, “Ні”-2, “Важко відповісти-2”.

В разі виникнення ситуації будуть враховувати думку громади щодо закриття бібліотек 9 респондентів, 4 – “Ні”, “Важко відповісти”-1.

На запитання “Чи достатньо укомплектовані штати бібліотек в Вашому регіоні?” “Так” відповіли – 5, “Ні”- 4, “Важко відповісти” – 5.

“Чи відчуваєте Ви відповідальність за долю та подальший розвиток бібліотек Вашого регіону?”, -на це запитання 9 осіб відповіли “Так”, 2 – “Ні”, “Важко відповісти”-2.

На думку респондентів має вирішальне значення для розвитку бібліотек за ступенем важливості:

1. економічний розвиток регіону -9,
2. зарплата працівників бібліотеки -8,
3. зацікавленість та професіоналізм бібліотечних працівників -6,
4. державна політика в галузі культури -6, розмір фінансування -6, потреба населення в бібліотечних послугах -6.

Політику держави в галузі культури, бібліотечної справи респонденти оцінили так: відповідає потребам сьогодення -3, недооцінює ролі культури в розвитку суспільства -5, ганебна, яка дасть негативні результати в майбутньому -5.

“Як Ви вважаєте, чи є сьогодні необхідність реформування в бібліотечній галузі?”, – на це запитання 8 респондентів відповіли “Так”, 1 -“Ні”, 5 -“Важко відповісти”.

Серед реформ, які необхідно провести в першу чергу – підвищення зарплати, поступова комп`ютеризація бібліотек з підключенням до інтернету.

Запропоновано шляхи підвищення авторитету бібліотек у населеному пункті: зробити її зовні привабливою – 8, підвищити комфортність умов -2, покращити технічне оснащення -5, більше популяризувати себе (бути організатором або учасником важливих заходів, рекламувати в ЗМІ бібліотечні фонди та послуги). -1, більше проводити культурно-масових заходів -2 , стати місцем, де можна знайти потрібну інформацію як із різних галузей знань, так і з особистих проблем. -3, активізувати участь у житті місцевої громади (створити в бібліотеці можливості для спілкування: організувати клуби за інтересами, різні гуртки, тощо) -5.

Читання у своєму житті респонденти оцінили як:
один із важливих засобів самовдосконалення і розвитку- 8
непоганий спосіб для проведення вільного часу -2
джерело нових знань -11

засіб для придбання додаткового життєвого досвіду та вирішення особистих проблем 2 можливість відійти від повсякденних проблем і знайти душевне заспокоєння 4 не завжди виправдана трата часу – те ж саме можна дізнатись по радіо і телебаченню, знайти в Інтернеті

Відомості про респондентів:
Вік: 22 роки -1, 24 роки -1, 30 років -1, 40 років -1, 41 рік -2, 47 років -2, 48 років -2, 45 років -2, 50 років -2.
Освіта: неповна вища -1, вища-13.
Посади: начальник відділу культури і туризму, 2 заступники голови РДА, заступник голови районної ради, 4- начальники відділів в РДА, керуючий справами районної ради, 5- спеціалісти РДА та районної ради.
Стаж роботи на даній посаді: 11 місяців – 1,1,5 року -1, 2 роки – 2, 3, 5 років – 1, 4 роки -2, 6 років -1, 8 років -1, 10 років -1, 11 років -2, 12 років -1, 16 років -1.

Ваш коментар буде першим

Залишити коментар

Ваш email не буде показано.